Prof. Dr. Hacer Elif Dağlioğlu

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Okul Öncesi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ümit DENİZ ve H. Elif DAĞLIOĞLU, 2011. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANASINIFLARINDA EĞİTİM UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA YÖNELİK SORUNLAR KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERĠNİN İNCELENMESİ, 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamalar Antalya/TÜRKİYE
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Okul Öncesi Eğitim, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Girne-Kıbrıs
 • Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Okul Öncesi Eğitim, 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi İstanbul
 • Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Fen ve Matematik Eğitimi, 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Özel Eğitim, 14. Özel Eğitim Kongresi Bolu
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Üstün Yetenekli Çocuklar, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi İstanbul
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Üstün Yetenekli Çocuklar, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi İstanbul
 • Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Üstün Yetenekli Çocuklar, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi İstanbul
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Eğitim, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION Atina-Yunanistan
 • Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Erken Çocukluk Eğitimi, OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Kuşadası-İzmir
 • Nilgün METİN, Yaşar ÖZBAY, H. Elif DAĞLIOĞLU, Özel Eğitim, ICOSE 2008 Marmaris-Muğla
 • Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Üstün Yetenekli Çocuklar, World Council for Gifted and Talented Children 13th Biennial World Conferance İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Çocukların Gelişiminde Kritik Dönemler: Anne-Baba-Çocuk Üçgeni"; Göynük-Bolu
 • ";Anne-Baba-Çocuk Üçgeni"; Paneli Mengen-Bolu
 • ";Anne-Baba Olma Sanatı"; Dörtdivan-Bolu
 • Anne-Baba Olma Sanatı"; Yeniçağa-Bolu
 • Haktanır, G., Dağlıoğlu, E. ve Güler, T.,2010. ";Türkiye";de Okul Öncesi Eğitimin Durumu";. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÖDER ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ";2010 Kültür Başkentinde İstanbul
 • ";Türkiye";de Okul Öncesi Eğitim";. TC. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından ortaklaşa düzenlenen ";Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Okul Öncesi Eğitim Oryantasyon Toplantısı"; Ankara
 • ";Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi"; Mengen-Bolu

Seminer

 • Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okul Öncesi Dönemde Üstün Yeteneklilik (2011) Tokat
 • “Aile katılımı (2011) Etimesgut/ANKARA
 • Çocukla iletişim (2011) Etimesgut/Ankara
 • Yaratıcı Etkinlikler (2011) Etimesgut/Ankara
 • Matematik Etkinlikleri (2011) Etimesgut/Ankara
 • Fen Etkinlikleri (2011) Etimesgut/Ankara
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri (2011) Etimesgut/Ankara
 • Yaşam Becerileri (2011) Etimesgut/Ankara
 • Sınıf Yönetimi (2011) Etimesgut/Ankara
 • Anne-Baba OLmak Etimesgut-Ankara
 • Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Gazi Üiversitesi Anaokulu
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bilim ve Sanat Merkezleri Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik Kuşadası";nda düzenlediği hizmetiçi eğitim semineri Kuşadası-İzmir
 • Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlediği ";Aile, Toplum ve Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Semineri"; Mersin
 • Üstün yetenekli çoccukların özellikleri, psikolojileri ve eğitimleri Gazi Üniveristesi Vakfı Özel Okulları
 • Üstün yetenekli çocuklar Gazi Üniveristesi Vakıfı Özel Okulları
 • Elginkan Vakfının "Okul Öncesi Eğitim" Semineri. Bolu
 • Elginkan Vakfının "Öğretmenlerin ve Velilerin Ergenlik Çağındaki Çocuklarla Kuracakları İletişim" Bolu
 • "Anne-Baba Eğitimi Bolu
 • "Okulöncesi Aday Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Semineri"nde Bolu
 • Üstün Yetenekli Öğrenciler için Proje Teknikleri Semineri"; Isparta
 • ";Avrupa Birliği Gençlik Programları Eylem 3 Gençliğin Yapı Taşları Projesi(Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar)"; gereğince Elginkan Vakfında düzenlenen ";Okulöncesinde Üstün Yetenekli Çocuklar"; semineri Bolu

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • TÜRKİYEDE NİTELİKLİ ÇOCUK KİTABI ÇALIŞTAYI Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • 1. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Bolu
 • 4. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
 • OkulÖncesi Öğretmenliği A.D. ERASMUS Koordinatörlüğü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YAPILAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KAYNAŞTIRMA KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2015)
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN FEN EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (2014)
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE SOSYAL DUYGUSAL UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (2014)
 • 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINA YÖNELİK YAYIMLANAN RESİMLİ HİKAYE KİTAPLARININ BAZI TEMEL DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (2013)
 • 6 Yaş Grubu Anasınıfı Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 • Anasınıfına Devam Eden Çocuklar Arasından Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi

Dersler

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (2010-2011 Güz)
 • Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri (2010-2011 Güz)
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş (2010-2011 Güz)
 • Normal Motor Gelişim (2010-2011 Güz)
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 (2010-2011_Güz)
 • Çocukta motor gelişim (2009-2010)
 • Gelişim ve Öğrenme (2008-2009, 2009-2010)
 • Gelişim Psikolojisi (2009-2010)
 • Öğretmenlik uygulaması1 (2009-2010)
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (2009-2010)
 • Araştırma Projesi1 (2009-2010)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). Preschool Education in Turkey and in the world: A theorical and emprical perspective, . Türkiye'de ve dünyada okl öncesi eğitim Bulgaristan,. Kliment Ohridski University Press.
 • (2014). Dağlıoğlu H. E (2014). Üstün Yetenekli Çocuklar. Özel gereksinimli çocuklar ve kaynaştırma. Türkiye. Hedef.
 • Ayşegül Ataman Feyzullah Şahin H. Elif DAĞLIOĞLU. (2014). Dağlıoğlu, H. E. (2014). Erken çocuklukta üstün zeka/üstün yetenek. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Türkiye. Vize.
 • Stelios Orphanos, Su Liang, Terry M. Pollack, Ertug Evrekli, Fatma Sasmaz Oren and Didem Inel, Ufuk Akbaş, R. Nükhet Demirtaşli Çikrikçi and Özen Yildirim, Tunde Szecsi, Erten Gökçe and Aliye Erdem, Gaetano Bruno Ronsivalle and Marisa Orlando, Jolanta Spychalska-Kamińska, Austra Avotina, Kerry Lee, Michael Townsend and Welma Stonehouse, H. Elif Daglioglu, Serap Ozer, José Reis-Jorge and Sandra Fétal. (2012). Organizing and Improving School Environment. Okul ortamını organze etme ve geliştirme ile ilgili unursurlar tartışılmıştır. Yunanistan. Athens Institute for Education and Research.
 • Elif Çelebi Öncü; Şafak Öztürk Aynal; H. Elif Dağlıoğlu; Fatma Elibol; Hatice Zeynep İnan; Ebru H. Tanju; Nalan Kuru Turaşlı;Esra Ünlüer; Elvan Şahin Zeteroğlu. (2010). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi. Erken çocukluk dönei içerinde çocukların yaratıcılıklıklarının gelişimi, desteklenmesi ve geliştirilmesine dönük yapılabilecek etkinlikler Türkiye. )egem Akademi.
 • İbrahim H. Diken; Gülçin Güven; Kadriye Efe Azkeskin; Zeynep Berna Erdiller; Derya Şahin; Burcu Ülke-Kürkçüoğlu; Semra Şahin; Hatice Bakkaloğlu; Cevriye Ergül; Selmin Çuhadar; H. Elif Dağlıoğlu; Serap Erdoğan; Dilek Acer; Müge Şen; Arzu Özen; Tülin Güler; E. Semra Batu. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi. Erken Çocukluk dönemi kuramları ve uygulamaları, gelişim özellikleri, eğitim yaklaşımları, eğitim ortamları ve öğretmen Türkiye. Pegem Akademi.
 • Gürhan CAN, Saime Seyhun TOPBAŞ, Aydoğan Aykut CEYHAN, Halil İbrahim DİKEN, İlknur MAVİŞ, Sibel TÜRKÜM, H. Elif DAĞLIOĞLU. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Erken çocukluk döneminde bilişsel, sosyal, duygusal, ahlak, cinsel, dil, motor gelişim özellikleri Türkiye. Anadolu Üniversitesi Web Ofset.
 • Gelengül HAKTANIR, Nalan Kuru TURAŞLI, Özcan DOĞAN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Servet ŞEN; Havise Çakmak GÜLEÇ, Ebru Deretarla GÜL, Zeynep ALAT, Nilay DERAOBALI, Ümit ASLAN, Dilek ACER, Tülin GÜLER. (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Okul öncesi eğitimin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve Türkiyede okul öncesi eğitim ve öğretmen yetiştirme, okul öncesi eğitim ortamları Türkiye. Anı Yayıncılık.
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Nilgün METİN. (2003). "Anaokuluna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocuklar Arasından Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi. Okul öncesi dönem matematik alanında üstün yetenekli çocukların belirlenme prosedürleri Türkiye. Bizim Büro Basımevi.
 • (1960). Dağlıoğlu H.E. (2014). The Development of mathematical concepts in the Preschool Period; . St. Kliment Ohridsky University Press.
 • (1960). Dağlıoğlu H. E., Dağlı, H. ve Dalkılıç M. (2014). behavior of preschoolers and adaptation to school. Multidisiplinary perspectives on education. Cmbridge Schoolars Publishing.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • H. Elif DAĞLIOĞLU ve Senem SUVEREN (2013). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen ve Aile Görüşleri ile Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13/1(431-453).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU (2011). A Comparative Study on the Teacher Figure in 5-7 Year-Old Children’s Drawings. Eğitim ve Bilim, 160(144-159).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Ümit DENİZ, Adnan KAN (2010). A study on the emotional indicators in 5-6 year-old girls"; and boys"; human figure drawings. Procedia-Social and Behavioral Science, 2(1503-1510).
