Prof. Dr. Ahmet DURGUTLU

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • YILMAZ T., DURGUTLU A., 2018. Farklı İlave Metaller Kullanılarak TIG Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen 316L Paslanmaz Çelik ve L-605 Kobalt Esaslı Süperalaşım Levhaların Metalurjik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 5. International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18) Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
 • PAMUK Ö., DURGUTLU A., 2018. Patlamalı Kaynak Yöntemi Kullanılarak S235JR Levha Yüzeylerinin Östenitik Paslanmaz Çelik (AISI 316L) ve Ferritik Paslanmaz Çelik (AISI 430) Levhalar İle Kaplanabilirliğinin Araştırılması, 5. International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18) Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
 • ADA H., ÇETİNKAYA C., FINDIK T., DURGUTLU A., 2018. API Borularının Kaynaklı Birleştirmelerinde Akma Mukavemeti Değerlerinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, 5. International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18) Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
 • AKÇA H., DURGUTLU A., APAY S., GÜLENÇ B., KAHRAMAN N., 2017. 316L Paslanmaz Çeliği TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı Özelliklerine Etkisi, II. International Academic Research Congress (INES 2017) Antalya, TÜRKİYE.
 • M.S. YILDIRIM, Y. KAYA, B. GÜLENC, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, 2017. AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çelik ve AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çelik Levhaların Patlama Kaynağında Patlayıcı Oranının Arayüzey Oluşumuna Etkisi, 2nd International Conference on Material Scienceand Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) Nevsehir, TURKİYE
 • C. ÇETİNKAYA, H. ADA, A. DURGUTLU, T. FINDIK, S. AKSÖZ, M.S.YILDIRIM, 2017. Kaynak Parametreleri Taguchi Metoduyla Belirlenen API 5LX65 Boru Birleştirmelerinin Makrografi İncelemeleri, 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya, TÜRKİYE
 • C.ÇETİNKAYA, H. ADA, A. DURGUTLU, T.FINDIK, U. ARABACI, 2017. Parametreleri Taguchi Metoduyla Belirlenen API 5LX65 Boru Birleştirmelerinin Radyografik Muayene İncelemeleri, 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya, TÜRKİYE
 • H.ADA, C.ÇETİNKAYA, A. DURGUTLU, N.KAHRAMAN, T.FINDIK, S.AKSÖZ, 2017. API 5LX65 Boruların Kaynaklı Birleştirmelerinde Maksimum Çekme Mukavemetinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya, TÜRKİYE
 • Ö. PAMUK, B. GÜLENÇ, Y. KAYA, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, 2016. Patlama Kaynağı Yöntemi ile Birleştirilen Östenitik Paslanmaz Çelik (AISI 316L)- Bakır Kompozit Malzemelerde Patlayıcı oranının Mikroyapı ve Yorulma Özelliklerine Etkisi, 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı GAZİANTEP, TÜRKİYE
 • K. İMDAT, Y. KAYA, İ. T. GÜLENÇ, M. S. YILDIRIM, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, N. KAHRAMAN, 2016. Saplama Kaynağının Grade A Gemi Sacına Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı GAZİANTEP, TÜRKİYE
 • M. S. YILDIRIM, A. DURGUTLU, 2016. Patlama Kaynağı ile Farklı Özelliklerdeki Demir Esaslı Malzemelerin Birleştirilmesi ve Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı GAZİANTEP, TÜRKİYE
 • M. NİGİŞ, K. İMDAT, Y. KAYA, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, N. KAHRAMAN, 2015. Grade A Gemi Sacına Saplama Kaynağı Uygulaması Ve Kaynak Bölgesinin Etüdü, International Iron & Steel Symposium (IISS’15) Karabük, Türkiye
 • İ. AÇAR, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, N. KAHRAMAN, 2014. Polipropilen Malzemelerin Birleştirme İşlemlerinde Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı MANİSA, TÜRKİYE.
 • Y. KAYA, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, 2014. Farklı Kaynak Parametreleri Kullanılarak Alüminyum Levhaların MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilebilirliği Ve Mikroyapı/Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı MANİSA, TÜRKİYE.
