Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Doktora Tezleri

 • PEM yakıt hücresi katotunda oksijen indirgenme reaksiyonunun hızının geliştirilmesi ve mekanizmasının incelenmesi (2015)
 • Gümüş kobalt seryum karışık oksit katalizörlerinin sentezi, karakterizasyonu ve düşük sıcaklıkta seçici karbon monoksit oksidasyonunun reaksiyon mekanizmasının incelenmesi (2007)

 

Yüksek Lisans Tezleri

 • PEM yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere düzenli mezogözenekli karbon sentezi ve karakterizasyonu (2015)
 • Metanol buhar reformasyonu prosesi için bakır bazlı katalizör geliştirilmesi (2014)
 • PEM yakıt hücresi katotunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının farklı yöntemlerle sentezi, karakterizasyonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2010)
 • PEM yakıt hücresi anotunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının sentezi, karakterizastonu ve CO kirliliğinin belirlenmesi (2010)
 • PEM Yakıt Hücresi Katotunda Kullanılmak Üzere Platin Bazlı Üçlü Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi (2008)
 • Evsel atıksuların arıtılması ve havalandırma parametrelerinin incelenmesi (2008)
 • Sol-Gel Tekniği ile Katalizör Sentezi (2004)
 • Water-Gas Shift Reaksiyonu için Katalizör Sentezi (2003)
 • Hidrojence zengin yakıtlardan karbon monoksidin seçici oksidasyonu için katalizör sentezi (2001)
 • Sepiolit Destekli Alumina Membran Sentezi (2000)