Prof. Dr. Elif Orhan

Fen Fakültesi > Fizik

Atom Numarası 9 - 92 Olan Bazı Elementler İçin L2-L3 Coster-Kronig Geçişlerinin Açısal Dağılımlarının, Tabaka/Alt Tabaka Seviye Genişliklerinin ve Tabii Çizgi Genişliklerinin Ölçülmesi, Kimyasal Etkinin İncelenmesi ve Safra Kesesi Taşlarının EDXRF ile Kal

“DPT Projesi, BİM 429200001, Araştırmacı, 2002/2004.

Atom Numarası 9 - 92 Olan Bazı Elementler İçin L2-L3 Coster-Kronig Geçişlerinin Açısal Dağılımının Ölçülmesi

BAP (Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu destekli). Araştırmacı, 2001/2003.

POLİMER TABANLI TEK KİPLİ (SINGLE MODE) OPTİK DALGA KILAVUZU ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BAP (Gazi Üni. Araştırma Fonu Destekli) 2010/2011

Jeolojik Numunelerde Karakteristik X-Işınları Üzerine Kararlı Pellet Oluşumunun Etkisinin WD-XRF Spektrometreyle Belirlenmesi

BAP (Gazi Üni. Araştırma Fonu Destekli) 2010/2011