Prof. Dr. Ahmet DURGUTLU

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

MET 113 - Teknik resim I

MET 114 - Teknik resim II

MET 109 - Kaynak teknolojisi

MET 113 - Oksigaz kaynak tekniği

MET 114 - Elektrik ark kaynak tekniği

MET 216 - Metallerin sıcak şek. tek.

MET 220 - Kaynak metalurjisi ve lab.

MET 316 - Özel kaynak teknikleri

MET 319- Demir dışı malz. kay.

MET 411 - Proje tasarımı

MET 412 - Proje uygulaması

MEM 348 - Endüstriyel Kaynaklı Birleştirme Teknikleri

MET 585 - Kaynak hataları ve muayene yöntemleri (Lisans üstü)

MEM 506 - Kaynak hataları ve muayene yöntemleri (Lisans üstü)