Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Uğur ARABACI; Sübap Yüzeylerinin Kaynakla Kaplanması ve Aşınma Yüzeylerinin İncelenmesi. G. Ü. Fen Bil. Enst.

Doktora-Devam Ediyor.

Tayfun FINDIK; 304 Tipi Paslanmaz Çeliklerin MİG Kaynağındaki Isı Transferinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi, 2008.

Doktora- Tamamlandı.

Sabri KILINÇER; Düşük Karbonlu Çeliklerin Toaltı Ark Kaynağı Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 1998.

Y. Lisans - Tamamlandı.

Hulusi ŞAHİNASLAN; Doğal Gazın Oksi-Gaz Kaynağında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, G. Ü. Fen Bil. Enst. 1999

Y. Lisans - Tamamlandı.

Necati YALÇIN; Sifero Dökümlerin Kaynak Edilebilirliği ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 1999

Y. Lisans - Tamamlandı.

Fatih YILMAZ; Dizel Motorlu Lokomotiflerin Su Ceketlerinde ve Su Pasajlarında Meydana Gelen Korozyonun Önlenmesi ve İyileştirilmesi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 1999

Y. Lisans- Tamamlandı.

Yaşar ŞAHİN; Temizleme Makinası Türbin Paletlerindeki Aşınma ve Mikroyapının İncelenmesi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 2001

Y. Lisans. Tamamlandı.

Osman KURTULUŞ; Alüminyum Alaşımlarının Kaynaklanabilirliği ve Değişik Parametrelerin Mekanik Özellikler ile Mikroyapı Üzerine Etkisi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 2001

Y. Lisans - Tamamlandı.

Tayfun FINDIK; Mekanik Alaşımlanmış 17-4 pH Paslanmaz Çelik Tozların Karakterize Edilmesi, G. Ü. Fen Bil. Enst. 2002

Y. Lisans - Tamamlandı.

Uğur ARABACI; 16MnCr5 Çeliğine Yakma Alın Kaynak Uygulamaları ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi. G. Ü. Fen Bil. Enst. 2003.

Y. Lisans- Tamamlandı.

Ali AKAY; Ç1030 Çeliği İle Sıcak İş Takım Çeliklerine Yakma Alın Kaynak Uygulaması ve Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi. G. Ü. Fen Bil. Enst. 2004.

Y. Lisans- Tamamlandı.

Hakan ADA; Petrol Boru Hatlarında Kullanılan Boruların Kaynaklanması İşleminde Meydana Gelen Kaynak Hataların Araştırılması. G. Ü. Fen Bil. Enst. 2006.

Y. Lisans - Tamamlandı.

Murat TAFRALI; Farklı Malzemelere Farklı Parametrelerde Tel Püskürtme Metodunun Uygulanabilirliğinin Araştırılması. G. Ü. Fen Bil. Enst. 2006.

Y. Lisans- Tamamlandı.

Ahmet CINAMOĞLU; (Kazaları Araştırmada, Tezsiz Yüksek Lisans Çalışması) G. Ü. Fen Bil. Enst.2006

Y. Lisans - Tamamlandı.

Abdullah ATEŞTEMUR; (Kazaları Araştırmada, Tezsiz Yüksek Lisans Çalışması) G. Ü. Fen Bil. Enst. 2006

Y. Lisans - Tamamlandı.

Derviş. M.YUMUŞAK; MIG ve TIG Kaynağında kullanılan Argon ve Helyum gazlarının, farklı malzemelerin kaynak karakteristik özellikleri üzerine etkisinin İncelenmesi. G. Ü. Fen Bil. Enst.2008.

Y. Lisans - Tamamlandı.

Dursun ÖZYÜREK; Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Titanyum Bazlı Metal Matris Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, G. Ü. Fen Bil. Enst. 2002

Doktora- Tamamlandı.