Prof. Dr. Erkan AFACAN

Mühendislik Fakültesi > Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Erkan Afacan (2016). Location Optimization for Square Array Antennas Using Differential Evolution Algorithm. International Journal of Antennas and Propagation, (1-7).
 • Selçuk Alparslan Avcı, Erkan Afacan (2015). Gauss Hüzmesinin Yüksek Frekanslarda Plazma Ortamla Etkileşimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(273-279).
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan (2014). An Inequality for the Calculation of Relative Maximum Sideband Level in Time-Modulated Linear and Planar Arrays. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 62(3392-3397).
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan (2014). A Comparative Study on Sideband Optimization in Time-Modulated Arrays. International Journal of Antennas and Propagation, (1-14).
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan (2012). Calculation of Sideband Power Radiation in Time-Modulated Arrays With Asymmetrically Positioned Pulses. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11(133-136).
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan (2010). Thinned Nonuniform Amplitude Time-Modulated Linear Arrays. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 9(514-517).
 • Funda Ergün Yardım, Erkan Afacan (2010). Lorenz-Tabanlı Diferansiyel Kaos Kaydırmalı Anahtarlama (DCSK) Modeli Kullanılarak Kaotik Bir Haberleşme Sisteminin Simülasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(101-110).
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan (2009). Planar Antenna Pattern Nulling using Differential Evolution Algorithm. International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol. 63(116-122).
 • Erkan Afacan, Erdem Yazgan (2001). The Improvement in the Terrain Model for a Target Close to an Obstacle. Electromagnetics, vol. 21(295-306).
 • Erkan Afacan, Erdem Yazgan (1999). Elliptic Cylinder Modeling of Obstacles for Low Altitude Radar Systems. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 13(237-258).
 • Erkan Afacan, Erdem Yazgan (1999). A New Method for the Calculation of Fock Scattering Functions. Microwave and Optical Technology Letters, vol. 21(223-226).
 • Birsen Saka, Erkan Afacan, Erdem Yazgan (1997). Beam Steering Antenna Design for Low Altitude Radar Systems. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 11(215-224).
 • Erkan Afacan, Erdem Yazgan (1996). The Effect of Loading Gregorian Antennas on Side-Lobe Levels. Canadian Journal of Physics, vol. 74(685-691).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Aşkın Erdem Gündoğdu, Erkan Afacan (2012). Sweeping Effect on Witricity. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking, 4(54-64).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Rufat Bayramov, Erkan Afacan, 2016. Müstevi Antena Qefeslerinin Sintezi Metodu, IV. International Conference of Young Researchers Bakü, Azerbaycan
 • Çağatay Korkıç, Erkan Afacan, 2016. Dairesel Anten Dizilerinin Parçacık Sürüsü Optimizasyonuyla Optimize Edilmesi, SIU 2016 Zonguldak
 • Selçuk Alparslan Avcı, Erkan Afacan, 2015. High Frequency Gaussian Beam Interaction with Plasma Medium, ELECO 2015 Bursa
 • Fatih Güleç, Erkan Afacan, 2015. Yakalanma Olasılığı Düşük Radarlarda Costas Dizilerinin Kullanımı, SIU 2015 Malatya
 • Feridun Kutay, Erkan Afacan, 2014. MUSIC Algoritmasının Kısa Dalga Linklerinde Sinyal Kestirimi Açısından Değerlendirilmesi, SIU 2014 Trabzon
 • Banu Özen, Erkan Afacan, 2014. Dairesel Anten Dizilerinin Genetik Algoritma ile Tasarımı, ELECO 2014 Bursa
 • Tuna Orul, Erkan Afacan, 2013. Estimation of Direction of Arrival Algorithms, Progress in Electromagnetics Research Symposium Stockholm, İsveç
 • Erkan Afacan, 2013. Sidelobe Level and Sideband Optimization for Thinned Planar Antenna Arrays Using Time Modulation, 7th European Conference on Antennas and Propagation Göteborg, İsveç
 • Aşkın Erdem Gündoğdu, Erkan Afacan, 2012. The Effect of Frequency, Multi Resonator and Relay Resonator Conditions on Wireless Power Transmission, Wireless Telecommunications Symposium (WTS) Londra, İngiltere
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan, 2011. Generalized Representation of Sideband Radiation Power Calculation in Arbitrarily Distributed Time-Modulated Planar and Linear Arrays, PIERS 2011 Suzhou, Çin
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan, 2011. Sideband Level Suppression Improvement via Splitting Pulses in Time Modulated Arrays under Static Fundamental Radiation, PIERS 2011 Suzhou, Çin
 • Aşkın Erdem Gündoğdu, Erkan Afacan, 2011. Some Experiments Related to Wireless Power Transmission, CSQRWC2011 Harbin, Çin
 • Ertuğrul Aksoy, Erkan Afacan, 2011. Zaman Modülasyonlu Doğrusal Dizilerde Yanbant Düzeyi ve Örüntü Sıfırı Kontrolü, SIU 2011 Antalya

