Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Lisans

  • Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri Eğitimi Anabilim Dalı-1985.

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal İşleri Eğitimi Anabilim Dalı - 1988.

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı - 1994.

İş Deneyimi

  • AKADEMİK ÜNVANLAR Araştırma Görevliliği : G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Metal İşleri Eğitimi Bölümü 1985 Öğretim Görevliliği : G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Metalişleri Eğitimi Bölümü 1989 Yrd. Doç. Dr. Ünvanı :G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Kaynak Eğitimi Anabilim Dalı, 1995 Doçentlik Ünvanı :G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Kaynak Eğitimi Anabilim Dalı, 2000 Profesörlük Ünvanı :G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Kaynak Eğitimi Anabilim Dalı, 2006 AKADEMİK GÖREVLER ve YÖNETİCİLİK Dekan Yardımcılığı : G.Ü. Tek. Eğt. Fak., 2000..2003 Bölüm Başkanlığı : G.Ü. – Tek. Eğt. Fak. Metal Eğt. Böl, .2009-.... Böl. Başk. Yard. : G.Ü. – Tek. Eğt. Fak. Metal Eğt. Böl, 1998..2000 Anabilim Dalı Başk. : G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Malzm. Bilimi Eğt. Anabilim Dalı, 1987-1993 Anabilim Dalı Başk. : G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Kaynak Bilimi Eğt. Anabilim Dalı, 2002-2005 Anabilim Dalı Başk. : G.Ü.-Tek. Eğt. Fak. Kaynak Bilimi Eğt. Anabilim Dalı, 2009... Devam Ediyor Fakülte Sekreter Yrd. Ve Sekreterliği : G.Ü. Tek. Eğt. Fak. 1986..1992 Fak. Yön. Kur. Üyeliği (Y. Doç. Tems) : G.Ü. Tek. Eğt. Fak., 1997..2000 Fakülte Sekreter V. : G.Ü. Tek. Eğt. Fak. 2001..2002 Fak. Yönetim Kur. Üyeliği (Doç. Tems.):G.Ü. Tek. Eğt. Fak., 2000..2005 Fak. Disiplin Kur. Üyeliği (Doç. Tems.):G.Ü. Tek. Eğt. Fak., 2000..2005 Fak. Yönetim Kur. Üyeliği (Doç. Tems.): G. Ü. Kastamonu Orman Fak. 2003..2006

Doğum Yeri

  • Aksaray-1959

Yabancı Diller

  • - İngilizce