Öğr. Gör. Dr. Cemre Eda YAR

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi