Dr. Öğr. Üyesi Duygu Uysal Zıraman

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

(Proje Kodu : 06/2010-13)

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Bekir Zühtü Uysal

Proje Yardımcıları : Prof. Dr. Özkan Murat Doğan, Araş. Gör. Duygu Uysal

Proje Adı : Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu

TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Programı "The Solubility of Carbon Dioxide in Calcium Acetate Solution"

Rostock University, Germany (2014)

European Commision

(Proje Kodu : 2008-1-TR1-LEO02-01871)

Life Long Learning LLP Leonarda da Vinci Hareketlilik Projesi - Kömür Gazlaştırma Teknolojisi Eğitimi

Augsburg & Münih, Almanya (2010)

Doktora Sonrası Araştırma Projesi (Universität Rostock, Germany, 2018)

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. -Ing. habil. dr. h. C. Egon Hassel

Proje Adı : Thermophysical Properties of Technical Important Liquids

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

(Proje Kodu : 06/2019-03)

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Özkan Murat Doğan

Proje Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Duygu Uysal Zıraman, Öğr. Gör. Merve Gördesel, Kimya Yüksek Müh. Özgü Yörük

Proje Adı : Metanol ve Karasudan Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretim Esaslarının İncelenmesi