Doç. Dr. Derya SİVUK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi