Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Şehir ve Bölge Planlama

Türkiye\'nin Sorunları Dalı

1. Milliyet Ödülleri: Türkiye’nin Sorunları Dalında “Türkiye’de Gecekondunun Sorun Olmasını Hazırlayan Nedenler ve Yasaların Sorunlara Yaklaşımı” adlı çalışma ile İkincilik Ödülü. 1991 Yarışmanın Juri Üyeleri Prof.Dr. Yaşar GÜRBÜZ, Nail GÜRELİ, Prof. Dr. Mübeccel KIRAY, İlhami SOYSAL, Prof.Dr. İmer SUNGUROĞLU, Prof. Dr. Hande SÜHER; Prof.Dr. İbrahim Şanlı, Prof. Dr Mete TAPAN; Şinasi ÖZDENOĞLU YARIŞMA JURİ ÜYELİKLERİ 1. \"Edirne Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması\"2010 2. TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2009 Yarışması