Arş. Gör. Derya ÖNCEL ÖZGÜR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans Tezi:

Gliserinden Sıvı Faz Katalitik Reforming Yöntemi ile Hidrojen Üretimi

Doktora Tezi:

Amonyak Boran Sentezi, Dehidrojenasyonu ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi