Prof. Dr. Asude Dilek Nalbant

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yaluğ S, Nalbant D., Çeşitli polimerizasyon şartlarının sabit geçici akrilik restorasyon materyalinin transvers dayanıklılığına etkisi, Gazi Üniv Dişhek Fak 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi. Ankara
 • Akbay C, Nalbant D, Yavuzyılmaz H, Suca S., Hidroksilapatit implantlarda kemik dokusundaki değişikliklerin histolojik araştırılması, Ankara Üniv Dişhek Fak II. Bilimsel Kongresi. Ankara,
 • Çelebi N, Nalbant D., Rezin modifiye cam iyonomer simanların su absorbsiyonu., Gazi Üniv Dişhek Fak 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ankara
 • Çelebi N, Nalbant D., Rezin modifiye cam iyonomer simanlardan hidroksietil metakrilat salınımı., Gazi Üniv Dişhek Fak 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ankara
 • Nalbant D, Kalkancı A, Filiz B, Kuştimur S., Effectiveness of different antiseptic agents against to the colonizasyon of candida spp and the invitro detection of of the adherence of these yeasts on denture acrylic surfaces, 3rd Balkan Conference of Microbiology İstanbul
 • Akçaboy C, Karacaer Ö, Demirköprülü H, Nalbant D, Oygür T., Çeşitli smear uzaklaştırıcı ajanlara pulpa cevabının histopatolojik olarak incelenmesi., Prostodonti ve Implantoloji Derneği VIII. Uluslararası Bilimsel Kongre Ankara
 • Nalbant D., Döküm kron ile diş arasındaki siman film kalınlığının değerlendirilmesi., Gazi Üniv Dişhek Fak 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi. Ankara
 • Nalbant D, Yaluğ S, Gürbüz R., Tekrarlanan dökümün tek parça bölümlü protez alaşımının mekanik özelliklerine etkisi, Gazi Üniv Dişhek Fak 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi. Ankara
 • Babaç YG, Nalbant D, Kalkancı A., Hyphal wall protein associated HWP1 gene expression among candida albicans strains isolated different soft denture lining materials., 12th Congress of the BaSS İstanbul
 • Ulusu T, Çınar Ç, Nalbant D., Femoral bifurkasyon, tibial aplazi ve cleft hand ile birlikte görülen oligodonti., Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi Fethiye

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Özcan G, Develioğlu H, Kurtiş B, Nalbant D. (2009). A useful approach to a combined implant application:Report of a case after a 13-year assessmsent. Balk J Stom, 52(55).
 • Nalbant D, Kalkancı A, Filiz B, Kuştimur S. (2008). Effectiveness of different cleaning agents against the colonization of Candida spp and the in vitro detection of the adherence of these yeasts cells to denture acrylic surfaces.. Yonsei Med J, 647(654).
 • Tarı FB, Nalbant D, Doğruman F , Kuştimur S. (2007). Surface rougness and adherence of candida albicans on soft lining materials as influenced by accelerated agings.. J.Contemporary Dentalpractice, 18(25).
 • Ulusu T , Çınar Ç , Nalbant D (2004). Oligodontia associated with femoral bifurcation, tbial hemimelia and cleft hand.. Chin Med J,, 787(788).
 • Nalbant D. (2004). Effects of short-term adaptation to new complete dentures on perception thresholds for interocclusal thickness in experienced and non-experienced denture wearer. Chin Med J, 787(741).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sönmez N , Gül EB , Nalbant D. (2007). Yaşlı hastalarda protetik tedaviler. Atatürk Ü Diş Hek Fak Derg, 23(27).
 • Nalbant D, Nalbant L, Eğilmez F. (2007). Tam protez çalışmalarında dişhekimi ve diş teknisyeni iş birliğinin değerlendirilmesi.. ADO Klinik Bilimler Derg, 25(34).
 • Babaç YG, Nalbant D. (2006). Oral kandidoz.. TDB Dişhekimi Derg,, 16(21).
 • Nalbant D. (2002). Döküm kron ile diş arasındaki siman film kalınlığının değerlendirilmesi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 23(27).
 • Yaluğ S, Nalbant D. (2002). Çeşitli polimerizasyon şartlarının sabit geçici akrilik restorasyon materyalinin transvers dayanıklılığına etkisi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg,, 22(25).
 • Çelebi N, Nalbant D. (2002). Dişhekimliğinde simanların genel olarak değerlendirilmesi.. Ondokuz Mayıs Üniv Dişhek Fak Derg, 51(55).
 • Nalbant D, Yaluğ S. (2002). İki farklı sabit geçici akrilik restorasyon materyalinin transvers dayanıklılığının ve mikrosertliğinin incelenmesi. Atatürk Üniv Dişhek Fak Derg,, 22(25).
