Arş. Gör. Dr. Duygu İPCİ

Teknoloji Fakültesi > Otomotiv Mühendisliği

Lisans Bitirme Projesi

Polimer Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

 

Yüksek Lisans Tezi 

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Konik Kesitli Mikro-Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi

 

Doktora Tezi 

Taşıt Radyatörlerinde Bulunan Dar Kanallarda Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi