Prof. Dr. Eda KÖKSAL

Beslenme ve Diyetetik > Toplum Beslenmesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Akbulut G, Yildirim M, Sanlier N, van Stralen MM, Acar-Tek N, Bilici S, Brug J, de Meij JSB, Gezmen-Karadag M, Koksal E, Oenema A, Singh AM, te Velde SJ, Yildiran H, Chinapaw MJV. (2014). Comparison of energy balance-related behaviours and measures of body composition between Turkish adolescents in Turkey and Turkish immigrant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutrition, 17(12) (2692-2699).
 • Yalçın SS, Tezel B, Yurdakök K, Pekcan G, Özbaş S,Köksal E, Tunç B, Şahinli S, Altunsu AT, Köse MR,Buzgan T, Akdağ R. (2013). A community-based iron supplementation program, “IronlikeTurkey”, and the following prevalence of anemia among infants aged 12-23 months. The Turkish Journal of Pediatrics, 55(16-28).
 • Tavil B, Koksal E, Yalcin SS, Uckan D. (2012). Pretransplant nutritional habits and clinical outcome in children undergoing hematopoietic stem cell transplant.. Exp Clin Transplant, 10(1)(55-61).
 • Bilici S, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Şanlıer N. (2012). Consumers’ Kefir consumption: A pilot study in Turkey. HealthMED, 6 (3)(997-1002).
 • Köksal E, Tekçiçek M, Yalcın SS, Tuğrul B,Yalçın S, Pekcan G. (2011). Association between Anthropometric Measurements and Dental Caries in Schoolchildren.. Central European Journal of Public Health, 19(3)(147-151).
 • Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Sanlier N. (2011). Dietary Glycemic Index, Glycemic Load and Anthropometric Measurements in Adolescents.. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31(4)(960-968).
 • Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Bilici S, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Sanlier N. (2011). Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index.. Nutrition Research & Practice, 5(4)(322-328).
 • Sanlier N, Köksal E. (2011). Comparison of nutritional, biochemical and anthropometric measures as comparative risk factors between young and postmenopausal women. . Pak J Med Sci, 27(2)(333-338).
 • Yıldıran H, Acar Tek N, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Akbulut G, Bilici S, Sanlier N. (2011). The association of anthropometric measurements and lipid profiles in Turkish hypertensive adults. African Health Sciences, 11(3)(406 – 413).
 • Köksal E, Ayaz A, Küçükerdönmez Ö, Bilgili N. (2011). Nutritional status in school children: Deficiencies in iron, folic acid and Vitamin B12. Scientific Research and Essays, 6(21)(4604-4610.).
 • Gezmen Karadağ M, Bilici S, Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Köksal E, Sanlier N. (2011). Relationship between dietary mineral intake and blood pressure in the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics. , DOI:10.1016/j.archger.2011.06.018.
 • Bilici S, Akbulut G, Acar Tek N, Yildiran H, Koksal E, Gezmen Karadag M, Sanlier N. (2011). Prevalence of metabolic syndrome using NCEP-ATPIII and international dietetics federation (IDF) definitions: A cross- sectional study in Turkish adults,. African Journal of Biotechnology, 10 (70)(15777-15782).
 • Akbulut G, Köksal E, Bilici S, Tek Acar N, Yıldıran H, Karadag Gezmen M, Sanlier N. (2010). Metabolic syndrome (MS) in elderly: A cross sectional survey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 10.1016(2010.11.02).
 • Bilgili N, Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Ayaz A. (2009). Assessment of Body Composition and Serum Lipid Profile in School Children.. Pak J Med Sci, 25(3)(468-473).
 • Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. (2005). Assessment and evaluation of the nutritional status of the elderly using two different instruments. Saudi Medical Journal, 26(10)(1611-1616).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Köksal E, Pekcan G. (2009). Gebe kadınlar ile yenidoğanlarının idrarla iyot atım durumlarının ilişkisi. STED, 18(4)(66-71).
 • Köksal E. (2008). Beslenmenin Bilişsel Gelişimdeki Rolü,. Sağlıcakla, 5(46-51).
 • Pekcan G, Köksal E. (2006). Vitamin ve mineral alım düzeylerinin değerlendirilmesinde diyet referans değerleri,. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler,, 2(11)(8-11).
 • Köksal E, Bilici S, Hasbay A, Küçükerdönmez Ö. (2005). Adolesan bireylerde oruç tutmanın beslenme durumuna ve vücut bileşimine etkilerinin değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 33(2)(11-17).
 • Köksal E. (2004). Büyüme ve gelişmenin önemi ve izlenmesi. Klinik Çocuk Forumu, 4(1)(25-31).
 • Topçu A, Köksal E, Bilgili N. (2003). 15-49 yaş grubu ev hanımlarının besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri konusunda bilgi, tutum ve davranışlarına yönelik bir araştırma. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 60(3)(77-86).
 • Köksal E, Bilgili N, Topçu A. (2003). Ankara ili Gülveren bölgesinde yaşayan ev hanımlarının besin satın alma ve etiket okuma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 2(7).
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G, Karabulut E. (2002). Genç kadınlarda (17-24 yaş) diz yüksekliği ölçümü ile vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 31(2)(13-18).
 • Kirkizoğlu Köksal E, Pekcan G. (2001). Ankara İli, Çubuk İlçesi Kışlacık ve Kuruçay Köylerinde İyot Yetersizliği Hastalıkları Prevalansı, İdrarla İyot Atımı ve İyotlu tuz Kullanma Durumu. Beslenme ve Diyet Dergisi, 30(12-18).
 • Gökmen A, Seçkin Ü, Bodur H, Yücel M, Pekcan G, Akçil M, Köksal E, Bostan S. (1998). Osteoporozda Risk Faktörleri. Osteoporoz Dünyasından, 4(3)(525- 533).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Navruz S, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Köksal E., 2013. Yalnız Yaşayan ve Ailesiyle Yaşayan Yaşlı Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi,, 8. Kepan Kongresi, S:31, 27-31 Mart Antalya
 • Köksal E, Bilici S, Şanlıer N, Ertaş Y, Karaçil MŞ, Ayhan B, Çelebi F. , 2012. Yatarak Tedavi Alan Hastaların Besine Erişim Olanaklarının Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan Antalya
 • Önen D, Köksal E, Karaçil MŞ., 2012. Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan Antalya
 • Köksal E. Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Şanlıer N., 2011. Associations of dietary glycemic index and glycemic load with anthropometric measurements in adolescents , 18th European Congress on Obesity- ECO 2011 İstanbul
 • Kabasakal A, Kaçaner Ö, Köksal E, Özel Gökmen H., 2010. Kreşe devam eden 3-6 yaş grubu bir grup çocukta büyümenin değerlendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Köksal E, Çiçek Ç, Karahan S, Beşirikli D, Kocamış E., 2010. Okul çağı çocuklarında anne-baba tutumunun çocuğun beslenme durumu ile ilişkilendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Arpacı N, Köksal E, Yılmaz D, Pekcan G., 2010. Yetişkin bireylerin beslenme durumları ile sağlıklı yeme indekslerinin ilişkilendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö., 2010. Yetişkin bireylerde kefir tüketim sıklığının değerlendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Kaçaner Ö, Kabasakal A, Köksal E, Özel Gökmen H., 2010. 3-6 yaş grubu kreşe devam eden bir grup çocukta enerji ve besin öğeleri alımları ile şişmanlık ilişkisi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Şanlıer N, Akbulut G, Karadağ Gezmen M, Çiftçi H, Köksal E, Bilici S, Şahin G, Uyar Barut B, 2010. Gazi Üniversitesi Beslenme, Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezine (G.Ü. BEDAM) başvuran bireylerin genel beslenme durumları ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi: pilot çalışma, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Dikmen D, Ünal S, Köksal E., 2010. ISO 22000 kalite belgesine sahip olan ve olmayan hastane mutfaklarının SWAB analizlerinin ve fiziki koşullarının karşılaştırılması, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Kabaran S, Köksal E, Okan A, Kaide C, Taşkıran ŞI, Musioğlu M, Yoldağ F, Kolazali S, Özbingül B, Dal S, Cumaoğlu T, Erozan M., 2010. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti";nde yaşayan yaşlı bireylerin beslenme durumlarının Mini Nutrisyonel Araştırma (MNA) ile değerlendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Yılmaz D, Arpacı N, Köksal E., 2010. Yetişkin bireylerde Akdeniz diyetine uyum ve metabolik sendrom ilişkisi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Dikmen D, Ünal S, Köksal E., 2010. Ankara";da yaşayan yetişkin bireylerin besin etiketi okuma alışkanlıkları ve besin etiketlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan İstanbul
 • Koksal E, Yalcin S, Tezel B, Pekcan G, Sahin S, Ozbas S, Yurdakok K, Tunc B, Altinsu T, Kose R, Buzgan T, Akdag R., 2010. Feeding practices of 12-23 months aged children in Turkey, 43rd Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 9-12 June Istanbul
 • Yalçın S, Kaplan B, Akçaer M, Çelik M, Köksal E, Tugrul B., 2009. Factors influencing the daily television watching period among 5-8 years old children, 12th World Congress on Public Health, 27 April- 1 May İstanbul
 • Pekcan G, Köksal E, Yalcın SS, Salor O, Yalcın S, Tekçiçek M, Tugrul B., 2009. Potential determinants of obesity among schoolchildren, 19th International Congress of Nutrition, October 4-9 Bangkok, Thailand.
 • Köksal E, Tekçiçek M, Yalcın SS, Kaplan B, Tugrul B, Pekcan G., 2009. Association between anthropometric measurements and dental caries in school children, 19th International Congress of Nutrition, October 4-9 Bangkok, Thailand
 • Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Engin Gök D, Kutlu M., 2008. Diabetes Mellitus";lu Hastalarda Beden Kitle İndeksine Göre Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, 44. Ulusal Diyabet Kongresi, S:32, 28 Mayıs- 1 Haziran Antalya
 • Köksal E., 2008. Türkiye";de üç bölgede 1-2 yaş çocuklarında beslenme örüntüsü, VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Türkiye";de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar Yöntemler, Sorunlar, Çözümler, S:20, 13-15 Ekim Ankara
 • Köksal E, Çetin B, Küçükerdönmez Ö, Taşlıpınar A, Kutlu M., 2008. Tip II Diabetes Mellitus";lu Hastaların Enerji ve Besin Ögesi Alım Düzeyleri ile Besin Seçimlerinin Belirlenmesi, 44. Ulusal Diyabet Kongresi, S:15, 28 Mayıs- 1 Haziran Antalya
 • Köksal E, Tek N, Pekcan G., 2008. Çocuk ve Adolesanlarda KIDMED (Sağlıklı Beslenme) İndeksi ve Antropometrik Ölçümler ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, VI. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan Antalya
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö., 2008. Hemodiyaliz Hastalarında Antropometrik Ölçümlerin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi, VI. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan Antalya
 • Köksal E, Tek N, Pekcan G., 2008. 12-18 Yaş Grubu Adolesanlarda KIDMED (Sağlıklı Beslenme) İndeksi ve 24 Saatlik Besin Tüketim Yöntemi ile Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması, VI. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan Antalya
 • Tek N, Köksal E, Pekcan G., 2008. Yetişkin Bireylerde Kafein Alımının Değerlendirilmesi, VI. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan Antalya
 • Köksal E, Pekcan G, Ayaz S., 2007. Hematological and Biochemical Profiles, Anthropometric Parameters, and Nutritional Status During Pregnancy and Effects on the Newborn, Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policy, and Programs Defining the Issues (Micronutrient Forum), 16-18 April Istanbul
 • Köksal E, Pekcan G., 2007. Urinary Iodine Excretion in Pregnant Women and Their Outcomes, Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policy, and Programs Defining the Issues (Micronutrient Forum), 16-18 April Istanbul
 • Aksoy M, Yılmaz S, Köksal E, Küçükerdönmez Ö., 2006. Yetişkin bireylerde çeşitli antropometrik ölçümler ile ayak numarası ve alt- üst vücut ölçüsünün ilişkilendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan Ankara
 • Küçükkasap T, Sert Ö, Köksal E., 2006. Doğum ağırlığı ile yetişkin dönem şişmanlık ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkinin incelenmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan Ankara
 • Küçükerdönmez Ö, Bilgili N, Topçu A, Köksal E., 2006. Okul çağı çocuklarında beslenme durumu ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin ilişkilendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan Ankara
 • Küçükerdönmez Ö, Tek Acar N, Rakıcıoğlu N, Köksal E, Pekcan G., 2006. Ankara ilinde farklı sosyo ekonomik düzeydeki 0-24 aylık bebek ve çocukların ana ve ara öğün örüntülerinin değerlendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan Ankara
 • Rakıcıoğlu N, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Tek N, Pekcan G., 2006. The effect of socio-economic status on the prevalence of stunting and obesity among 0-5 years old children, 11.th World Congress on Public Health, 21-25 August Brazil
 • Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G., 2006. Glycaemic index and glycaemic load in the diet of Turkish children, I. World Congress of Public Health Nutrition, VII. Congreso de la SENC, 28-30 September Barcelone, Spain
 • Pekcan G, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H., 2006. Household food wastage in Turkey., I. World Congress of Public Health Nutrition, VII. Congreso de la SENC, 28-30 September Barcelone, Spain
 • Köksal E, Tek Acar N, Pekcan G., 2006. Mevsimsel farklılıkların yetişkin kadınlarda folat alımına etkisinin değerlendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, 12-15 Nisan Ankara
