Arş. Gör. Duygu YILMAZ AYDIN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Aydın Y. D., Gürü M., Sözen A., Çiftçi E., 2019. Impacts of the Base Fluid Species on the Thermal Performance of the Nanofluid Used in a Heat Pipe, 7th European Conference on Renewable Energy Systems, (ECRES 2019) Madrid/Spain
 • Aydın Y. D., Gürü M., Sözen A., Çiftçi E., 2019. Enhancement of Heat Transfer Characteristics of a Heat Pipe by Utilizing Dolomite/Ethylene Glycol Nanofluid, 7th European Conference on Renewable Energy Systems, (ECRES 2019) Madrid/Spain
 • Aydın Y. D., Gürü M., Sözen A., Çiftçi E., 2019. Effects of Nanoparticle Concentration and Surfactant Types on Thermal Performance of the Aqueous Bauxite Nanofluid in a Heat Pipe, 22nd Congress on Termal Science and Technology (CTST 2019) Kocaeli
 • Aydın Y. D., Gürü M., Sözen A., Çiftçi E., 2019. Investigation of Thermophysical Properties of Dolomite Nanofluid, 22nd Congress on Termal Science and Technology (CTST 2019) Kocaeli
 • Güngör G., Aydın Y. D., Gürü M., 2019. Kalsiyum Oksitten Kalsiyum Floroborat Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği , Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) Nevşehir
 • Kurt H.,Aydın Y. D., Akkurt F., Kuru F.,İçen H., Gürü M., 2019. Mekanokimyasal ve Yaş Yöntemle Kurşun Floroborat Üretiminin Optimizasyonu, Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) Nevşehir
 • Aydın Y. D., Gürü M., İpek D., Özyürek D., 2018. Obtainment of Copper(II) Fluoroborate by High-Energy Impacted Ball-Milling, , International, 8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition Muğla
 • Kızıloğlu K., Aydın Y. D., Özgür D., Sakalli Ü., 2018. Selection of Effective Support for Ru catalyst by using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences Ankara
 • Aydın Y. D., Biberoğlu R., Kümbetlioğlu F., Gürü M., 2018. Kobalt floroborat sentezi ve alev geciktirici olarak kullanılabilirliği, 1st International Eurasion Conference on Science, Engineering and Technology Ankara
 • Gürü M., Aydın Y. D., Topuz E., Akkurt F., Kuru F., 2018. Potasyum Karbonat ve Floroborik Asitten Potasyum Floroborat Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van
 • Aydın Y. D., Patlar K., Gürü M., Akkurt F. , 2017. Synthesis of Antimony Fluoroborate and Usability as Flame Retardant, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS'17) Elazığ
 • Aydın Y. D., Kurt H.,Kandemir E. B., Gürü M., 2017. Synthesis of Lead Fluoroborate and Usability as Flame Retardant, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS'17) Elazığ
 • Gürü M., Aydın Y. D., 2017. HENDESEDEN MÜHENDİSLİĞE: ENDÜSTRİ 4.0, İleri Teknolojiler V. Çalıştayı Piri Reis Üniversitesi
 • M. Gürü, D. Y. Aydın, P. Sedir, F. Akkurt, 2017. Yaş Yöntemle Titanyum Floroborat Sentezi Ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği, İleri Teknolojiler V. Çalıştayı Piri Reis Üniversitesi
 • İpek D., Y. Aydın D., Gürü M., 2016. Mekanokimyasal Yöntemle Bakır Floroborat Sentezi ve Karakterizasyonu, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Adana.
 • Aydın Y. D., İpek D., Gürü M., 2016. Yaş Yöntemle Çinko Floroborat Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Adana.
 • Aydın Y. D., İpek D., Gürü M., 2015. Mekanokimyasal Yöntemle Çinko Floroborat Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale.
 • Ceyhan A. A., Baytar O., Yılmaz D., Mirad C., Şahin Ö., 2013. Methylene Blue Adsorption Onto Formaldehyde Treated Elaegnus Angustıfalıa Seeds, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013) Tirana/ Albania

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Aydın Y. D., Gürü M., İpek D., Özyürek D. (2019). Obtainment of Copper(II) Fluoroborate by High-Energy Impacted Ball-Milling. Acta Phys Pol A, 135(888-891).
 • Aydın Y. D. , Gürü M., Ipek D., Özyürek D. (2017). Synthesis and Characterization of Zinc Fluoroborate from Zinc Fluoride and Boron by Mechanochemical Reaction. Arabian Journal for Science and Engineering, 42(4409-4416).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Karakaya U., Gürü M., Sözen A, Aydın Y. D., Bilici İ. (2019). Nano Mineralojik Akışkanların Termofiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 3(619-626).
 • Yılmaz Aydın D., Gürü M, Ayar B., Çakanyıldırım Ç. (2016). Bor Bileşiklerinin Alev Geciktirici ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Pigment Olarak Uygulanabilirliği. Journal of Boron, 01(33-39).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Dolomit ve Boksit Esaslı Nanoakışkanların Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Isıl Sistemlerdeki Performansa Etkisi (2019) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
 • Bazı Metal Floroboratların Sentezi ve Alev Geciktirici Etkilerinin Belirlenmesi (2019) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • Metal Floroboratların Sentezi ve Endüstriyel Uygulamaları (2014) Eti Maden İşletmeleri

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • KM392 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
 • KM481 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
 • KM482 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III