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Dairesel Anten Dizilerinin Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Optimize Edilmesi (2016)
 • Karesel Anten Dizilerinin Performanslarının İncelenmesi (2016)
 • Dairesel Anten Dizilerinin Genetik Algoritma ile Tasarımı (2015)
 • Yakalanma Olasılığı Düşük Radarlarda Costas Dizilerinin Kullanımı (2014)
 • Yüksek Frekanslı Gauss Hüzmesinin Plazma Ortamla Etkileşimi (2014)
 • İletim Hattı E/H Alan Üreteci (2014)
 • Elektromanyetik Girişim Süzgeç Tasarımı (2014)
 • Zaman Bölgesinde Sonlu Farklar (FDTD) Yöntemi ile Plazma Anten Tasarımı (2013)
 • Zaman Modülasyonlu Anten Dizileri için Dizi Seyreltme, Yanbant Analizi ve Darbe Eniyilemesi (2012)
 • Akıllı Anten Sistemleri için İşaret Geliş Açısı Kestirim Yöntemleri (2012)
 • Kısa Dalga Linklerinde Music Algoritması Kullanılarak Sinyallerin Geliş Yönlerinin Belirlenmesi (2011)
 • Kablosuz Enerji Transferinde Verimliliğin Artırılması (2011)
 • Güvenli Özet Algoritması (2010)
 • Faz Dizili Dairesel Mikroşerit Antenlerin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu (2010)
 • OSI Katman Modelinde 3. Katman Güvenlik Duvarı Uygulaması (2010)
 • Tünellerde Radyo Dalgası Yayılımı Modellenmesi (2010)
 • Video Kameralı Radar Sistemi için Mobil Plaka Tanıma Sistemi Uygulaması (2010)
 • Sayısal Haberleşmede Turbo Kodların Simülasyonu (2008)
 • Diferansiyel Evrim Algoritması ile Anten Dizilerinde Örüntü Şekillendirme (2007)
 • AES Şifreleme Algoritmasının Modellenmesi (2007)
 • Genetik Algoritma ile İletişim Ağlarında Yönlendirme Optimizasyonu (2006)
 • Elektronik Harp ve Sinyal Karıştırması (2006)
 • Eliptik Eğriler ile Sayısal İmza (2006)
 • Eliptik Eğri Kriptografisi (2006)
 • Dalgakılavuzunda Yayılan Elektromanyetik Dalganın Dalgacık Dönüşümü ile Modellenmesi (2006)
 • Kaotik Bir Haberleşme Sisteminin Simülasyonu (2005)
 • GSM Sisteminde Hücre Planlamasının Bulanık Mantık ile Denetimi (2005)
 • GSM Sisteminde Kapasite Artışı Durumunda Tabu Arama Algoritması ile Hücre Planlaması (2004)
 • Mikrodalga ile Tomografik Görüntüleme (2002)
 • Fiber Optikte Dalga Yayılımı (2002)

Dersler

 • Kriptografiye Giriş (2016-2017 Güz)
 • Olasılık ve İstatistik (2016-2017 Güz)
 • Anten Mühendisliği (2016-2017 Güz)
 • Elektromanyetik Modelleme (2015-2016 Bahar)
 • Kriptografiye Giriş (2015-2016 Bahar)
 • Elektromanyetik Dalgalar (2015-2016 Güz)
 • Elektromanyetik Dalga Teorisinde Analitik Yöntemler (2015-2016 Güz)
 • Elektromanyetik Modelleme (2014-2015 Bahar)
 • Anten Mühendisliği (2014-2015 Bahar)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Erkan Afacan. (2016). Kriptografiye Giriş: Şifreleme Teorisi. Türkiye. Epos Yayınları.
 • Aşkın Erdem Gündoğdu, Erkan Afacan. (2014). Multidisciplinary Perspectives on Telecommunications, Wireless Systems, and Mobile Computing. ABD. IGI Global.
 • Erkan Afacan. (2003). Analog ve Sayısal İletişim. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Veysel Silindir, Hasan Dağ, Erkan Afacan, M. Timur Aydemir. (2001). Sinyaller ve Sistemler. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.
 • M. Timur Aydemir, Erkan Afacan, K. Cem Nakiboğlu. (2000). Elektromanyetik. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.