 • S. APAY, N. TAŞDEMİR, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, 2014. Manisa Endüstrisinde Çalışan Kaynak Personelinin Eğitim, Yeterlilik Ve Beklentilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı MANİSA, TÜRKİYE.
 • U. ARABACI, A. DURGUTLU, H. ÇİNİCİ, 2014. TIG Kaynak Yöntemi İle Kaplanmış Supap Yüzeylerinin Abrasif Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı MANİSA, TÜRKİYE.
 • B. DEMİR, A.DURGUTLU, 2014. An Investigation On The TIG Welding Of The Az31 Magnesium Alloy Sheet, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı MANİSA, TÜRKİYE.
 • V.ONAR, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU,, 2012. “TIG Kaynağında Azot Gazının Alüminyum Kaynağı ve Yüzey Özelliklerine Etkisine Farklı Bir Yaklaşım”, 14. Uluslar arası Malzeme Sempozyumu, IMSP-2012. Denizli -TÜRKİYE
 • A. YILDIZ, Y. KAYA, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, N. KAHRAMAN, , 2012. Paslanmaz Çelik ile Bakırın Difüzyon Kaynak Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin Araştırılması, 2.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ANKARA, TÜRKİYE
 • A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, Y. KAYA, N. KAHRAMAN, , 2012. Patlama Kaynağı ile Birleştirilen Bakır-Paslanmaz Çelik Çiftinde Araboşluk Mesafesinin Birleşme Arayüzeyi Oluşumuna Etkisi, 2.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ANKARA, TÜRKİYE.
 • Y. KAYA, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, 2012. Ferritik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çelik Malzemelerin Farklı Kaynak Yöntemleriyle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması, International Iron & Steel Symposium Karabük, Türkiye
 • Y. KAYA, A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ, 2011. Titanyum Levhaların TIG Kaynağı ile Birleştirilmesinde Akım Türünün Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) Elazığ, Turkey
 • ARABACI U., FINDIK T., DURGUTLU A., ÇETİNKAYA C., 2009. Yakma Alın Kaynağı İle Birleştirilen 304 paslanmaz Çelik Çiftinde Yığma Basıncının Bağlantının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, I. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı ANKARA
 • DURGUTLU A., FINDIK T., ARABACI U., GÜLENÇ B., 2009. Östenitik Paslanmaz Çeliğin TİG KaynağInda Akım Türünün Kaynak Metali Mikroyapısı Ve Sertlik Değerine Etkisi, I. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı Haziran 2009, ANKARA.
 • GÖZÜTOK E., KAHRAMAN N., DURGUTLU A., GÜLENÇ B., 2009. AISI 304 Malzemelerin TIG Kaynağında Argon Koruyucu Gazına Hidrojen İlavesinin Etkilerinin Araştırılması, I. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı, 778-786, 11-13 Haziran 2009, . ANKARA
 • S. APAY, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU, N. KIRATLI, 2008. Tozaltı Sert Dolgu Kaynağına Bor Tozu İlavesinin Aşınma Özellikleri Üzerine Etkisi, 5. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ekim 2008, Ankara
 • KAHRAMAN N., GÜLENÇ B., DURGUTLU A., 2005. Alev Spreyleme Yöntemiyle Kaplanan Malzemelerdeki Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi (METET 2005) İstanbul
 • N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, 2005. Patlamalı Kaynak Yöntemi İle Kompozit Levha Üretimi ve Ara yüzey Özelliklerinin İncelenmesi, Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi İzmit / Kocaeli
 • A. DURGUTLU, H. ATEŞ, K. KARACİF, A. KURT, 2002. Toz Metal Alüminyum Malzemelerin TİG Kaynak Yöntemi İle Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • H. ATEŞ, A. DURGUTLU, A. KURT, K. KARACİF, 2002. Toz Metal demir Malzemelerin Örtülü Elektrod İle Kaynaklanabilirliğinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • A. KURT, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU, 1999. Ergitmeli Kaynak Yöntemleri İle Birleştirilen Hadde-Toz Metal Cu Malzemede ITAB’ın İncelenmesi, 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı,565-570, Ankara, Eylül 1999 Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi GAZİANTEP, TÜRKİYE(2016)
 • 3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi MANİSA, TÜRKİYE.(2014)
 • 2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi ANKARA, TÜRKİYE(2012)
 • I. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı ANKARA, TÜRKİYE(2009)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ö. PAMUK, A. DURGUTLU (2018). The effect of explosive ratio on microstructure and fatique properties of austenitic stainless steel (AISI 316L)-S235FR composite materials joined by explosive welding method. Journal of Polytechnic, Vol. 21(3)(527-534).
 • Y. KAYA, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENC (2017). Investigation of the Microstructural, Mechanical and Corrosion Properties of Grade A Ship Steel-Duplex Stainless Steel Composites Produced via Explosive Welding. Metallurgical And Materials Transactions A., June 2017, DOI: 10.1007/s11661-017-4161-3.,
 • B. GÜLENÇ, Y. KAYA, A. DURGUTLU, İ.T. GÜLENÇ, M.S. YILDIRIM, N. KAHRAMAN (2016). Production of wire reinforced composite materials through explosive welding. Archives of Civil And Mechanical Engineering, DOI: 10.1016/j.acme.2015.09.006., 16-1(1-8).
 • A.DURGUTLU (2016). The effect of continuous and pulsed current on microstructure and mechanical properties in TIG welding of Al-Si alloy sheets. Kovove Materialy-Metallic Materials, DOI:10.4149/km_2016_5_345., 54-5(345-350).
 • B.GULENC, H.KOCAMAN, B.ÇEVİK, A.DURGUTLU, T.FINDIK, (2016). The Effect of Cold And Hot Reformation Process to Mechanical Properties of Deformed Automobile Chassis Material. Mechanica, DOI: 10.5755/j01.mech.22.5.12546., 22-5(376-379).
 • A. DURGUTLU, T. FINDIK, B. GÜLENÇ, B. ÇEVİK, Y. KAYA, N. KAHRAMAN (2015). Effect of Continuous and Pulsed Currents on Microstructural Evolution of Stainless Steel Joined by TIG Welding. Practical Metallography, DOI: 10.3139/147.110352., 52-11(627-637).
 • A. A. ÖZTÜRK, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN (2014). Wear Behaviour of Crankshaft Journals Filled By Submerged Arc Welding. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36(317-327).
 • B DEMİR, A. DURGUTLU (2014). An Investigation of TIG Welding of AZ31 Magnesium Alloy Sheets. Materials Testing, DOI: 10.3139/120.110635., 56 - 10(847-851).
 • Y KAYA, N KAHRAMAN, A DURGUTLU, and B GÜLENÇ (2012). A novel approach to diffusion bonding of copper to stainless steel. Proc. IMechE Vol. 226 Part B: J. Engineering Manufacture, DOI: 10.1177/0954405411423333, 226(478-484).
 • A.DURGUTLU, M.ERİK, B.GÜLENÇ, S.SARIDEMİR, S.APAY, (2012). Weldability of Zinc Coated Automotive Steel Sheets By Resistance Spot Welding. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34-9(1283-1292).
 • B. GÜLENÇ, İ. UYGUR, İ. BAYRAM, A. DURGUTLU, T. KAP (2011). Microstructural evolution and weldability of AISI 4042 steel. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING APPLICATIONS, PTS, 1-3 Advanced Materials Research, 160-162(1503-1507).
 • B. GULENC, I. UYGUR, E. TUNCER, A. DURGUTLU, T. KAP, M. UZUNOGLU (2010). The Effect of Joining Process on Mechanical Properties of Structural Steels. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 32(977-987).
 • N. KAHRAMAN, M. TAŞKIN, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU (2010). An investigation into the effect of welding current on the plasma arc welding of pure titanium. Kovove Materialy-Metallic Materials, 48(1-6).
 • A. DURGUTLU (2009). Alüminyumun TIG kaynağında akım türünün kaynak metali mikroyapısı ve darbe dayanımına etkisi. G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24(155-160).
 • A. DURGUTLU, H. OKUYUCU, B. GÜLENÇ (2008). Investigation of effect of the stand-off distance on interface characteristics of explosively welded copper and stainless steel. Materials Design, 29-7(1480-1484).
 • A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ, F. FINDIK (2005). Examination of copper/stainless steel joints by explosive welding. Materials Design, 26-6(497-507).