 • Dağlıoğlu H.E. ve Çakır F. (2007). "Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinden Planlama ve Derin Düşünmenin Geliştirilmesi.";. Eğitim ve Bilim Dergisi, 144(28-35).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • H. E. Dağlıoğlu ve M. Dalkılıç (2014). A study of interpersonal problem solving abilities of 36-72 months- old children involved in preschool education . Europian Journal of Research on Education, special issueContemporary Studies in Education, (9-12 ).
 • (2014). 5-7 Yaş Grubu Çocukların İnsan Figürü Çizimlerinin Gelişimsel Açıdan Değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(510-523).
 • Dirican R., DAĞLIOĞLU, H.E. (2014). 3-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Yayımlanan Resimli Hikaye Kitaplarının Bazı Temel Değerler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(44-69).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU (2011). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılığın Gelişimi ve Desteklenmesi. International Online Journal of Educational Science, 3 (2)(594-618).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU ve Ümit DENİZ (2011). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35(16-30).
 • Bilge Sunay TAVLI, H. Elif DAĞLIOĞLU (2010). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 378(26-34).
 • H.Elif Dağlıoğlu, Fatma Çalışandemir, Meral Alemdar,Saniye Bencik Kangal, (2010). Examination of Human Figure Drawings by Gifted and Normally Developed Children at Preschool Period. İlköğretim Online, 9(31-43).
 • H. Elif Dağlıoğlu ve Özlem Çamlıbel Çakmak (2009). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Hikâye Kitaplarının Şiddet ve Korku Öğeleri Açısından İncelenmesi. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 23(510-534).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. Elif DAĞLIOĞLU (2010). Üstün Yeteneklilik Kavramı. Standard, 576(102-107).
 • (2010). Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Düşünme ve Duyular. İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi, 1(58-60).
 • H. Elif Dağlıoğlu (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yterlikleri ve Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 186(72-84).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Meral ALEMDAR (2010). Üstün Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(849-860).
 • (2008). Ülkemizde Okul Öncesi Eğitim. Eğitime Bakış Dergisi, 12(45-53).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU ve Özlem Çamlıbel ÇAKMAK (2007). Okul Öncesi Eğitimde Ev Okulu Uygulamaları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 93(33-37).
 • (2006). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ailenin Rolü. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 1(16-21).
 • (2006). Okul Öncesi Çağdaki Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimleri. Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Dergisi, 1(18).
 • (2006). Erken Çocukluk Döneminde Üstün yetenekli Çocuklarda Düşünme Becerileri. Çoluk Çocuk Anne-Baba Eğitimcisi Dergisi, 63(14-16).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU ve Selda Ünal GÜROCAK (2005). Çin";de Okulöncesi Eğitim. Çoluk Çocuk Anne-Baba Eğitimcisi Dergisi, 53(12-15).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU (2005). ";Üstün Yetenekli Çocukların Aileleri";. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1-2(90-94).
 • (2003). Okulöncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocuklar. Çoluk Çocuk Anne-Baba Eğitimci Dergisi, 24(24-26).
 • H. Elif DAĞLIOĞLU, Nilgün METİN (2002). Anaokuluna Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklar Arasından Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(15-26).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Mevcut Kurumsal ve Toplum Temelli Gündüz Bakım ve Okul Öncesi Eğitim Programı, Kapasitesi ve Hizmet Modellerinin Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi (2011) MEB ve UNICEF