Prof. Dr. Elif Orhan

Fen Fakültesi > Fizik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • G. Aras, E. Orhan, A. B. Selçuk, S. Bilge Ocak, M. Ertuğrul,, 2015. Dielectric Properties of Al/Poly (methyl methacrylate) (PMMA)/ p-Si Structures at Temperatures Below 300 K, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-31 İstanbul, TURKEY
 • E. Odabaşı, G. Aras, E. Orhan and E. Baydaş, 2015. Fabrication and Characterization of Silicon Nitride ThinFilms by Plasma Enhancement Chemical VapourDeposition (PECVD, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-31 İstanbul, TURKEY
 • E. Boydaş, E. Orhan, M.G. Boydaş, E. Cömert, 2015. Chemical Shifts of Kα and Kβ1,3 X-ray Emission Spectra for Oxygen Compounds of Ti, Cr, Fe, Co, Cu with WDXRF, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-31 İstanbul, TURKEY
 • M. Köprü, E. Orhan, S. Bilge Ocak, 2015. "Experimental Study of Effects of Ultrasonic Waves on Heat Distribution in Gaseous Medium", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-31 İstanbul, TURKEY
 • B. Develi, M. Tiken, E.Orhan , 2015. A compact green-laser by second harmonic generation, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-31 İstanbul, TURKEY
 • Fikret G. Aras, O. Salihoğlu, E. Öz Orhan “, 2013. Benzocyclobutene (BCB 4022-35) Single Mode Rib Waveguides.” , 2nd Internatioal Conference on Electronics and Opto-electronics Science (ICEOS 2013) March 15-16, İstanbul, TURKEY,2013. iSTANBUL
 • Fikret G. Aras, E. Öz Orhan, İ. Karaçalı , 2013. Benzocyclobutene (BCB 4022-35) Polymer Thin Films by Spin Coaitng Method, 2nd Internatioal Conference on Electronics and Opto-electronics Science (ICEOS 2013) March 15-16, İstanbul, TURKEY, 2013. İstanbul
 • R. Yılmaz, S. Kanat, E. Orhan and M. Tan , 2011. Measurements of Atomic L Shell Auger Yields (a1, a2, a3) for 76Os, Turkish Physical Society 28th Iternational Physics Congress Bodrum/TURKEY
 • M.Öztürk, H. Çakmak, P. Demirel, E.Orhan ve E.Özbay, 2011. AlGaN Temelli 340 nm UV-A LED Yapılarının MOVPE Yöntemi ile Büyütülmesi ve Karakterisazyonu, 13. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Ankara
 • M. Büyükyıldız, E. Baydaş, Fe ve Cu Elementlerinin Halojenli Bileşikleri İçin L945; ve L946;1 X-Işını Yayımlama Çizgilerinin Kimyasal Kayması, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi Ankara
 • Rafet Yılmaz, Elif Orhan, M. Tan, Average 2p Subs Fluorescence Yield Values for Lu and Os, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress İstanbul
 • E. Baydaş, E. Öz, F.G. Aras, M. Büyükyıldız, Chemical Effects in The Ka of X-Ray Emission Spectra of Cu and Ni, International Conference Physics-2010 Bakü
 • F. Gonca Aras, Elif Öz Orhan, The Design, Fabrication and Characterization of Benzocylobutene Single Mode Rib Waveguides, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress İstanbul
 • E. Baydaş, Y. Şahin, Fizik, TFD-22 Bodrum
 • A. Baştuğ, G. Budak, Y. Şahin, Fizik, TFD-18 Adana
 • R. Durak, Y. Özdemir and S. Erzeneoğlu, EDXRS, EDXRS-2000 Krakow, Poland
 • R. Durak, Y. Özdemir, S. Erzeneoğlu and Y. Şahin, XRF, EDXRS-2000 Krakow,Poland
 • N. Ekinci, M. Ertuğrul, Y. Şahin, H. Erdoğan, Atom ve Molekül Fiziği, AMF-2000 Erzurum
 • N. Ekinci, A. Baştuğ, E. Baydaş, M. Ertuğrul, Y. Şahin, Fizik, TFD-21 Isparta
 • H.Erdoğan, Fizik, TFD-16 Ayvalık
 • N. Ekinci, D. Demir, Y. Kurucu, Y. Şahin, Atom ve Molekül Fiziği, AMF-2000 Erzurum
 • H. Erdoğan, M. Ertuğrul, Y. Şahin, R. Durak and S. Erzeneoğlu, EDXRS, EDXRS-2000 Krakow, Poland
 • N. Ekinci, E. Baydaş, M. Ertuğrul, Y. Şahin, H. Erdoğan, Fizik, TFD-2000 Elazığ
 • N. Ekinci, Y. Kurucu, D. Demir, Y. Şahin, Fizik, TFD-2000 Elazığ
 • S. Erzeneoğlu, O. İçelli, R. Durak, Y. Şahin, XRF, EDXRS-2000 Krakow, Poland
 • R. Yılmaz, R. Durak, M. Tan, Measurement of Atomic L Shell Coster Kronig Yields for Tm Element, TFD-25 Bodrum

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Avrupa Birliği Erasmus+ Dış Uzman (2015)(2015 - )
 • Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2014)(2014 - )
 • Erasmus Koordinatörlük (2013)(2013 - )
 • Uzmanlar Gurubu Üyeliği (2011)(2010 - )
 • Bölüm Başkanlığı (2008)(2008 - )
 • Enstitü Kurulu Üyesi (2008)(2008 - )

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • AMF Sempozyum Erzurum
 • AMF Sempozyum Erzurum

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Al/Poly(methyl methacrylate)/p-Si Organik Schottky Diyotların Üretimi, Elektrik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi (2015)
 • Silikon Nitrat (Si3N4) ince Filmlerin Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD) Yöntemi İle Üretimi ve Optik Karakterizasyonu (2015)
 • Ultrasonik Dalgalarının Gaz Ortamında Isı Dağılımına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi (2015)
 • Yalıtkan Üstü Silikon Tek Kipli Optik Dalgakılavuzunun Üretimi ve Karakterizasyonu (2013)
 • Yalıtkan Üstü Silikon Tek Kipli Optik Dalga Kılavuzunun Üretimi ve Karakterizasyonu (2013)
 • Uydu Tabanlı Kuadratik Model İle Türkiye’de Güneş radyasyonun Dağılımının Belirlenmesi, (2012)
 • Optik Ekle Çıkar Çoklayıcılar (2012)
 • AlGaN Temelli 340 nm UV-A LED Yapılarının MOVPE Yöntemi ile Büyütülmesi ve Karakterisazyonu (2011)
 • WD-XRF Spektrometreyle Jeolojik Numunlerdeki Ana Oksitler Üzerine Matris Etkisinin Belirlenmesi (2010)
 • Spin Kaplama Yöntemi İle Benzocyclobutene (BCB 4022-35) Polimer İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu (2010)

Dersler

 • Malzemelerin Elektrik ve Manyetik Özellikleri (2008-2009;2009-2010)
 • Modern Spektroskopi (2008-2009;2009-2010)
 • Nükleer Fizik Lab. (2001-2003)
 • Okul Deneyimi (2003-2007)
 • Titreşim ve Dalgalar Lab. (2002-2003)
 • Atom Lab (2001-2003)
 • Genel Fizik I ve II (2001-2007)
 • Nükleer Fizik (2001-2003)
 • Fen Bilgisi Lab. (2003-2007)
 • Mekanik Lab. (2001-2004)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2003-2007)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2003). X-Ray Spectrometry,
 • (2003). Radiaiton Physics and Chemistry,
 • (2001). X-Ray Spectrometry,

Atıf

 • (2009). X-Ray Spectrometry, Chemical Shifts of Cr K61537; and K61538;1,3 Lines by WDXRF Spectrometry [Bu makaleye 1 atıf yapılmıştır]
 • (2009). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Chemical Shifts of Ka and Kb1,3 X-Ray Emission Spectra for Oxygen Compounds of Ti, Cr, Fe, Co, Cu with WDXRF [Bu makaleye 2 atıf yapılmıştır]
 • (2009). Radiation Physics and Chemistry, Measurement of Coster-Kronig enhancement factors for Yb, Lu, Os and Pt elements [Bu makaleye 2 atıf yapılmıştır]
 • (2006). J QUANT SPECTROSC RA, Determination of ratios of emission probabilities of Auger electrons and K-L- radiative vacancy transfer probabilities for 17 elements Mn to Mo at 59.5 keV [Bu makeleye 4 atıf yapılmıştır]
 • (2004). J RADIOANAL NUCL CH, Measurement of L X-ray fluorescence intensity ratios for some elements in the atomic number range of 66 Z 90 by photoionization of consecutive L-subs. [Bu makeleye 4 atıf yapılmıştır]
 • (2004). RADIAT PHYS CHEM, Measurements of Coster-Kronig enhancement factors of some elements in the atomic number range 74 Z 90 [Bu makeleye 7 atıf yapılmıştır]
 • (2003). X-RAY SPECTROM, Measurements of Coster-Kronig enhancement factors of some elements in the atomic number range 66 Z 72 [Bu makaleye 10 atıf yapılmıştır]
 • (2002). RADIAT MEAS, Determination of the coating thicknesses due to the scattered radiation in energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry [Bu makaleye 3 atıf yapılmıştır]
 • (2002). RADIAT PHYS CHEM, K- X-ray production cross-sections and fluorescence yields in some medium-Z elements [Bu makaleye 12 atıf yapılmıştır]
 • (2001). Instrumentation Science Technology, Measurement of sample thickness by an intensity ratio method [Bu makeleye 1 atıf yapılmıştır]
 • (2001). Instrum Scı. Technol., Measurement of foil and cable thicknesses by a transmission method [Bu makeleye 2 atıf yapılmıştır]
 • (2001). J PHYS B-AT MOL OPT, Measurement of atomic L Coster-Kronig yields (f(12), f(23) and f(13)) for some elements in the atomic number range 59 Z 90 [Bu makaleye 20 atıf yapılmıştır]
 • (2001). NUCL INSTRUM METH B, Measurement of the K-alpha and K-beta X-rays polarization degree and polarization effect on the K-beta/K-alpha intensity ratio [Bu makaleye 12 atıf yapılmıştır]
 • (2000). SPECTROCHIM ACTA B, Measurement of atomic L fluorescence (omega(1),omega(2),omega(3)) and Auger(a(1), a(2) and a(3)) yields for some elements in the atomic number range 59 Z 85 [Bu makaleye 12 atıf yapılmıştır]
 • (1999). X-RAY SPECTROM, Calculation of average M fluorescence yields for elements with 29 Z 100 [ Bu makaleye 9 atıf yapılmıştır]
 • (1999). J RADIOANAL NUCL CH, Calculation of average L fluorescence yields for the elements with 25 Z 101 [ Bu makaleye 12 atıf yapılmıştır]

