Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Silver GÜNEŞ, F. Çiğdem GÜLDÜR, 2019. Oxygen Reduction Kinetics in the Ordered Mesoporous Carbon Supported Pt Catalysts IHTEC-2019, Edirne
 • F. Çiğdem Güldür, Amirkhan Garayev, Silver Güneş, 2018. Effect of Pyridine and Isobuthanol as Additives on the Performance of Gasoline-Ethanol-Water Blends in the Internal Combustion Engines, ITWCCST-2018 Kiev, Ukrayna
 • F. Çiğdem GÜLDÜR, Amirkhan GARAYEV, Silver GÜNEŞ, 2018. Investigation of the Emission Levels of Gasoline-Ethanol Blends with Additives in the Internal Combustion Engines, ITWCCST-2018 Kiev, Ukrayna
 • Silver Güneş, Çiğdem Güldür, 2018. Ordered Mesoporous Carbons (OMC) Synthesized by Self-assembly Method and the Effects of Acidity and Carbon Source to Surfactant Ratio, IHTEC-2018 Alanya, Antalya
 • Silver Güneş, Çiğdem Güldür, 2017. Preparation of Pt/OMC Catalysts by Different Loading Strategies, ICAMT'17 Safranbolu, Karabük
 • 2016. Çiğdem Güldür., Amirkhan Garayev, Aslı solmaz., "Etanol-Benzin ve Metanol-Benzin Karışımlarına Katkı Maddesi Eklenmesinin Isıl Değere Etkisi", UKMK-12, Ulusal kimya mühendisliği kongresi, İzmir
 • 2014. F. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, Ercan Yılmaz,“Development of Ordered Mesoporous Carbon (OMC) supported catalysts in order to be used in PEM fuel cell", NCC-5, Adana
 • 2014. F. Çiğdem Güldür, Umar Yawuz Hassan, “Copper based catalyst development for methanol steam reforming process”, NCC-5, Adana
 • 2013. F. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, “Synthesis of ordered mesoporous carbon with large pore size in order to be used in PEM fuel cells”, PPM 2013, Çeşme
 • 2012. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, Yağmur Göktaş, "PEM Yakıt Hücresinde Katalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılmak üzere Düzenli Mezogözenekli Karbon Destek Sentezi", UKMK-10, Koç Üniversitesi, İstanbul
 • 2012. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, Nida Aras, "PEM Fuel Cell as a Clean Energy Supply; Carbon Supported Platinum Multimetallic Catalysts Used at the Cathode of the PEM Fuel Cell", IWA-World Congress on Water, Climate and Energy, Mayıs 13-18, Dublin, İrlanda
 • 2012. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, Yağmur Göktaş, “Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon Supports as Electrode Materials in PEM Fuel Cells”, ANQUE-ICCE International Congress of Chemical Engineering, 24-27 Haziran, Sevilla, İspanya
 • 2012. Çiğdem GÜLDÜR, Silver GÜNEŞ, “Performance Analysis of Pt Ternary Catalysts in a PEM Single Cell”, EMCC-7, Corfu, Yunanistan
 • 2012. Çiğdem Güldür, Silver Güneş, Nida Aras, “PEM yakıt hücresi katotunda kullanılmak üzere platin çok-metalli katalizörlerin sentezi, NCC-4, Dördüncü Ulusal Kataliz Kongresi, Kocaeli
 • 2010. Çiğdem Güldür, Nida Aras, ”Pem Yakit Hücresi Katotunda Kullanilmak Üzere Platinin Ikili Alaşimlarinin Farkli Yöntemlerle Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokataitik Özelliklerinin İncelenmesi, UKMK-9, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • 2010. Güldür, C., Didehan Karciceği, Güneş, S., "Characterization and CO tolerance investigation of platinum based binary catalysts in order to be used at the anode of the PEM fuel cell", NCC-3 Kataliz kongresi, Zonguldak
 • 2010. Güldür, C ve Güneş, S., “Carbon supported PtAgFe/C catalysts prepared by low temperature borohydride reduction to be used at the cathode of PEM fuel cells” EMCC-6th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference , Antalya , March., 2010 ,
 • 2009. Güneş S., Güldür Ç., “Carbon supported Pt-based ternary catalysts for oxygen reduction in PEM fuel cells” HYPOTHESIS VIII, Lisbon, 1-3 Nisan 2009 ,
 • 2008. Derekaya Balıkçı F., Güldür Ç., “Ag-Co ve Co-Ce Karışık Oksit Katalizörleri ile Co Oksidasyonunun Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi”, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya
 • 2008. Güneş Silver, Güldür Çiğdem, “Synthesis, Characterization and Investigation of Electrocatalytical properties of Platinum Ternary Alloys in Order to be Used at the Catode of the PEM Fuel Cell”, EMCC-5“Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Grand Hotel San Michele, Cetraro, İtalya 24-29 Mayıs, 2008.,
 • 2008. Derekaya Balıkçı F, Güldür Ç., 8-12 Eylül 2008, “Effect Of The Support On The Characterıstıc Propertıes Of The Sılver Based Nanoporous Catalysts”, YUCOMAT 2008, Herceg Novi, Montenegro, Serbia,
 • 2007. Balıkçı F., Güldür, Ç., “Characterization And Co Oxidation Activity Studies Of Co Based Catalysts”, NCC, First National Catalysis Conference, Güzelyurt, KKTC
 • 2007. Balıkçı F. ve Güldür Ç., “The Effect of The Support On The Sılver Based Catalysts For The Selectıve Carbon Monoxıde Oxıdatıon”, EUROPACAT VIII, Turko, FİNLANDİYA, 26-31 Ağustos 2007.,
 • 2007. Balıkçı F. ve Güldür Ç., “The CO Adsorption And Selective CO Oxidation In H2 Rich Stream Over Ag2O/Co3O4 And Co3O4/CeO2 Catalysts”, 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, Istanbul, Turkey, 13-15 Temmuz 2007. ,
 • 2007. Balıkçı F., Yüceer S.B. ve Güldür Ç., “Comparatıve Study Of The Ag2O/Co3O4 Catalysts Prepared By The Sol-Gel And Co-Precıpıtatıon Technıque: Characterızatıon And Co Actıvıty Studıes” , SOMER SYMPOSIUM SERIES, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 14-15 Mayıs 2007.,
 • 2006. Balikçi, F. ve Ç. Güldür, “Studies of pore structure, Temperature –programed reduction and desorption performance of the CeO2 supported silver and cobalt catalysts”, 4th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (EMCC4), Dead Sea, İsrail, 2006,
 • 2006. Kutar C, Balikçi, F. ve Ç. Güldür, “Selective Carbon Monoxide Oxidation From Hydrogen Rich Stream By The 5% CuO/CeO2 Catalysts”, 4th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (EMCC4), Dead Sea, İsrail, 2006.,
 • 2005. Balıkçı F., ve Ç. Güldür “Low Temperature CO Oxidation activity of the Ceria Promoted Catalysts”, Seventh World Congress of Chemical Engineering, P6-062, Glasgow, İskoçya, Temmuz 2005,
 • 2005. Balıkçı F, ve Ç. Güldür “ Promoting Effect of the Cobalt on the Selective CO oxidation Catalysts in Hydrogen Rich Stream”, International Hydrogen Energy Congress, İstanbul, 36, 2005.,
 • 2004. Balıkçı, F., Güldür Ç., "Seryum Destekli Ag-Co Katalizörü ile Seçici CO Oksidasyonu" , VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 2004
 • 2002. Balıkçı F., Güldür Ç., "Zeolit Destekli Farklı Metaloksit Katalizörler ile Karbonmonoksitin Katalitik Oksidasyonu", V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2002
 • 2002. Balıkçı,F. and Güldür Ç., “Catalytic Activity Of Ceria-Silver-Cobalt Composite Oxide Catalyst For The Selective Carbon Monoxide Oxidation” 15th International Congress of Chemical and Process Engineering , Prag, P1. 43, ,2002. ,
 • 2001. Turgut, F., Balcı S. and Ç. Güldür, “Surface Properties of the Ag/Al- and Cu/Al Pillared Layered Clay Catalyst”, Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, CC6.4, 137, 2001. ,
 • 2001. Güldür Ç and Balıkçı F., “Catalytic Oxidation of Carbon Monoxide by Low Loading Ag-Co/Alumina Catalysts: Effect of Preparation Techniques”, Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, CC3.3, p.103, 2001.
 • 2000. Güldür Ç., Balıkçı F., "Hidrojence Zengin Yakıtlarda Karbonmonoksitin Seçici Oksidasyonu" , IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 366-371, İstanbul, 2000
 • 1998. Güldür Ç., Güları E., "Düşük Sıcaklıkta CO Oksidasyonu için Katalizör Sentezi" , III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 1998
 • 1996. Güldür Ç., Doğan M., Doğu G., Doğu T., "Kinetics Studies for Activated Soda Production from Trona in a Spray Dryer Reactor" , 5'th World Congress of Chemical Engineering, 178-186, Temmuz, 1996
 • 1995. Güldür Ç., Doğu G., Doğu T., "Sulfur Dioxide Sorption on Trona in a Dry Filter" , 10'th World Clean Ait Congress, 1995
 • 1994. Güldür Ç., Doğu T., Doğu G., "Kükürt Dioksitin Sabit Yataklı bir Filtrede Trona ile Tutulması" , Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü II. Ulusal Sempozyumu, 517-533, 1994
 • 1993. Doğu T., Ölmez G., Doğu G., Uçar Ç., Yolasığmaz T., "Flue Gas Desulfurization by Spray Dryer Scrubbers" , Workshop on Possibilities of Refurbishing Fossil-fired Power stations Taking into Account Environmental Requirements", 289-297, 1993
 • 1991. Güldür Ç., Doğu T., Kopaç T., Doğu G., "Tronanın Baca Gazındaki Kükürt Dioksiti Tutmadaki Etkinliği" , Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü 1. Ulusal Sempozyumu, 336-352, 1991

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • UNIDO İstanbul(2009)
 • Innovative Catalysis: New processes and Selectivities, COST D40 Ankara(2008)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • PEM yakıt hücresi katotunda oksijen indirgenme reaksiyonunun hızının geliştirilmesi ve mekanizmasının incelenmesi (2015)
 • PEM yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere düzenli mezogözenekli karbon sentezi ve karakterizasyonu (2015)
 • Metanol buhar reformasyonu prosesi için bakır bazlı katalizör geliştirilmesi (2014)
 • PEM yakıt hücresi katotunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının farklı yöntemlerle sentezi, karakterizastonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2010)
 • PEM yakıt hücresi anotunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının sentezi, karakterizastonu ve CO kirliliğinin belirlenmesi (2010)
 • PEM Yakıt Hücresi Katotunda Kullanılmak Üzere Platin Bazlı Üçlü Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi (2008)
 • Evsel atıksuların arıtılması ve havalandırma parametrelerinin incelenmesi (2008)
 • Gümüş kobalt seryum karışık oksit katalizörlerinin sentezi, karakterizasyonu ve düşük sıcaklıkta seçici karbon monoksit oksidasyonunun reaksiyon mekanizmasının incelenmesi (2007)
 • Sol-Gel Tekniği ile Katalizör Sentezi (2004)
 • Water-Gas Shift Reaksiyonu için Katalizör Sentezi (2003)
 • Sepiolit Destekli Alumina Membran Sentezi (2000)
 • Hidrojence zengin yakıtlardan karbon monoksidin seçici oksidasyonu için katalizör sentezi (1999)

Dersler

 • KM 341 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 • KM 211 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri
 • KM 380 Kimya Müh. Lab. I
 • KM 481 Kimya Müh. Lab. II
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III
 • KM 459 Reaktör Tasarımı
 • KM 306 Matematiksel Modelleme
 • KM 244 Fizikokimya
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi
 • KM 473 Proses Kontrol
 • KM 374 Hava Kirliliği Giderme Yöntemleri
 • KM 444 Katalizörler ve Katalitik Reaksiyonlar
 • KM 344 Yakıt Hücreleri

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2008). G.U. Journal of Science,
 • (2007). G.U. Journal of Science,
 • (2006). G.U. Journal of Science,
 • (2005). G.U. Journal of Science,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Silver GÜNEŞ, F. Çiğdem GÜLDÜR (2019). Synthesis of OMC Supported Pt Catalysts and the Effect of the Metal Loading Technique on their PEM Fuel Cell Performances. Chemical Engineering Communications,
 • F. Çiğdem GÜLDÜR, Silver GÜNEŞ (2018). Performance Evaluation of PtAgFe/C as a Cathode Catalyst in PEM Fuel Cell. GU Journal of Science, 31(1)(42-51).
 • Silver GÜNEŞ, Çiğdem GÜLDÜR (2018). Synthesis of large pore sized ordered mesoporous carbons using triconstituent self-assembly strategy under different acidic conditions and ratios of carbon precursor to structure directing agent. Colloid and Polymer Science, 296(4)(799-807).
 • Güldür, Ç, Güneş S. (2011). “Carbon Supported Pt-based ternary catalysts for oxygen reduction in PEM Fuel cells”. Catalysis Communications, 12(707-711).
 • Derekaya F., Guldur C. (2010). "The CO Oxidation Mechanism Over Ag-Co And Co-Ce Mixed Oxide Catalysts". Internatıonal Journal Of Chemıcal Reactor Engıneerıng, 8(A41).
 • Derekaya F.B., Guldur C. (2010). "Activity and selectivity of CO oxidation in H2 rich stream over the Ag/Co/Ce mixed oxide catalysts". International Journal of Hydrogen Energy , 6(2247-2261).
 • Balıkçı F., Kutar C., Güldür Ç. (2009). "Selective CO Oxidation Over Ceria Supported CuO Catalysts". Materials Chemistry and Physics , 115(496-501).
 • Balıkçı F., Yüceer S. B., Güldür Ç. (2009). "Comparative Study of the Ag2O/Co3O4 Catalysts Prepared By The Sol-Gel and Co-Precipitation Technique: Characterization and CO Activity Studies". Chem. Eng. Commun, 196(171-181).
 • Balıkçı, F., Güldür Ç. (2007). "Characterization and CO Oxidation Activity Studies of Co Based Catalysts". Journal of Chemistry, 31(465-471).
 • Güldür Ç., (2003). “Effect of Preparation of Ag/Co Composite oxide on Characteristic and Activity for CO Oxidation". Reac. Kin. and Catal. Lett., 1(161-168).
 • Ç. Güldür, Balikçi F. (2003). “Catalytic Oxidation of CO over Ag-Co/Alumina Catalysts”. Chem. Eng. Commun., 5(986-999).
 • Güldür Ç., Balıkçı, F. (2002). “Selectıve oxidatıon of CO over Ag-based composite oxides". Internatıonal Journal of Hydrogen Energy, 2(219-224).
 • Güldür Ç., Doğu G., Doğu T. (2001). "Kinetics of Trona Sulfur Dioxide Reaction". Chemical Engineering and Processing, 40(13-18).
 • Güları E., Güldür Ç., Srivannavit S., Osuwan S. (1999). "CO oxidation by silver cobalt composite oxide”. Applied Catalysis A: General, 1(147-163).
 • Doğan M., Güldür Ç., Doğu G., Doğu T. (1997). "Soda ash production from trona in a spray dryer". J. Chem. Tech. and Biotech., 68(157-162).
 • Doğu, G., Uçar, Ç., Doğu, T., Durmaz, A., Ercan, Y., Gürüz, G. (1992). "Scrubbing of SO2 with trona solution in a spray drier". Canadian j. of chem. eng, 70(808-813).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Çiğdem GÜLDÜR, Silver GÜNEŞ (2018). Performance Evaluation of PtAgFe/C as a Cathode Catalyst in PEM Fuel Cell. GU Journal of Science, 31(1)(42-51).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2004). Gümüş-Kobalt ve Gümüş- Mangan Kompozit Oksit Katalizörlerinin Karşılaştırmalı Çalışması: Hazırlama, Karakterizasyon ve CO Oksidasyonu için Özellikleri. G.U. Journal of Science, 2(113-126).
 • (2000). Düşük Sıcaklıkta Karbon Monoksit Oksidasyonu Için Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörünün İyileştirilmesi. Gazi Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(817).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • PEM yakit hücresi katotunda kullanilmak üzere düzenli mezogözenekli malzemelerin sentezi ve oksijen indirgenme reaksiyonu kinetiğinin incelenmesi (2015) BAP
 • Metanol Buhar Reformasyonu Prosesi için Bakır-Zirkonyum Bazlı Katalizör Geliştirilmesi (2014) BAP
 • PEM Yakıt Hücresindeki Oksijen İndirgenme Reaksiyonunun Elektrokimyasal Mekanizmasının İncelenmesi (2013) BAP
 • Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi Anotunda Kullanılabilir Elektrot Malzemesi Sentezi ve Karakterizasyonu (2013) BAP
 • CO2’nin Hidrojenasyonu ile Metanol Üretimi için Membran Sentezi ve Membran Reaktör Uygulamalari (2013) BAP
 • Yakıt Hücrelerinde yakıt olarak kullanılan Metanolün Sentezi ve Kinetiğinin İncelenmesi (2011) BAP
 • PEM Yakıt Hücresi Anodunda Kullanılmak Üzere Platinin İkili Alaşımlarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve CO Kirliliğinin Belirlenmesi (2010) BAP
 • PEM yakıt hücresinde kullanılmak üzere platinin üçlü alaşımlarının sentezi, karakterizasyonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2010) TÜBİTAK
 • PEM Yakıt Hücresi Katodunda Kullanılmak Üzere Nanoboyutunda Platinin İkili Alaşımlarının (Pt-Fe, Pt- Ag, Pt-Cu) Farklı Yöntemlerle Sentezi, Karakterizasyonu ve Aktivitesinin Belirlenmesi (2010) BAP
 • PEM yakıt hücresi katodunda kullanılmak üzere platinin ikili alaşımlarının sentezi, karakterizasyonu ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi (2008) BAP
 • Seryum Destekli Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörleri İle Seçici Karbon Monoksit Oksidasyonunun Reaksiyon Mekanizmasının İncelenmesi (2007) BAP
 • Saf Hidrojen yakıtı üretimi için seriya destekli metal katalizörlerin geliştirilmesi (2006) BAP
 • Alternatif Yakıt-Hidrojen Gazının Üretimi ve Nano Yapılı Seryum Destekli Katalizörlerin Kullanılabilirliliğinin Araştırılması (2005) DPT
 • Hidrojence zengin yakıtlarda CO’in Seçici Oksidasyonu için Katalizör Geliştirilmesi ve Reaksiyon Mekanizmasının Belirlenmesi (2005) TÜBİTAK
 • Gaz Ayırımı için Sepiolit Destekli Membran Üretimi (2004) GAZİ-BAP
 • Sol Gel tekniği ile Katalizör Sentezi (2003) GAZİ-BAP
 • Düşük Sıcaklıkta CO Oksidasyonu için Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörünün İyileştirilmesi (2001) TÜBİTAK
 • Hidrojen Yakıtlarda CO’in Seçici Oksidasyonu için Katalizör Sentezi (2001) GAZİ-AFP
 • CO2 Gazının Ayırımı için Alumina Bazlı Membran Sentezi (2001) GAZİ-AFP
 • Düşük Sıcaklıkta CO Oksidasyonu için Katalizör Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları (2000) GAZİ-AFP