Prof. Dr. Efsun Karabudak

Beslenme ve Diyetetik > Beslenme Bilimleri

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 3, 2014. Behavioral risk factors and prevalence of overweight and obesity in school-age children, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona, Spain
 • 4, 2014. Maternal Education level and preschool children’s consumption of food groups, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona, Spain
 • 3, 2013. Huzurevinde Kalan Bireylerin Kurum İçi ve Dışı Besin Tüketimlerinin Karşılaştırılması, VIII. Kepan Kongresi Antalya
 • 3, 2013. Ritmik ve Artistik Jimnastikçilerin Enerji ve Besin Öğesi Alımlarının Sağlıklı Yaşıtları ve Alım Önerileri İle Karşılaştırılması, VIII. Kepan Kongresi Antalya
 • 4, 2013. Ritmik ve Artistik Jimnastikçilerin Yeme Tutumları ile Beden İmgesi Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, VIII. Kepan Kongresi Antalya
 • 3, 2013. Yetişkin Bireylerin Kahve Tüketim Durumları ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Ankara
 • 3, 2012. Okul Öncesi Çocuklarda İçecek Tüketimi ve Vücut Ağırlığına Etkisi, Türkiye 11.Gıda Kongresi Antakya
 • 3, 2012. Yetişkin Bireylerin Mikrodalga Fırınları Kullanımları ile İlgili Bilgi, Davranış ve Tutumlarının Saptanması, Türkiye 11.Gıda Kongresi Antakya
 • 3, 2012. Adana Yöresel Mutfağı ile Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Türkiye 11.Gıda Kongresi Antakya
 • 4, 2012. Yetişkin Kadınların İçecek Tüketim Durumu ile Yeme Bozuklulukları Arasındaki İlişki, Türkiye 11.Gıda Kongresi Antakya
 • 2, 2011. Dietary and dairy calcium intake and body mass index in adult women, 18th European Congress on Obesity İstanbul
 • 2, 2011. The contribution of food groups to the nutrient intake and food pattern in adult women according to body mass index status, 18th European Congress on Obesity İstanbul
 • 5, 2011. Bayan ritmik cimnastikçilerin enerji ve besin ögesi tüketim durumları, 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Antalya
 • 1, 2011. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi. Antalya
 • 1, 2011. Sağlıklı Yaşam için Sıvı Alımı, I. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu İstanbul
 • 3, 2010. The effect of the whole egg and egg white intake on some biochemical value of chronic renal patients in hemodialysis, 15th International Congress on Renal Nutrition and Metabolism İsviçre
 • 3, 2010. Evre II Diastolik Fonksiyon Bozukluğu Olan ve Medikal Tedavi Alan Hastalarda Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Kazandırılmasının Ekokardiyogram Sonuçları Üzerine Etkisinin Araştırılması, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • 1, 2010. Yaşam Süresince Hidrasyon, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • 2, 2010. Nutritional Supplement Practice in Elite Water Sports Athletes of Different Nations, 15th Annual Congress of the European College of Sports Science Antalya
 • 5, 2010. The relationship between repeated sprint ability and dietary intakes in adolescent athletes., 15th Annual Congress of the European College of Sports Science Antalya
 • 1, 2010. Polifenoller ve Enteral Beslenme, Klinik Beslenme Desteği ve Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Kayseri
 • 2, 2009. Nutritional Ergogenic Aids Usage and Nutritional Knowledge in Elite Female Voleyball Players, 14th annual Congress of the European College of Sport Science Norveç
 • 2, 2009. The Effect of Nutrition Education Intervention on Dietary Intake and Nutritional Knowledge in Adolescent Athletes, 14th annual Congress of the European College of Sport Science Norveç
 • 2, 2009. Kamp Yaşamının İzci Adolesanların Besin Tüketimleri Üzerine Etkisi, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Ankara
 • 2, 2009. İzcilik Sporunun Adolesanların Beslenme Alışkanlığı Üzerine Etkisi, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Ankara
 • 3, 2008. Nutritional Supplement Use in Elite Women Voleyball Players, 10th International Sport Sciences Congress Bolu
 • 3, 2008. Obez Yetişkinlerde Kalsiyum Tüketimi ve Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 3, 2008. Adolesan Yüzücüler ile Spor Yapmayan Yaşıtlarının Besin Tüketim Durumları, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 3, 2008. Yetişkin Bireylerde Beslenme Bilgi Düzeyi Anketinin Geçerliliği ve Güvenirliliğinin Belirlenmesi, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 4, 2008. Postmenapozal Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Risk Faktörleri Arasındaki İlişki, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 2, 2007. Abnormal Eating Behaviours Among Turkish Late Adolescents, 15th European Congress on Obesity (ECO) Budapest
 • 2, 2007. The Important of the soft Drinks on Turkish Young Adults’ Nutritional Status, 15th European Congress on Obesity (ECO) Budapest
 • 2, 2007. Amatör Olarak Basketbol Oynayan Adölesanların Besin Tüketimleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri, 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi Antalya
 • 1, 2007. İçeceklerin Beslenme Açısından Değerlendirilmesi, I.Beslenme ve Diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Ankara
