Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

TÜBİTAK Projeleri

 • PEM yakıt hücresinde kullanılmak üzere platinin üçlü alaşımlarının sentezi, karakterizasyonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2010) TÜBİTAK
 • Düşük Sıcaklıkta CO Oksidasyonu için Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörünün İyileştirilmesi (2001) TÜBİTAK
 • Hidrojence zengin yakıtlarda CO’in Seçici Oksidasyonu için Katalizör Geliştirilmesi ve Reaksiyon Mekanizmasının Belirlenmesi (2005) TÜBİTAK

 

BAP Projeleri

 • PEM yakit hücresi katotunda kullanilmak üzere düzenli mezogözenekli malzemelerin sentezi ve oksijen indirgenme reaksiyonu kinetiğinin incelenmesi (2015) BAP
 • Metanol Buhar Reformasyonu Prosesi için Bakır-Zirkonyum Bazlı Katalizör Geliştirilmesi (2014) BAP
 • PEM Yakıt Hücresindeki Oksijen İndirgenme Reaksiyonunun Elektrokimyasal Mekanizmasının İncelenmesi (2013) BAP
 • Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi Anotunda Kullanılabilir Elektrot Malzemesi Sentezi ve Karakterizasyonu (2013) BAP
 • CO2’nin Hidrojenasyonu ile Metanol Üretimi için Membran Sentezi ve Membran Reaktör Uygulamalari (2013) BAP
 • Yakıt Hücrelerinde yakıt olarak kullanılan Metanolün Sentezi ve Kinetiğinin İncelenmesi (2011) BAP
 • PEM Yakıt Hücresi Anodunda Kullanılmak Üzere Platinin İkili Alaşımlarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve CO Kirliliğinin Belirlenmesi (2010) BAP
 • PEM Yakıt Hücresi Katodunda Kullanılmak Üzere Nanoboyutunda Platinin İkili Alaşımlarının (Pt-Fe, Pt- Ag, Pt-Cu) Farklı Yöntemlerle Sentezi, Karakterizasyonu ve Aktivitesinin Belirlenmesi (2010) BAP
 • PEM yakıt hücresi katodunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının sentezi, karakterizasyonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2008) BAP
 • Seryum Destekli Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörleri İle Seçici Karbon Monoksit Oksidasyonunun Reaksiyon Mekanizmasının İncelenmesi (2007) BAP
 • Saf Hidrojen yakıtı üretimi için seriya destekli metal katalizörlerin geliştirilmesi (2006) BAP
 • Gaz Ayırımı için Sepiolit Destekli Membran Üretimi (2004) BAP
 • Sol Gel tekniği ile Katalizör Sentezi (2003) BAP
 • Hidrojen Yakıtlarda CO’in Seçici Oksidasyonu için Katalizör Sentezi (2001) GAZİ-AFP
 • CO2 Gazının Ayırımı için Alumina Bazlı Membran Sentezi (2001) GAZİ-AFP
 • Düşük Sıcaklıkta CO Oksidasyonu için Katalizör Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları (2000) GAZİ-AFP

 

Diğer Projeler

 • Alternatif Yakıt-Hidrojen Gazının Üretimi ve Nano Yapılı Seryum Destekli Katalizörlerin Kullanılabilirliliğinin Araştırılması (2005) DPT