 • Yavuz S, Yiğit E, Köksal E., 2005. Nutritional situation of women and determinants of obesity in Turkey, International Union for the Scientific Study of Population XXV International Population Conference Tours, July 18-23 France
 • Tek N, Köksal E, Pekcan G., 2004. Yetişkin kadınlarda folat alım düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım Ankara
 • Tek N, Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G, 2003. Ticari mama kullanımı konusunda farklı sosyo ekonomik düzeydeki annelerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, S:73, 29 Eylül-1 Ekim İstanbul
 • Köksal E, Pekcan G., 2003. Gebe Kadınlar ile Yeni Doğanlarının İdrarla İyot Atımları, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G., 2003. Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Farklı İki Yöntemle Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Köksal E, Bilici S, Hasbay A, Küçükerdönmez Ö., 2003. Adölesan Bireylerde Ramazanın Beslenme Durumu ve Vücut Bileşimine Etkilerinin Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Köksal E, Ayaz Topçu A, Küçükerdönmez Ö, Bilgili N., 2003. İlkokul Çocuklarının İyotlu Tuz Kullanma Durumları ve İdrarla İyot Atımlarının Okul Başarısına Etkisi, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Rakıcıoğlu N, Tek N, Pekcan G., 2003. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeyde Yaşayan Annelerin Çocuk Beslenmesi Uygulamaları, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Başoğlu S, Turnagöl H, Bulut S, Gezmen M, Büyüktuncer Z, Köksal E., 2003. Üniversite öğrencilerinin kan lipitleri, vücut kompozisyonu ve beslenme durumu, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan Antalya
 • Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G., 2002. Altmışbeş Yaş Üzeri Bireylerde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, I. Ulusal Geriatri Kongresi, S:177, 30 Ekim-3 Kasım Antalya
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G, 2001. Biyoelektrik İmpedans Analizi İle Bazı Antropometrik Ölçümler Sonucu Saptanan Vücut Bileşimlerinin Karşılaştırılması, I. Ulusal Obezite Kongresi, S:28, 8-10 Nisan İstanbul
 • Arslan P, Karaağaoğlu N, Samur G, Sağlam F, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Akal E, Tayfur M, Ersoy G., 1998. The prevalence of obesity in infants and the role of mothers education in Turkey(Poster)., Childhood Obesity-Satellite Symposium of the 8th İnternational Congress of Obesity, 4 September Paris
 • Arslan P, Kirkizoğlu E, Akçil M, Saruhan S., 1995. 0-1 Yaş Grubu Çocukların Büyüme, Beslenme , İshal , Bağışıklama ve Genel Sağlık İzlenimlerinde Anne Eğitiminin Etkinliği, II.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 12-14 Nisan ANKARA
 • Kirkizoğlu E, Pekcan G., 1995. Ankara ili Çubuk ilçesi Kuruçay ve Kışlacık Köylerinde İyot Yetersizliği Hastalıkları Prevalansı ve İyotlu Tuz Kullanma Durumu, II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 12-14 Nisan ANKARA
 • Bilici S, Köksal E. , 1960. Obesity and eating habits among female adults in Turkey: a pilot study. , 18th European Congress on Obesity- ECO 2011 İstanbul
 • Köksal E, Rakıcıoğlu N, Tek N, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G, Comparison of the WHO Growth Standards and NCHS/WHO Growth Reference in Turkish Preschool Children, 15th International Congress of Dietetics (ICD 2008) Yokohama, Japan
 • Tek N, Köksal E, Pekcan G., Caffeine Consumption in a Turkish Adult Sample, 15th International Congress of Dietetics (ICD 2008) Yokohama, Japan

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Büyüme Eğrilerine Güncel Bakış İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Eğitim Salonu, 18 Mart Ankara.
 • Osteoporoz Derneği Osteoporoz Eğitimi TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği 23 Şubat
 • Nutrition And Health Status Of School Children In Turkey And Approaches, Panel: Healthy Diet Indicators: Promotion of Health in School Children V. Internatinal Nutrition and Dietetics Congress, 12-15 april, Ankara
 • T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ";Beslenme ve Gıda Alanında Toplum Bilinç Düzeyinin Geliştirilmesi ve İş Gücünün Eğitimi Projesi"; Eskişehir Öğretmen Evi, 24 Mayıs
 • Sağlıklı Yaşam için Beslenme ve Sağlık Eğitimi Aile Konferansı I, Teğmen Kalmaz İÖO, Çankaya, 22 Mayıs, Ankara
 • Çocuk ve Ergen Obezitesinin Değerlendirilmesi, Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi Kursu 17-19 Nisan Kızılcıhamam, Ankara.