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Nuriye Kaymak, Elif Oz Orhan, Sema bilge Ocak, Birkan Selçuk (2018). An investigation of the electrical properties of PbO based MOS-type different Schottky barrier diodes on a structure. AIP Conference Proceedings, 1935(1)(160002).
 • N. Kaymak, E.Öz Orhan, S.Bilge Ocak, A.B. Selçuk (2018). Investigation of low-frequency dependent characteristics of Al/Maleic Anhydride (MA)/p-Si Schottky barrier diode. AIP Conference Proceedings, 1935(1):(160003).
 • D.Akay,E.Efil, N.Kaymak, E.Oz Orhan, S.B.Ocak (2018). Study of frequency dependent characterization: applied gamma-ray irradiation on metal-polymer nanostructure. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry DOI: 10.1007/s10967-018-6210-9 ,
 • Can Candan, Mehmet Tiken, Elif Oz Orhan, Halil Berberoğlu (2018). Determination of balance degree of spinning gyro disk by using optical feedback interferometry. SPIE Conference Proceedings Proc. SPIE 10695.,
 • SELÇUK AHMET HAKAN, BİLGE OCAK SEMA, ORHAN ELİF, SELÇUK AKİL BİRKAN,GÖKMEN UĞUR (2018). Investigation of dielectrtic properties of hetero-structures based on ZnO structures. Materials Science-Poland, 35/4(885-892).
 • M Büyükyıldız, E Boydaş, M Kurudirek, E Öz Orhan (2017). Quantitative X-ray analysis for Cr–Fe binary ferroalloys by using EDXRF− WDXRF techniques. Instruments and Experimental Techniques, 60(584-588).
 • G. Aras, E. Orhan, A. B. Selçuk, S. Bilge Ocak, M. Ertuğrul (2015). Dielectric Properties of Al/Poly (methyl methacrylate) (PMMA)/ p-Si Structures at Temperatures Below 300 K. Procedia - Social and Behavioral Sciences, , 195(1740-1745).
 • M. Köprü, E. Orhan, S. Bilge Ocak, (2015). Experimental Study of Effects of Ultrasonic Waves on Heat Distribution in Gaseous Medium. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(2849-2858).
 • A.B.Selçuk, S.Bilge Ocak, G.Aras, E.Orhan (2015). Frequency dependent dielectric properties of PMMA deposited on p-type silicon. Material Science and Semiconductor Processing, 38(119-125).
 • S.Bilge Ocak, A.B.Selçuk, G.Aras, E.Orhan (2015). Electrical Analysis of Al/ZnO/p-Si, Al/PMMA/p-Si and Al/PMMA/ZnO/p-Si Structures: Comparison Study. Material Science and Semiconductor Processing, 38(249-256).
 • S.Bilge Ocak, A.B.Selçuk, G.Aras, E.Orhan (2015). Frequency dependent dielectric properties of Al/ ZnO/p-Si/, Al/ PMMA/p-Si and Al/PMMA/ZnO/p-Si structures. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials ,
 • E. Boydaş, E. Orhan, M.G. Boydaş, E. Cömert (2015). Chemical Shifts of Kα and Kβ1,3 X-ray Emission Spectra for Oxygen Compounds of Ti, Cr, Fe, Co, Cu with WDXRF. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(1757-1761).
 • A.B. Selçuk, S. Bilge Ocak, F.G. Aras &E. Oz Orhan (2014). Electrical Characteristics of Al/Poly(methyl methacrylate)/p-Si Schottky Device. Journal of Electronic Material 43 (9), 3263-3269 (2014)., 43(3263).
 • M. Büyükyıldız, E. Baydas¸ M. Kurudirek E. Öz (2012). Chemical shifts observed in L X-ray emission lines of elements in the range of 26 Z 30 in the halogen compunds . J. Radioanal. Nucl. Chem., 292(467).
 • E. Baydaş and E. Öz (2011). Chemical effects in the K and K1,3 of X-ray emission spectra of Fe. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena (in press),
 • R. Yılmaz, K. Arıcı, E. Öz, M. Tan (2011). Measurements of Coster-kronig enhancement factors Tm69. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 184(1-4).
 • M. Ertugrul, Ö. Şimşek, Y. Şahin (2010). Average 2p subs fluorescence yield values of some elements in the atomic number range 60-90. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 177/1(19-23).
 • E. Baydaş (2010). Effects of Chemical Combination on X-Ray Ka and Kb1,3 Emission Spectra of Co. Physica Scripta, 81(1).
 • E. Baydaş, Y Şahin (2009). Chemical shifts of KaKb1,3 Xray emission spectra for oxygen compınds of Ti, Cr, Fe, Co, Cu with WDXRF. Journal of RadioanalyticalNuclear Chemistry, 279(529-537).
 • R. Yılmaz, M.Tan, R.Durak, A.I.Demirel, Y.Şahin (2009). Measurement of Coster-Kronig enhancement factors for Yb, Lu, Os and Pt elements. Radiation Physics and Chemistry, 78(318-322).
 • E Baydaş (2009). Chemical shifts of Cr Ka and Kb1,3 lines by WDXRF spectrometry. X-Ray Spectrometry, 38(394-398).
 • (2006). Determination of Ratios of Emission Probabilities of Auger Electrons and K to L Shell Radiative Vacancy Transfer Probabilities for 17 elements Mn to Mo at 59.5 keV.. Journal of Qunatitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 97(47).
 • E. Baydaş, M.Ertuğrul, Y. Şahin (2004). Measurement of L X-Ray Fluorescence Intensity Ratios for Some Elements in the Atomic Number Range of 66-90 by Photoionization of Consecutive L-Subs. Journal of Radoanalytical and Nuclear Chemistry, 260(75).
 • Y. Şahin, M. Ertuğrul (2004). Measurement of Coster-Kronig Enhancement Factors of Some Elements in the Atomic Number Range 74-90.. Radiation Physics and Chemistry, 69(17).
 • N. Ekinci, M. Ertuğrul and Y. Şahin (2003). Measurement of Coster-Kronig Enhancement Factors of Some Elements in the Atomic Number Range 66-72. X-Ray Spectrometry, 32(153).
 • B. Çalışkan, M. Ertuğrul, H. Erdoğan (2002). Measurement of Radiative Vacancy Distributions for L2, L3 Sub and M of Some Elements with Atomic Range 41-68. Journal of Qunatitative Spectroscopy Radiative Transfer, 74(139).
 • N. Ekinci, Y. Kurucu, Y. Şahin (2002). Determination of Coating Thickness Due to the Scaterred Radition in Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry. Radiation Measurements, 35(223).
 • Y. Özdemir, R. Durak (2002). K Shell X-Ray Production Cross-Sections and Fluorescence Yields in Some Medium Z Elements. Radiation Physics and Chemistry, 65(199).
 • M. Ertuğrul, Y. Şahin (2002). Measurement of Alignmnet Parameter for Photon Induced L3 Vacancies in the Elements 59-92. Physica Scripta, 66(289).
 • N. Ekinci, Y. Kurucu and Y. Şahin (2001). Measurement of Foil and Cable Thickness by a Transmission Method. Instrumentation Science Technology, 29(415).
 • M. Ertuğrul, Ö. Şimşek, O. Doğan, Ö. Söğüt, Ü. Turgut (2001). Measurement K alpha and K beta X-Rays Polarization Effect on the K beta/ K alpha Intensity Ratios. Nucl. Instr. and Meth. B, 179(465).
 • N. Ekinci, Y. Özdemir, M.Ertuğrul, Y. Şahin and H. Erdoğan (2001). Measurement of Atomic L Shell Coster-Kronig Yields for Some Elements in the Atomic Number Range 59-90. Journal of Physics B: Atomic MolecularOptical, 34(631).
 • N. Ekinci, Y. Kurucu and Y. Şahin (2001). Measurement of the Sample Thickness by Means of Intensity Ratio Method. Instrumentation Science Technology, 29(145).
 • Y. Özdemir, N. Ekinci, M. Ertuğrul, Y. Şahin, H. Erdoğan (2000). Measurement of Atomic L Shell Fluorescence and Auger Yields for Some Elements in the Atomic Numner Range 59-85. Sğectrochimica Acta Part B, 55(1869).
 • H. Erdoğan,M. Ertuğrul (1999). Calculation of Average M Shell Fluorescence Yields for the Elements with 29-100. X-Ray Spectrometry, 28(198).
 • H. Erdoğan, M. Ertuğrul (1999). Calculation of Average L Shell Fluorescence Yields for Some Elements with 25-101. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 242(219).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2018). Determination of balance degree of spinning gyro disk by using optical feedback interferometry. Optical Instrument Science, Technology, and Applications,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. Baydaş, M. Büyükyıldız (2010). Measurement of K-Shell Fluorescence Yields for Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni and Cu Elements and Halogens Compounds in the Atomic Number Range 22 Z 29. Turkish Journal of Physics, 1(3).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 2219-Yurt Dışı Araştırma Bursu (2014)
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri (2013)
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri (2012)
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri (2007)

