Dr. Öğr. Üyesi Duygu Uysal Zıraman

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans Tezi (Temel İşlemler Dalı - Kütle Transferi): Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu (Danışman: Prof. Dr. Özkan Murat Doğan)

Doktora Tezi (Temel İşlemler Dalı - Kütle Transferi): Kalsiyum Asetat Çözeltisi ile Karbon Dioksitin Absorpsiyonu (Danışman: Prof. Dr. Özkan Murat Doğan)

MSc Thesis (Unit Operations - Mass Transfer) : Absorption of Carbon Dioxide into Sodium Metaborate Solution Using a Bubble Column (Advisor: Prof. Dr. Özkan Murat Doğan)

PhD Thesis (Unit Operations - Mass Transfer) : Absorption of Carbon Dioxide into Calcium Acetate Solution  (Advisor: Prof. Dr. Özkan Murat Doğan)