Arş. Gör. Doğan Erhan Ersoy

Fen Fakültesi > Biyoloji

Yüksek Lisans Tezi: Sündiken Dağlarının (Eskişehir) Aphodiinae ve Rutelinae alt familyalarının sistematiği ve faunası (Coleoptera: Scarabaeidae)