Yrd. Doç. Dr. Ceren Haktanır

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ceren Haktanır, 2016. Aktif Karbon Gömülü Kriyojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, UKMK-12 İzmir
 • Burcu Yavuz, Ceren Haktanır, 2016. Biyouyumlu Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Salım Uygulamaları, UKMK-12 İzmir
 • Ceren Oktar, Nihal Koçak, 2015. Removal of Heavy Metals From Waste Waters Using Fungi Embedded Macroporous Cryogel Membrane, PPM İzmir
 • Ceren Oktar, Sinan Aydın, 2015. Tekstil Atık Sularındaki Boyar Maddelerin Kriyojel-Maya Kompozit Sistemi ile Giderimi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Ceren Oktar , Duygu Çimen, Nilay Bereli, Adil Denizli, 2014. Funalia trogii Fungus Gömülü Kriyojeller ile Sulu Çözeltilerden Cr (VI) Uzaklaştırılması, 8. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi Konya
 • Zerze H., Oktar Doğanay C., Özbelge H.Ö., Bıçak N., Yilmaz L., 2009. Separation of Chromate Anion from Aqueous Solutions by a Water Soluble Functional Polymer via Polymer Enhanced Ulltrafiltration, PERMEA 2009 Prague
 • Zerze H., Oktar Doğanay C., Özbelge H.Ö., Bıçak N., Yilmaz L., 2009. Continous Boron removal from water by specially synthesized polymers via polymer enhanced Ultrafiltration. , PERMEA 2009 Prague
 • Ceren Oktar Doganay, H.Önder Özbelge, Levent Yilmaz, Niyazi Bicak, 2008. Removal of Borate Anions via Polymer Enhanced Ultrafiltration and Characterization of Polymer and Borate Interactions by Light Scattering Analysis, EWM 2008 Portugal
 • Ceren Oktar Doganay, H.Önder Özbelge, Levent Yilmaz, Niyazi Bicak, 2008. Removal and Recovery of Hexavalent Chromium Anions from Aqueous Solutions via Polymer Enhanced Ultrafiltration using a Specially Synthesized Polyelectrolyte, EMCC 5 Italy
 • C.O. Doğanay, H. Ö. Özbelge, N. Bıçak, H. Zerze, Levent Yılmaz, 2008. Kromat Anyonunun Suda Çözünebilen Bir İşlevsel Polimer Kullanılarak Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon ile Sulu Çözeltiden Ayırılması, UKMK-8 Malatya
 • C.O. Doğanay, H. Ö. Özbelge, N. Bıçak, H. Zerze, Levent Yılmaz, 2008. Borat Anyonunun Özel Olarak Sentezlenmiş Polimerler Kullanılarak Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon ile Sulu Çözeltiden Ayrılması, UKMK-8 Malatya
 • Ceren Oktar Doganay, H.Önder Özbelge, Levent Yilmaz, Niyazi Bicak, 2007. Use of Functional Polymers in the Removal and Recovery of Metal Anions from Waste Water, METEAU Antalya
 • C.O. Doğanay, H. Ö. Özbelge, L. Yılmaz N. Bıçak, 2006. Metal Anyonların İşlevsel Polimerler Kullanılarak Polimer Komplekslemeli Ulyrafiltrasyon ile Ayırımı ve Geri Kazanımı , UKMK-7 Eskişehir
 • Yagız M., Oktar C., Çulfaz M., 2001. Ion Exchange of lead & cadmium in Western Anatolia clinoptilolite, EMCC-2 ODTÜ / Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Nihal Korkmaz, Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarını Uzaklaştırmak için Modifiye Edilmiş Manyetik Maya- Kriyojel Kompozit Adsorbentlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, İleri Teknolojiler (2017)
 • Sinan Aydın, Atık Sulardan Bor Uzaklaştırmak için Modifiye Edilmiş Manyetik Maya- Kriyojel Kompozit Adsorbentlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2017, İleri Teknolojiler (2017)

Dersler

 • KM211E-Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri
 • KM222E-Akışkanlar Mekaniği
 • KM244E-Fizikokimya
 • KM321E-Isı Aktarımı
 • KM302E-Kütle Aktarımı I
 • KM481-Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
 • KM482-Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III
 • ILT529-Membran Prosesleri
 • ILT545-Yeni Nesil Polimerik Sistemler ve Endüstriyel Uygulama Alanları

Yabancı Dil

 • / KPDS: 89
 • / TOEFL: 223

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ceren Oktar Doğanay, H. Önder Özbelge, Niyazi Bicak, Nihal Aydoğan, Levent Yılmaz (2011). Use of Specifically Tailored Chelating Polymers for Boron Removal from Aqueous Solutions by Polymer Enhanced Ultrafiltration. Separation Science and Technology, 46 (4)(581).
 • Ceren Oktar Doğanay, H. Önder Özbelge, Levent Yılmaz, Niyazi Bicak (2006). Removal and recovery of metal anions via functional polymer based PEUF. Desalination, 200(286).
 • Pınar Çalık, Eda Çelik, İlkin E. Telli, Ceren Oktar, Elif Özdemir (2003). Protein-based complex medium design for recombinant serine alkaline protease production . Enzyme and Microbial Technology , 33 (7)(863).
 • Ceren Oktar Doğanay, Levent Yılmaz, H. Önder Özbelge, Niyazi Bicak (1960). Selective Mercury Uptake by Polymer Supported Hydroxyethyl Sulfonamides. Reactive and Functional Polymers, 68 (4)(842).