Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ÖZYÜREK, D., ÖZBİLEN, S., Mekanik Öğütme ve Sinterleme Sırasında Titanyum Malzemelerde Meydana Gelen Kirlenmelerin İncelenmesi, Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı SAKARYA
 • TEKELİ, S., Investigation of BondingBending Strength ofTZPAl2O3 Composits Diffision Bonded With SimilerDissimilor Meterios, 10.Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı ISTANBUL
 • ÖZBİLEN S.,, Titanyum Nitride MMC"; S By Reuctıve Mechanıcal Alloyıng, Powder Materials, Current ResearchIndustrial Practices TMS Fall Meeting Ohio, USA.
 • ŞAHİNASLAN, H.,, Doğalgazın Oksigaz Kaynağı Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı ISTANBUL
 • ÖZBİLEN S.,, Mechanical Alloying of Ti47Al3cr (at)TiH247Al3Cr (at) Using ZOZ Arttritor, Powder Materials, Current researchIndustrial Practices TMS Fall Meeting Ohio, USA.
 • ERDİLLER, B., Pulluk Uç Demirlerinin Açınmaya Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi ve İyileştirme İmkanları Üzerine Araştırmalar, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi ANTALYA.
 • ÖZYÜREK, D., ÖZBİLEN, S., Mekanik Alaşımlanmış TiO2 Takviyeli Titanyum Bazlı Metal Matris Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı SAKARYA
 • TAYFUN FINDIK, CEMİL ÇETİNKAYA, H. MEHMET ŞAHİN, MIG KAYNAK UYGULAMASINDA KIZIL ÖTESİ YÖNTEMİ KULLANARAK KAYNAK METALİNİN SICAKLIĞININ ÖLÇÜLMESİ, 1. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI ANKARA
 • Uğur ARABACI, Tayfun FINDIK, Ahmet DURGUTLU, Cemil ÇETİNKAYA, Yakma Alın Kaynağı İle Birleştirilen 304 paslanmaz Çelik Çiftinde Yığma Basıncının Bağlantının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, 1. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI ANKARA
 • CEMİL ÇETİNKAYA, D. MEHMET YUMUŞAK, TAYFUN FINDIK, TIG Kaynak Yöntemi İle Kaynatılan Ferritik Paslanmaz Çeliklerde Argon Ve Helyum Gazlarının Kaynak Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 1. KAYNAK TEKNOLOJİSİ KONFERANSI ANKARA

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • I. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİSİ KONFERANSI ANKARA

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (2011)(25.04.2011 - )
 • TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLLİĞİ (2010)(15.06.2010 - )
 • TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKAN V. (2009)(16.11.2009 - )
 • BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
 • KAYNAK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
 • DEKAN YARDIMCILIĞI
 • BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • MALZEME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
 • KAYNAK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Paslanmaz Çelik Malzemelerin MİGMAG Kaynağı Sırasındaki Isı Transferin Sonlu Elemanlar Yolu İle Analizi
 • Ç1030 Çeliği İle Sıcak İş Takım Çeliklerine Yakma Alın Kaynak Uygulaması ve Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi
 • Sübap Yüzeylerinin Kaynakla Kaplanması ve Aşınma Yüzeylerinin İncelenmesi Devam Ediyor
 • Dizel Motorlu Lokomotiflerin Su Ceketlerinde ve Su Pasajlarında Meydana Gelen Korozyonun Önlenmesi ve İyileştirilmesi
 • Temizleme Makinası Türbin Paletlerindeki Aşınma ve Mikroyapının İncelenmesi
 • Mekanik Alaşımlanmış 174 pH Paslanmaz Çelik Tozların Karakterize Edilmesi
 • Alüminyum Alaşımlarının Kaynaklanabilirliği ve Değişik Parametrelerin Mekanik Özellikler ile Mikroyapı Üzerine Etkisi
 • Farklı Malzemelere Farklı Parametrelerde Tel Püskürtme Metodunun Uygulanabilirliğinin Araştırılması
 • Petrol Boru Hatlarında Kullanılan Boruların Kaynaklanması İşleminde Meydana Gelen Kaynak Hataların Araştırılması
 • MIG ve TIG Kaynağında kullanılan Argon ve Helyum gazlarının, farklı malzemelerin kaynak karakteristik özellikleri üzerine etkisinin İncelenmesi
 • Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Titanyum Bazlı Metal Matris Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu
 • Düşük Karbonlu Çeliklerin Toaltı Ark Kaynağı Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
 • 16MnCr5 Çeliğine Yakma Alın Kaynak Uygulamaları ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Doğal Gazın OksiGaz Kaynağında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Sifero Dökümlerin Kaynak Edilebilirliği ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Uğur ARABACI, Ali AKAY. (2007). In investigation of Effects of Upsetting Current TimeNormalization Heat Treatment on Mechanical Properties of X40CrMoV51C1030 Steels Joined by Flash Butt Welding.. Materials Design, Volume 28,(2351).
 • Tayfun FINDIK, Sedat ÖZBİLEN. (2007). 1. An Investigation Into The Effect of Experimental Parameters on Powder Grain Size of The Mechanically Milled 174 Ph Stainless Steel Powders. Materials Design, Volume:28(773-782).
 • Tayfun FINDIK, Sedat ÖZBİLEN (2007). Characterization of Mechanically Milled 174ph Gas Atomized Stainless Steel. Materials Design, Volume 28,(266).
 • (2006). An Investigation Of The Wear Behaviours Of White Cast Irons Under Different Compositions.. Materials Design, Volume 27,(437).
 • Uğur ARABACI (2006). Flash butt welding application on 16MnCr5 Chain Steelinvestigation of mechanical properties.. Materials Design,, Volume 27(1187).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Uğur ARABACI, Ali AKAY. (2006). Yakma Alın Kaynağı ile Kaynatılmış iki farklı çeliğin kaynak kalitesine yığma akım zamanının etkisi.. G.Ü. Müh.Mim. Fak. Dergisi, C:21 S:3(519).
 • Uğur ARABACI (2004). Yakma Alın Kaynağı ile Kaynatılan 16Mn5Cr Zincir Çeliğinde Yığma Akım Zamanı ve Tam Tavlama Isıl İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. G.Ü. Müh.Mim. Fak. Dergisi, C:19 S:4(455).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uğur ARABACI (2006). Yakma Alın Kaynağında Yığma Basıncının 16Mn Cr5 Zincir Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi.. Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, c:9, s:4,(295301).
 • ÖZYÜREK, D., ÖZBİLEN, S., (2004). Mekanik AlaşımlamaÖğütme Yöntemiyle ZrO2 Takviyeli Titanyum Bazlı Ex 8211;Situ) Metal Matris Kompozit Malzemelerin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji, C:7,S:3(517).
 • ÖZYÜREK, D., ÖZBİLEN, S., (2004). Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Bazlı Malzemelerin atritör Tipi Değirmenlerde Öğütülebilme Kabiliyetlerinin İncelenmesi. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi,Teknoloji,, C:7,S:4,(629).
 • Uğur ARABACI (2004). Yakma Alın Kaynağında Yığma Akım Zamanının Bağlantının Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisinin incelenmesi. Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, C:7 , S:4(327).
 • (2003). Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demir Malzemelerin Al2O3 İle Aşınma Davranışlarının İncelenmesi. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, C: 6, s:3(559).
 • (2003). Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demir Malzemelerin SiC Aşındırıcı Karşısındaki Aşınma Davranışlarının İncelenmesi. Politeknik dergisi, C: 6,S:4(661).
 • Süleyman TEKELİ,Osman KURTULUŞ. (2002). Alüminyum Alaşımlarının Kaynaklanabilirliği ve Kaynak Parametrelerin Mekanik Özelliklere ve Mikroyapıya Etkisi. G. Ü. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, Cilt 54.(321333).
 • (2000). Pulluk Uç Demirlerinin Kum Havuzunda Kaynaklı ve Kaynaksız Halde Aşınmaya Karşı Dayanımlarının Tespit Edilmesi. G. Ü. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, Cilt 33(55).
 • (2000). Demir Yollarında Çalışan Dizel Motorlu Lokomotiflerin Su Ceketlerinde Meydana Gelen Korozyonun Elektroliz Kaplama Yöntemi ile İyileştirilmesinin Araştırılması.. G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi., Cilt.13.4(871).
 • Necati YALÇIN (2000). Küresel Grafitli Dökme Demirlerin (KGDD)Ark Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin ve Kaynak Sonrası Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 131(161).
 • (1999). Düşük Karbonlu Çeliklerin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliği ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,. G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt No 12(279).
 • Hulusi ŞAHİNASLAN (1999). Bütan Şalomada Doğalgazın Oksigaz Kaynağı ile Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. G.Ü. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, C:2(25).
 • Fatih YILMAZ (1999). Devlet Demir Yollarında Çalışan Dizel Motorlarının Su Ceketlerinde Meydana Gelen Korozyonun İnhibitör Yöntemiyle Önlenmesinin Araştırılması. G. Ü. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, Cilt 22(36).
 • Sabri KILINCER (1998). Orta Karbonlu Çeliklerin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi ile Edilebilirliği ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. G.Ü. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, 3(1824).
 • UYGUR, E.M. (1998). Malzeme Seçimi ile İlgili Bilgisayar Program yazılımı. G.Ü. Tek. Eğt. Fak. Dergisi, S.4.57.(52).