Arş. Gör. Dr. Duygu İPCİ

Teknoloji Fakültesi > Otomotiv Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Duygu IPCI, Halit KARABULUT, 2018. Üçgen Kesitli Radyatör Hava Kanallarinda Isı Transferinin İncelenmesi, 9th Automotive Technologies Congress (OTEKON 2018) Bursa
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT, 2017. Nodal thermodynamic and dynamic analysis of an Alpha Type Stirling Engine, International Engineering Research Symposium Düzce/Turkey, 11-13 September
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT, 2017. Thermodynamic and dynamic model of a three cylinder diesel engine, International Engineering Research Symposium Düzce/Turkey, 11-13 September
 • Serdar HALIS, Duygu IPCI, Murat ALTIN, Melih OKUR, Halit KARABULUT, 2017. Optimization of an Alpha Type Stirling Engine with Scotch Yoke Mechanism by using isothermal nodal approach, International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST) Budapest/Hungary, 19-23 October
 • Duygu İPCİ, 2016. Determination of the combustion start of an HCCI Engine using reduced chemical kinetic mechanism model, International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Adana/Turkey, 26-28 October
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT, 2016. Parabolik radyatör hava kanallarında tam gelişmiş akışta konveksiyonun incelenmesi, 1st International Conference on Engineering and Technology and Applied Science Afyon, Turkey 21-22 April
 • Emre YILMAZ, Hamit SOLMAZ, Seyfi POLAT, Ahmet UYUMAZ, Duygu İPCİ, 2016. An investigation of engine performance and exhaust emissions of diesel emulsion fuels containing water at different ratios, 1st International Conference on Engineering and Technology and Applied Science Afyon, Turkey 21-22 April
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT, 2015. Heat release modelling of a single cylinder diesel engine that avoids knocking and formation of harmful emissions , 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu Bursa

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Murat ALTIN, Melih OKUR, Duygu IPCI, Serdar HALIS, Halit KARABULUT (2018). Thermodynamic And Dynamic Analysis Of An Alpha Type Stirling Engine With Scotch Yoke Mechanism. Energy , 148(855-865).
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT (2018). Thermodynamic and dynamic analysis of an alpha type Stirling engine and numerical treatment. Energy Conversion and Management , 169(34-44).
 • Halit KARABULUT, Hamit SOLMAZ, Duygu İPCİ (2017). A coupled thermodynamic and dynamic model of a three cylinder diesel engine: A novel approach for gas exchange process. Applied Thermal Engineering, 121(750-760).
 • Halit KARABULUT, Duygu İPCİ, Can Cınar (2016). Numerical solution of fully developed heat transfer problem with constant wall temperature and application to isosceles triangle and parabolic ducts. Applied Thermal Engineering, vol 102(115-124).
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT, Can ÇINAR (2016). Radyatör Hava Kanallarında Tam Gelişmiş Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi . Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36 (2)( 119-133).
 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT (2016). Thermodynamic and Dynamic Modelling of a Single Cylinder Four Stroke Diesel Engine . Applied Mathematical Modelling , Volume 40, Issue 5-6 (3925–3937).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Karabulut, H. and Ipci, D. (2018). Torsional vibration moment analysis of a three-cylinder internal combustion engine. International Journal of Vehicle Noise and Vibration, 14 (2)(147-170).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Duygu İPCİ, Halit KARABULUT (2016). Dynamic and Thermodynamic Examination of a Two-Stroke Internal Combustion Engine. Politeknik Dergisi, 19 (2)
 • Duygu İPCİ, Emre YILMAZ, Fatih AKSOY, Ahmet UYUMAZ, Seyfi POLAT, Hamit SOLMAZ (2015). The Effects of iso-propanol and n-heptane Fuel Blends on HCCI Combustion Characteristics and Engine Performance. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi , 12 (1)(49-56).
 • Duygu İPCİ, Emre YILMAZ, Faruk Emre AYSAL, Hamit SOLMAZ (2015). Bir Kara Taşıt Modeli Etrafındaki Akış Yapısının Sayısal Olarak İncelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 12(2)(51-64).
 • Seyfi POLAT, Ahmet UYUMAZ,Duygu İPCİ, H. Serdar YÜCESU,Hamit SOLMAZ, Emre YILMAZ (2015). Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi , 12(2)(15-26).

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • OM 378 Akışkanlar Mekaniği II (2018-2019 Spring)
 • OM 354 Isı Transferi (2018-2019 Spring)
 • OM 108 Temel Bilgisayar Programlama (2018-2019 Spring)

Yabancı Dil

 • 2010 / 77.5

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2 adet) (2017)

Proje

 • Experimental-theoretical investigation of the vibration characteristics of 3-cylinder engine (2016) 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (Fizibilite) Türktraktör