Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Şehir ve Bölge Planlama

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ergen, Y., B., Erol, D.,, GAP’ta Bölgesel Kalkınmada Endüstriel Yer Seçimi Kriterlerinin Saptaması, GAP ve Sanayi Sempozyumu”. Urfa
 • İnankul, Ş.,Eke., F., Erol, D.,(, “Zonguldak Bölgesinin Sürdürebilir Kalkınma Olanakları”, 4.Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi Trabzon
 • D.Erol C., Erol, “Türkiye’de Kentleşmeye Uygun Kentlileşme ve Kent Kültürü, Türkiye 15. Dünya Şehircilik Günü 3. Türkiye Şehircilik Kongresi İzmir
 • D.Erol C. Erol, Yerel Yönetimden Merkezi Yönetime Geçen Yetki Karmaşası”,, Türkiye 15. Dünya Şehircilik Günü 3. Türkiye Şehircilik Kongresi İzmir
 • Karaaslan Ş., Erol, D.,, “Büyükşehir Belediyelerinin Bölge Planlama Kapsamında Değerlendirilmesi”,, 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi . İzmir
 • F.Eke D.Erol, Eke, F., Erol, D.,, 7.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi İzmir
 • Erol, D., Özdemir N., Varol Ç, AB İle Bütünleşme Sürecinde Kırıkkale İçin Yeni Vizyon Arayışları”, 21. Yüzyıl Başında Kırıkkale Sempozyumu Kırıkkale
 • D.Erol, Ankara’da Sanayinin Mekansal Gelişimi”, 2003 Türk Belediyecilik Sempozyumu Ankara
 • Ergen, Y., B., Erol, D., Gültekin, N., Hisarlıgil, H.,, Planlama Sürecinde Yerel Yönetim Merkezi Yönetim İlişkileri ve Planlamaya Katılımın Önemi, Planlamaya Katılım ve Belediyecilik Politikaları 14. Dünya Şehircilik Günü Kollogyumu İstanbul
 • 2. Erol, D., Erol, C.,, Demokratikleşme Sürecinin Bir Bileşeni Olarak Planlama ve Katılım, Planlamada Halk Katılımı ve Demokratikleşme, Türkiye 14. Dünya Şehircilik Günü Kollogyumu İStanbul
 • Eke, F., Erol, D., Armatlı, B.,, “Değişen Dünya Koşulları İçinde Metropoliten Kentler ve Planlama Eğilim, I. Metropoliten Alanlar ve Planlama Sempozyumu İstanbul
 • Karaaslan, Ş., Kumbaracıbaşı, C., Erol, D.,, “The Transformation in the Meaning of Gecekondu”,, AESOP Association of European Schools of Planning 8th Congres İstanbul
 • O.Kuntay D.Erol, Ekonomik Büyüme Sürecinin Mekansal Boyutu: Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan İllere Yönelik Bir Analiz, 11. Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Trabzon
 • Tuncer, M., Erol, D, “Environmental Education in Turkey: Some Views and Proposals of Biopolitics Princeps for get into the Education. Biopolitics”,, Biopolitics the Bio –Environment Volume IV, ISSN-1012-2532, Published by the: Biopolitics International Organisation Athens, Greece İstanbul
 • F.Eke D.Erol, Türkiye’de Bir Küreselleşme Örneği; Denizli”, ” 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi İstanbul

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • bölüm başkan yardımcılığı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumu Olan OYAK’ın Konut Sektöründeki Rolü ve Kullanıcı Beklentileri: Çankaya ve Çayyolu Örneği
 • Farklı Konut Yaşam Çevresinin Oluşmasında Kullanıcı Profilinin Etkileri: Eryaman ve Beysukent/ Planlamacılar Sitesi (Ankara) Örnekleri
 • Hisseli Alanlarda Yapılan İslah İmar Planlarının Kentsel Çevreye Etkisi; Etlik İlave Islan İmar Planı Örneği
 • Ankaranın Merkez Kadelenmesi ve Değişimi Sürecinde Milletvekili Lojmanları Alt Merkez Örneği
 • Sürdürülebilir Yaklaşımlar Çerçevesinde Mahalle Olgusu; Aydın Merkez’de Kurtuluş, Köprülü, Yedieylül Mahalleleri Örneklemesi
 • Türkiye’de Sosyal Kurumları ve Yeni Bir Sosyal Yardım Sistemi Önerisi”
 • Yerel Acil Müdahale Fonksiyonlarının Yerseçiminin Cografi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ölçme ve Değerlendirmesi ; Ankara Örneği

Dersler

 • Bölge Planma (1999-2000)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Demet erol. (2007). Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar. Türkiye. Nobel.
 • Özelçi Eceral T. , Erol D., , Erdoğanaras F.. (2007). Prof.Dr. Orhan KUNTAY’a Armağan Gazi Üniversitesi. Türkiye. Nobel.
 • Demet EROL. (2005). “Başkent Ankara’da Sanayi’nin Mekansal Gelişimi” Şehircilik Çalışmaları 20.Yıl Anısı G.Ü.Şehir ve Bölge Planlama Nobel Yayıncılık sayfa 21-35. Planlama Yazıları Türkiye. Nobel.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Eke., F., Erol,D., Ozdemir, N., (2001). 2001 “Ankara Merkez Yapısındaki Dönüşüm ve Bahçelievler Alt Merkezi”. Fen Bilimleri, 14(3).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Milliyet Ödülleri: Türkiye’nin Sorunları Dalında “Türkiye’de Gecekondunun Sorun Olmasını Hazırlayan Nedenler ve Yasaların Sorunlara Yaklaşımı” adlı çalışma ile İkincilik Ödülü. 1991 Yarışmanın Juri Üyeleri Prof.Dr. Yaşar GÜRBÜZ, Nail GÜRELİ, Prof. Dr. Mübeccel KIRAY, İlhami SOYSAL, Prof.Dr. İmer SUNGUROĞLU, Prof. Dr. Hande SÜHER; Prof.Dr. İbrahim Şanlı, Prof. Dr Mete TAPAN; Şinasi ÖZDENOĞLU (1991)

Proje

 • Ankara Büyükşehir Sınırları İçindeki Sanayi Firmalarının ve İşgücünün Mekandaki Hareketliliği” (2008) BAP
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Afet Planlama Anlayışı, Önlem Fonksiyonlarında Yer Seçim Kriterlerinin Belirnenmesi, Örneklem Alan üzerinde Uygulanabilirliği (2008) BAP
 • Ankara’da Sanayinin Gelişimi ve Sanayi Coğrafyası Rolleri” (2008) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AFP) Proje no:
 • Küreselleşme Sürecinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Trabzon ve Samsun Alt Bölgelerinin Rolleri” (2006) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AFP)
 • , 2001 “Ankara’da Farklı Gelir Gruplarının Barınma Beklentilerinin Konut ve Çevrelerine Etkileri” (2001) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AFP)
 • “Merkez Oluşumu, Bahçelievler Alt Merkez Örneği” (2001) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AFP)