Prof. Dr. Çiğdem Varol

Şehir ve Bölge Planlama

Kent Bilgi Sistemlerinin Üç Boyutlu Görselleştirilmesi: Ankara Çayyolu Örneği

Muzaffer Arda Bal, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2007

Sosyo-ekonomik Kalkınmada Fiziki, Beşeri ve Sosyal Sermaye: Vakıflar Genel Müdürlüğü Örneği

Habib Karaçay, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2008

Toplu Konutlarda Enerji Etkinliği: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplu Konut Projeleri Üzerinden Bir İnceleme

Mehmet Karaca, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2008

Kentsel Saçaklanmanın Verimli Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Etkisi: Ankara Örneği

Dinçer Sezgin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2010

Kentsel Alanda Vakıf Taşınmazlarının Dönüşümü: Başkentlik Sürecinde Ankara Örneği

Zafer Aksoy, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010

Sürdürülebilir Kalkınmanın Mekansal Planlama Pratiğine Aktarılması: Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Türkiye Uygulaması

Pınar Zoral, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2011

İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara Örneği

Yasemen Atalay, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2011