 • Ankara Altındağ Belediyesi Kadın Dayanışma ve Hizmet Merkezleri Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Diyet Anlayışı 29 Ekim Kültür Merkezi, Ankara, 25 Eylül
 • SGK BALGAT ÇOCUK BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN SEMİNER PROGRAMI Okul Öncesi çocuklarda beslenme 14 Aralık 2010 Balgat, Ankara
 • Sağlıklı Yaşam için Beslenme ve Sağlık Eğitimi Aile Konferansı I, Şenlik İÖO, Keçiören, 27 Mayıs, Ankara
 • Sağlıklı Çocuklar, Sağlıklı Nesiller, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu; Anne-Baba Eğitim Semirleri H.ü Beytepe Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonu, 14 Mayıs, Ankara
 • Demir Araştırması ve beslenme bulguları, TC Sağlık Bakanlığı AÇSAP İl Sağlık Müdürleri ve İl AÇSAP Şube Müdürleri Toplantısı Aktif Metropolitan Otel, 25-26 Kasım, Ankara
 • Obezite: Türkiye";de Dün, Bugün, Yarın, 1. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu 21 8211; 22 Ocak 2011 İstanbul Harbiye Askeri Müze, İstanbul
 • Çok Engelli Çocuklarda Beslenme, Çok Engelli Çocuklarda Rehabilitatif Yaklaşımlar Semimeri, Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bölümü Eğitim Seminerleri, HÜ. Kültür Merkezi R Salonu, 25 Haziran 2010, Ankara

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bilici S, Köksal E.. (2013). Okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik beslenme önerileri ve menü programları (Ed. Şanlıer N). Ankara. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yayın No: 915.
 • Köksal E. Obeziteyi saptama yöntemleri (S:48-60). (2012). Her Yönüyle Obezite; Önleme ve Tedavi Yöntemleri. Yayına Hazırlayanlar: Arslan P, Dağ A, Türkmen EG İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2011). Sağlık Çalışanlarında Şişmanlık ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırma Raporu (Ed. Şanlıer N, Köksal E, Bilici S). Ankara.
 • Köksal E. Çocuk ve ergenlerde şişmanlığın değerlendirilmesi (S:61-75). (2011). Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi (Ed. Baş M, Kızıltan G) . Ankara. Başkent Üniversitesi Yayınları.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü . (2009). 12-23 Aylık Çocuklarda Demir Kullanım Araştırması Raporu (Ed. Yalçın SS, Pekcan G, Tezel B, Köksal E, Özbaş S, Yurdakök K, Tunç B, Altunsu T, Köse MR, Buzgan T ve Akdağ R) . Ankara.
 • Köksal E. Beslenme ve Bilişsel Gelişim (S:143-151). (2008). TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Genel Müdürlüğü, Beslenme Bilgi Serisi Kitabı (Koord: Besler HT, Rakıcıoğlu N) . Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 732.
 • Köksal E, Küçükerdönmez Ö. Şişmanlığı Saptamada Güncel Yaklaşımlar (S:35-70). (2008). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi (Ed. Baysal A, Baş M). İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını.
 • Köksal E. Adölesan Dönemi Gençlerin Beslenmesi (S:173-184). (2006). Beslenme Eğitimi (Ed. Arslan P). Ankara. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi Yayın Seri No:48.
 • Pekcan G, Köksal E. . (2004). Sağlıklı Beslenme, Risk Grupları, Beslenme Sorunları Ve Çözüm Yolları “Beslenme Ve Gıda Alanında Toplum Bilinç Düzeyinin Geliştirilmesi Ve İşgücünün Eğitimi Projesi” Eğitim Kitabı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü.
 • Köksal E. Bölüm 6: Posa: Vücudunuzun Süpürgesi, (S:145-160). (2003). Duyff RL. Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey (Çeviri Editörleri: Yücecan S, Nursal B, Pekcan G, Besler HT) . İstanbul. Acar Matbaacılık Yay. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş..

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 8. Kepan Kongresi “Başkanlar Seçiyor“ oturumunda, Dördüncülük Ödülü (2013)
 • BESVAK Beslenme Bilim Teşvik Ödülü (2004)
 • BESVAK Beslenme Bilim Teşvik Ödülü (2003)
 • PROF. DR. Ayşe Baysal BESLENME ÖDÜLÜ (birincilik) (1996)