Prof. Dr. Ahmet DURGUTLU

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

1- "Elektrik ark kaynağında kaynak hızının mikroyapı ve nüfuziyete etkisinin incelenmesi", Gazi Üniversitesi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, (07/1997-12).

2- "Dinamik difüzyon kaynak cihazı tasarım ve imalatı", Gazi Üniversitesi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, (07/1998-04).

3- "Patlama ile kaynaklanan farklı ve benzer metallerin kaynağında kaynak parametrelerinin etkisi", Gazi Üniversitesi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, (07/2001-01).

4- "Çelik ve paslanmaz çelik levhalara patlamalı kaynak yöntemi ile titanyum levhaların birleştirilebilirliğinin araştırılması", Gazi Üniversitesi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, (07/2002-07).

5- “Nokta direnç kaynağında baskı kuvveti, kaynak akımı ve baskı zamanının ITAB’a etkisi”, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Tamamlandı, (07/2004-31).

6- “Paslanmaz çelik malzemelerin Gazaltı (MIG-MAG) kaynağı sırasındaki ısı transferinin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi”, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, (07/2005-20), Tamamlandı.

7- “Alüminyumun TIG Kaynağında Akım Türünün Kaynak Metali Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Devam ediyor, (07/2009-13).

8- “Transfer of Welding Multimedia Software”, AB Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi, LLP-LdV-TOI-2007-TR-065, Araştırmacı, 2007.

9- “Tozaltı Ve Sert Dolgu Kaynağına  Bor İlavesinin Aşınma Özellikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Tamamlandı (07/2007-19).

10- “Malzeme Bilimi ve Metalurji Eğitimindeki İlerlemeler”, Dil Eğitimi, AB Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi, TR/04/AF/EX1-008, 04.10.2004-12.11.2004 tarihleri arası Lizbon/Portekiz’de, Yararlanıcı, 2004.