 • B.GÜLENÇ, K.DEVELİ, N. KAHRAMAN, A.DURGUTLU (2005). Experimental study of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas in MIG welding of austenitic stainless steel. International Journal of Hydrogen Energy, 30(1475-1481).
 • A. KURT, H. ATEŞ, A. DURGUTLU, K. KARACİF (2004). Exploring the Weldability of Powder Metal Parts. Welding Journal, 83-12(34-37).
 • A. DURGUTLU (2004). Experimental investigation of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas on TIG welding of austenitic stainless steel. Materials Design, 25(19-23).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ (2005). Bakır ve çelik levhaların örtülü elektrod ve TIG kaynak yöntemleri ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin arayüzey özelliklerinin incelenmesi. G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 20(183).
 • A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ ve K. TÜLBENTÇİ (1999). Ark Kaynağında Kaynak Hızının Nüfuziyete ve Mikroyapıya Etkisi. Turkish Journal of Engineering Environmental Sciences, 23(251).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B. ÇEVİK, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU (2017). The Effects of Critical Welding Parameters on Tensile-shear Properties of Friction Stir Spot Welded Polyethylene.. Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, 20(4)(945-951).
 • M. S. YILDIRIM, A. DURGUTLU (2017). Alaşımsız Çelik Ve Östenitik Paslanmaz Çelik Levhaların Patlama Kaynağında Patlayıcı Oranının Arayüzey Oluşumuna Etkisi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Part:C, 5(3)(247-254).
 • A. DURGUTLU (2013). 4000 Serisi alüminyum Levhaların TIG Kaynağında Akım Türünün Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Düzce Üniversitesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi,, 3(1-9).
 • Y. KAYA, N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ (2010). Tozaltı Ark Kaynağı İle Birleştirilen Farklı Kalınlıktaki Grade A Gemi Saclarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences (NWSA), 5(348-357).
 • A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ (2008). Al-Si alaşımının TIG kaynağında darbeli akımın mikroyapı, sertlik, eğme ve çekme dayanımına etkisi. G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 11(339).
 • A. DURGUTLU (2007). Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisi. G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 10(271).
 • İ. CANDAN, A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ (2006). Farklı pozisyonlarda MAG kaynağı ile birleştirilen boruların kaynak dikişlerinin ultrasonik ve mekanik muayenesi. G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 9(203).
 • N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU (2005). 316L paslanmaz çelik ile bakır levhaların örtülü elektrod ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilebilirliğinin araştırılması. Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğt. Fak., Teknoloji Dergisi, 8(43).
 • N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU (2005). Tozaltı Ark Kaynağı İle Kaynaklanan Düşük Karbonlu Çeliklerde Serbest Tel Uzunluğunun Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması. G. Ü. Fen Bil. Enst. Dergisi, 18(473).
 • N. KAHRAMAN, A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ (2004). 316 L Paslanmaz Çeliğin TIG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması. G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 7(223).
 • A. DURGUTLU, N. KAHRAMAN, B. GÜLENÇ (2002). Tozaltı Ark Kaynağında Kaynak Tozunun Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. G.Ü. End. San. Eğit. Fak. Dergisi, 11(1).
 • A. DURGUTLU, B. GÜLENÇ (2002). Patlama Kaynağıyla Paslanmaz Çelik-Bakır Levhaların Kaynaklanabilirliği ve Patlayıcı Oranının Birleşme Arayüzeyine Etkisi. G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 5(243).
 • B. GÜLENÇ, A. DURGUTLU, C. YÖRÜR (2001). Gri Dökme Demirin Ark Kaynağında Ön Tav Sıcaklığının Sertlik ve Mukavemetine Etkisi. G. Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 14(877).

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • MEM-411 İşyeri Eğitimi
 • MEM-412 Tasarım ve Bitirme Projesi
 • MEM-400 Mezuniyet Projesi
 • MEM-348 Endüstriyel Kaynaklı Birleştirme Teknikleri
 • MEM-212 Kaynak Metalurjisi
 • MEM-218 Kaynaklı Birleştirme Teknikleri
 • EE-108 Elektrik Malzeme Bilimi
 • MEM-506 Kaynak Hataları ve Muayene Yöntemleri
 • MEM-523 Metal Malzemelerin Kaynak Kabiliyeti