Proje

 • Si ve SiN Halka Kovuklarin Üretim Zorluklarının Aşılması (2012) Gazi Üniversitesi BAP
 • Stressiz SiN Filmlerin Plazma Destekli Kimyasal Buhar Yöntemi İle Üretimi ve Optik Karakterizasyonu (2012) Gazi Üniversitesi BAP
 • Jeolojik Numunelerde Karakteristik X-Işınları Üzerine Kararlı Pellet Oluşumunun Etkisinin WD-XRF Spektrometreyle Belirlenmesi (2010) Gazi Üniversitesi BAP
 • Polimer Tabanlı Tek Kipli Optik Dalga Kılavuzu Üretimi ve Karakterizasyonu (2010) Gazi Üniversitesi BAP
 • Atom Numarası 9-92 Olan Bazı Elemntler İçin L2-L3 Coster-Kronig Geçişlerinin Açısal Dağılımlarının, Tabaka/Alt Tabaka Sevye Genişliklerinin ve Tabii Çizgi Genişliklerinin Ölçülmesi, Kimyasal etkinin İncelenmesi ve Safra kesesi Taşlarının EDXRF ile Kalitatif ve Kantitatif Analizlerinin Yapılması, Doğu Anadolu Bölgesindeki Özelllikli Suların ve Sanayi Atıklarının Kalitatif ve Kantitatif Analizlerinin Yapılması (2004) DPT
 • Atom Numarası 9-92 Olan Bazı Elemnetler İçin L1-L3 Coster-Kronig Geçişlerinin Açısal Dağılımlarının Ölçülmesi (2001) Atatürk Üni. Araştırma Fonu
 • Yalıtkan Üstü Silikon Tek Kipli Optik Dalga Kılavuzu Üretimi ve Karakterizasyonu (1960) Gazi Üniversitesi BAP

Buluş

 • Güvenli Fiber Optik Ağ (24.11.2017)