 • Nalbant D. (2002). Rezin modifiye cam iyonomer simanlar. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 47(51).
 • Nalbant D, Yaluğ S,Gürbüz R. (2002). Tekrarlanan dökümün tek parça bölümlü protez alaşımının mekanik özelliklerine etkisi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 9(14).
 • Çelebi N, Nalbant D. (2002). Protez temizleyici ajanlar ve özellikleri.. Hacettepe Dişhek Fak Derg,, 27(31).
 • Nalbant D. (2001). IPS Empress porselen laminate veneer uygulaması. Ondokuz Mayıs Üniv Dişhek Fak Derg,, 48(51).
 • Baran İ, Nalbant D. (2001). Döküm mumlarının akıcılık ve doğrusal ısısal genleşme özelliklerinin değerlendirilme. Ondokuz Mayıs Üniv Dişhek Fak Derg, 36(39).
 • Nalbant D, Ömeroğlu N. (2001). Farklı porselen laminate yapım yöntemlerinin mikrosızıntı yönünden karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Dişhek Fak Derg,, 5(12).
 • Nalbant D, Ömeroğlu N. (2000). Farklı porselen laminate yapım yöntemlerinin kenar uyumu açısından değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniv Dişhek Fak Derg, 94(98).
 • Korkmaz T, Nalbant D. (1999). Değişik simanlarla yapıştırılan hazır seramik postların tutuculuklarının değerlendirilmesi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 17(21).
 • Demirköprülü H, Aslım B, Kocabalkan E, Bayatlı Y, Nalbant D. (1994). Dezenfektan katkılı dönüşümsüz bir hidrokolloid ölçü maddesinin antibakteriyel ve antifungal etkisinin incelenmesi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg,, 53(57).
 • Akçaboy C, Nalbant D, Demirköprülü H, Dinçkol N, Nigiz R, Ulusoy M, Şen D, Kesim B, Bozdemir, Ergeç S. (1994). Türkiye genelinde doğal diş renklerinin dağılımı. Atatürk Üniv Dişhek Fak Derg,, 1(9).
 • Nalbant D, Demirköprülü H, Karacaer Ö, Kocabalkan E. (1994). Çeşitli protez temizleyici ajanların akrilik kaide materyalinin yüzey sertliği ve yatay dayanıklılığına etkisi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg,, 73(78).
 • Nalbant D, Demirköprülü H, Nalbant L, Baran I. (1994). Çeşitli kompozit rezin esaslı restorasyon materyallerin dentin pinlerine tutunma değerlerinin karşılaştırılması.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 47(52).
 • Akçaboy C, Karacaer Ö, Demirköprülü H, Nalbant D, Oygür T (1994). Çeşitli smear uzaklaştırıcı ajanlara pulpa cevabının histopatolojik olarak incelenmesi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 79(85).
 • Demirköprülü H, Nalbant D, Dönmez F, Demirel E, Oygür T. (1994). Iki farklı simanın pulpa cevabının histopatolojik olarak incelenmesi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 23(28).
 • Demirköprülü H, Nalbant D, Yavuzyılmaz H, Burgaz Y. (1994). Rezin bağlantılı köprülerin üç yıl süreli klinik değerlendirilmesi.. Ankara Üniv Dişhek Fak Derg, 177(184).
 • Demirköprülü H, Yaluğ S, Yılmaz C, Nalbant D, Burgaz Y. (1993). Resin bağlantılı köprülerde metal yüzeyi hazırlama metodlarının metal - siman bağlantısına etkisi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg,, 53(63).
 • Nalbant D, Suca S. (1990). Hidroksilapatit implantlarda yumuşak doku cevabının histolojik incelenmesi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg,, 63(74).
 • Nalbant L, Nalbant D. (1990). Işıkla ve ısıyla polimerize olan üç ayrı veneer materyalinin metal alt yapıya tutunma kuvvetlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 155(163).
 • Yavuzyılmaz H, Yurdukoru B, Nalbant D. (1990). Resin bağlantılı periodontal protez (vaka raporu). Ankara Üniv Tıp Fak Mecmuası, 757(766).
 • Akbay C, Yavuzyılmaz H, Suca S, Nalbant D, Nalbant L (1990). Hidroksilapatit implantlarda kemik dokusundaki değişikliklerin histolojik araştırılması.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 47(61).
 • Mısırlıgil A, Nalbant D, Suca S. (1988). Laboratuvardan gelen protezlerin bakteriyel kontaminasyon derecelerinin araştırılması. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 177(182).
 • Suca S, Akçaboy C, Nalbant D. (1986). Dört değişik marka akrilde polimerizasyon yönteminin renk değerlerine etkisi.. Gazi Üniv Dişhek Fak Derg, 99(102).