Doç. Dr. Cevriye DEMİR GÜNEŞ

Edebiyat Fakültesi > Felsefe

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Düşüncenin İzinde XXXV: E. Levinas Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi(2018)
 • Felsefe, Sanat ve Siyaset Çalıştayı Dicle Üniversitesi(2015)
 • Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (2014)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi(2009)
 • Nasreddin Hoca Fıkralarının Felsefi Tahlili Akşehir I. Uluslararası Bilgi Şöleni(2005)

Seminer

 • Levinas Etiğinde Başkası ve Sonsuz Sorumluluk (Gazi'de Felsefe Seminerleri 2) (2018) Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Emmanuel Levinas Felsefesinde Başka'nın Görünümü (2012)

Dersler

 • Fransız Felsefesi ve Emmanuel Levinas (Yüksek Lisans)
 • Doğa Felsefesi (Lisans)
 • Varoluşçuluk (Doktora)
 • Halkbilimi Felsefe İlişkisi ( Türk Halk Bilimi Bölümü)
 • Kültür Felsefesi (Lisans)
 • Fenomenoloji (Doktora) (Güz)
 • Felsefenin Temel İlkeleri (Sosyal Hizmet bölümü) (Güz)
 • Doğa Felsefesi (Yüksek Lisans) (Güz)
 • Felsefe (Uluslararası İlişkiler Bölümü) (Bahar)
 • Felsefe (Hukuk Fakültesi) (Güz)

Yabancı Dil

 • Fransızca

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik ("Emmanuel Levinas ve Etik" bölümü)). Türkiye.
 • (2015). Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi (Tekinalp)Cilt 4a. Nobel .
 • (2015). Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi ( Sakızlı Ohannes Paşa)Cilt 3. Nobel .
 • (2015). Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi (Abdullah Necati Akder) cilt 4a. Nobel .
 • (2015). Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi (Hilmi Ziya Ülken'in Tarihi Maddeciliğe Reddiyesi Üzerine)cilt4a. Nobel .
 • (2015). Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni (Emmanuel Levinas).
 • (2015). Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda (E. Goblot'nun Mantık Anlayışında Finalitenin Yeri). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • (2014). Özneyi Yeniden Düşünmek (Foucault Disiplin Bölümü Çevirisi). İnsan Yayınları.
 • (2012). Levinas ( Felsefe ve Sonsuz Fikri) Çeviri. Say.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2017). Levinas'ın Kutsiyet Felsefesi ve Ricoeur'ün Hiperbolik Eleştirisi. FLSF , 24(405-419).
 • (2015). Ruh Bedenin Hapishanesidir: Michel Foucault. Ekev Akademi Dergisi, 64(59-72).
 • (2014). Les idées de loi naturelle et de contingence selon Émile Boutroux. Eikasia, 50(43-51).
 • (2013). Michel Foucault’da Söylem ve İktidar. Kaygı, 21(55-69).
 • (2012). “Sur la nature nécessaire de la liberté chez Jean‐Paul Sartre". Eikasia, 35(35-45).. Eikasia, 35(35-45).
 • (2012). Abdullah Necati Akder'in Fikir Dünyası. Ekev Akademi Dergisi, 53(347-356).
 • (2004). Jaques Derrida'da Yapıbozum ve İz İlişkisi Üzerine. Felsefe Dünyası, 40(136-147).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2009). "Kutadgubiligde Yüz ve Etik İlişkisi". Türk Yurdu, 265(58-61).
 • (2009). J.Paul Sartre ve E.Levinasta Başkası Sorunsalı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, ...(357).
 • (2008). "Kutsiyet Felsefesi Üzerine" (Emmanuel Levinas İle Söyleşi) Michael de Saint Chéron.. LAPSUS, III(175).
 • (2005). "Paul Ricoeur Felsefesinde Metnin Estetik Olanağı". Süleyman Hayri Bolay Armağanı, Gazi kitabevi, Ankara, I(225).
 • "Nasreddin Hoca Fıkralarının Felsefî Tahlili" (2005). Akşehir I. Uluslarası Bilgi Şöleni.. ULUSLARASI NASREDDİN HOCA BİLGİ ŞÖLENİ, I(170).
 • CEVRİYE DEMİR GÜNEŞ, ŞULE GECE (2000). "Hilmi Ziya Ülken Ve Tarihi Maddeciliğe Reddiye". TÜRK YURDU, I(35).