 • 5, 2006. Beslenme Eğitiminin Gençlerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkileri, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 2, 2006. Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler ve Diyetsel Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 5, 2006. Ankara’da Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 3, 2006. Kuzey Kıbrıslı Türk Hastaların Beslenme Durumları ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 4, 2006. Vejetaryen Kadınlarının Demir Durumu ve Besin Tüketimi: Bir Başlangıç Araştırması, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 4, 2006. Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Alışkanlıkları, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 8, 2006. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Adölesanların Diyet Alımları ve Yeme Davranışları Arasındaki İlişkiler, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • 2, 2006. Tip 2 Diyabetli Obez Hastaların Yeme Davranış Bozuklukları ile Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi, 42.Ulusal Diyabet Kongresi Antalya
 • 2, 2005. Effects of Cooking and Frozen Storage on the Trans Fatty Acids of Meats, 1st International Food and Nutrition Congress İstanbul
 • 2, 2005. Vejetaryen Olan ve Olmayan Genç Bireylerin Sağlıklı Yeme İndeksine Göre Diyet Kalitelerinin Belirlenmesi, 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi İstanbul
 • 5, 2005. Gece Yeme Sendromu Olan Geçlerin Beslenme Durumlarının Saptanması, 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi İstanbul
 • 7, 2005. Karadeniz Bölgesinde Yalnız Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi İstanbul
 • 8, 2005. Dietary Intake and Nutritional Habits in Turkish Elderly, 18th Congress of the International Association of Gerontology Rio de Jenerio, Brazil
 • 7, 2005. Nutritional Status Of Turkish Elderly Living in The Black Sea Urban Region, Third Annual IANA International Conference Saint Louis Missouri
 • 7, 2005. Socio-Demographic Characteristics And Health Status of Elderly Women Living in The Black Sea Region, 1st International Gerontology Symposium in Turkey Antalya
 • 2, 2003. Sığır, Balık ve Tavuk Etlerine Uygulanan Pişirme Süreçlerinin Lipit Oksidasyonuna Etkisi, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • 4, 2003. Antihiperkolesterolemik (Statinler) ve Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların Plazma Homosistein, B12 Vitamini, Folik Asit Düzeylerine Diyetin Etkileri, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • 7, 2003. Ramazan Ayında Oruç Tutan Gebelerin Beslenme Durumları ile Biyokimyasal Bulguları Arasındaki İlişki, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • 3, 2003. İlkokul Çocuklarında Obesite, Televizyon Seyretme ve Besin Tüketim Durumu, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 3, 2003. 20-65 yaş Arası Bireylerin Bitkisel Çay Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 1, 2003. Beslenme ve Sportif Performans, IX.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Nevşehir
 • 1, 2002. Gıdalara Uygulanan Ön İşlemlerin ve Pişirme Yöntemlerinin Kanser Üzerine Etkisi, Uluslar arası Katılımlı Beslenme, Kanser ve Çevre Sempozyumu Ankara
 • 4, 2002. Ankara’ da Hizmet Veren Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Yiyecek-İçecek Alanlarının Genel Hijyen Durumunun ve İdari Personelin Hijyen Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Turizm’ de Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu Alanya
 • 3, 2002. Gençlerin Konaklama İşletmelerinin Sunduğu Yiyecek-İçecek Hizmetlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Turizm’ de Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu Alanya
 • 1, 2001. Kayısı ve İnsan Sağlığı Yönünden Önemi, Kayısı sempozyumu Malatya
 • 4, 2000. Ankara’da Oto Sanayinde ve Mobilya İşinde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumları ve Enerji Harcamaları, III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 4, 2000. 10-18 Yaş Grubu Çocukların Besin Tüketim Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma, III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 3, 1997. The Effect of Serum Ferritin Concentration and Nutritional Status on Lipid Peroxidation in Pre- and Post Menopausal Women Montreal-Kanada
 • 3, 1995. “Premenapoz ve Postmenapoz Dönemdeki Kadınların Serum Ferritin Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkisi, II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 5, 1995. İleri Derecede Mental Reterdasyonlu ve Serebral Palsili Hastalarda Diyete Eklenen Enteral Ürünlerin Antropometrik Ölçümlere Etkisi, II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • 10, 1992. Ankara’da Yaz Okullarına Devam Eden Çocuk ve Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları, I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Marul Ve Roka Sebzelerine Uygulanan Bazı Dezenfektanların Sebzelerin C Vitamin İçerikleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (2013)
 • “Vücut Geliştirme Sporu ile İlgilenen Erkek Yetişkin Bireylerde Beden Algısının Yeme Davranışı ve Besin Tüketimi ile İlişkisi” (2011)
 • “Evre 2 diyastolik fonksiyon bozukluğu olan medikal tedavi alan hastalarda diyet tedavisinin etkinliğinin araştırılması” (2010)
 • “Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarının diyet tedavilerinde tam yumurta ve yumurta akı tükettirilmesinin, kan biyokimyasal bulguları ile yaşam kalitesi üzerine etkisi” (2009)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Karabudak, E. . (2012). Spor Bilimlerine Giriş. Spor Beslenmesi Türkiye. Açıköğretrim Fakültesi Yayını No: 1480.
 • Karabudak, E. . (2011). Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi . Çocuk ve Adolesanlarda Ağırlık Yönetiminde Fiziksel Aktivitenin Rolü Türkiye.
 • Karabudak, E.. (2008). Vejetaryen Beslenmesi. Türkiye. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı.
 • Yücecan S, Pekcan G, Nursal B, Besler T. (2003). Amerikan Diyetisyenler Derneği Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi Türkçesi. Vejetaryen Beslenme Yolu Türkiye. Acar Matbaacılık AŞ.
 • Hasbay, A., Karabudak, E. (2003). Amerikan Diyetisyenler Derneği Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi Türkçesi. Sıvılar: Genelde önemsenmez Türkiye. Acar Matbaacılık AŞ.
 • Hasbay, A., Karabudak, E., Pekcan G. . (2003). Amerikan Diyetisyenler Derneği Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi Türkçesi. yetişkinler için bilinçli beslenme Türkiye. Acar Matbaacılık .
 • Baysal A., Başoğlu S. ve Karabudak E. . (2001). Vejetaryen Yemekleri. Türkiye. Özgür Basımevi.
 • Toklu G., Arslan P., Karabudak E. (1999). Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog. Türkiye. Mozaik Reklam Tanıtım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Karabudak, E. ve Ercüme Ş. (2011). Water Sports Athletes and Nutritional Supplements: A Study of Use and Perceptions. Scientific Research and Essays, 6(22)(4839-47).
 • Karabudak, E., Kızıltan, G., Cigerim, N. (2008). A Comparison of Cardiovascular Risk Factors in Vegetarian and omnivorous Turkish Females. J Hum Nutr Diet, 21(13-22).
 • Karabudak, E., Baş, M. ve Kızıltan, G (2008). Food Safety in the Home Consumption of Meat in Turkey. Food Control, 19(320-327).
 • Kızıltan, G. ve Karabudak, E. (2008). Risk of Abnormal Eating Attitudes among Turkish Dietetic Students. Adolescence, 43(171)(681-690 ).
 • Karabudak, E. ve Kızıltan, G (2008). The Relationship between Caloric Beverage Consumption and Body Mass Index in Turkish University Students. Pakistan Journal of Nutrition, 7(2)(202-207).
 • Kuyumcu, A., Karabudak, E., Tayfur, M., Elmacıoğlu, F., Özçelik, AÖ. ve Besler, HT. (2007). Short-term Effects of Energy-Reduced Dieting on Weight Loss, Body Composition and Metabolism in Overweight Turkish Men. Pakistan Journal of Nutrition, 6(6)(582-589).
 • Kızıltan, G., Karabudak, E., Ünver, S., Sezgin, E., Ünal, A. (2006). Prevalence of Bulimic Behaviours and Trends in Eating Attitudes Among Turkish Late Adolescents. Adolescence, 41(164)(677-689).
 • Karabudak, E., Kızıltan, G. ve Baş, M (2006). Nutritional Intakes as a Cardiovascular Risk Factor in Turkish Young Adults-a Comparison of Vegetarians with Omnivores. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, 43(10)(429-442 ).
 • Murat Bas, Efsun Karabudak, Gül Kızıltan (2005). Vegetarianism and Eating Disorders: Association Between Eating Attitudes and Other Psychological Factors Among Turkish Adolescents. Appetite, (309-315).
 • Gül Kızıltan, Efsun Karabudak, G. Tuncay, F. Avşar, Pırıl Tuncay, Onur Mungan, Pınar Meral (2005). Dietary Intake and Nutritional Status of Turkish Pregnant Women during Ramadan. Saudi Medical Journal, 26(11)(1782-1787).
 • Murat Bas, F.Hülya Aşçı, Efsun Karabudak, Gül Kızıltan (2004). Eating Attitudes and Their Psychological Correlates Among Turkish Adolescents. Adolescence, 39(155)(593-599).