Doç. Dr. Cemal Çakır

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Cemal Çakır, Büşra Şiringür, Nesli Çiğdem Saral, 2018. < P8 Academic Discourse Framework for MA TEFL Programs in Turkey >, 7th International Conference on Narrative and Language Studies (14-15 May, 2018) Trabzon
 • Hande Çetin, Cemal Çakır, 2017. Is it enough just to say ’sorry’? Creating awareness about language in use through apologies, The 18th INGED International ELT Conference 20-22 October 2017 Istanbul Aydın University
 • Sibel Kahraman Özkurt, Cemal Çakır, 2017. The Effects of Teaching Negative Politeness Strategies on Oral Communication Skills of Prospective EFL Teachers, 1st International Black Sea Conference on Language and Language Teaching 22-23 September 2017 Ondokuz Mayıs University Samsun
 • Cemal Çakır, 2016. TESOL Plus TELOS: Teaching English as a Language of Open Sources (TELOS), GLobELT 2016 Conference: An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language 14-17 April 2016 Antalya - Turkey (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSLARARASI BİLDİRİ) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816313155
 • Arezoo B. Ajabshir & Cemal Cakir, 2016. Assessment of the Explicit and Implicit Teaching of Implicatures , 14th International Bilkent University School of English Language Conference 17-18 June 2016 Bilkent University
 • Cemal Çakır, 2015. Trainee English Teachers' Opinions about Microlinguistics and Two Techniques to Distinguish English Clauses, LI LA '15 International Linguistics and Language Conference 29-30 June 2015 İstanbul
 • Cemal Çakır, Hande Çetin, 2015. Teaching Apologies through Task-based Activities to Turkish and Portuguese EFL learners: A Cross-cultural Study , 14th International Pragmatics Conference 26-31 July 2015 University of Antwerp, Antwerp Belgium
 • Sibel Kahraman, Cemal Cakir, 2015. Integrating Politeness Theory into EFL Oral Communication Skills Course Syllabus [http://www.nystesol.org/ALWC.html#presentationmaterials], The 36th Annual New York State Teachers of English to Speakers of Other Languages (NYS TESOL) Applied Linguistics Winter Conference (ALWC) Teachers College Columbia University 07 March 2015 New York City USA
 • Cemal Çakır, 2013. EFL Learners’ Understanding of Frequent Multi-meaning Words in Sentence and Paragraph Co-texts, 13th International Pragmatics Conference 8-13 September 2013 New Delhi India
 • Cemal Çakır, 2012. The Subcategories of (Formulaic) Lexicon in Teaching ELF in the Expanding Circle, The 5th International Conference of English as a Lingua Franca Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
 • Cemal Çakır, 2011. Prime Context Versus Post Context Typology, Meaning and Cognition, Meaning, Context Cognition (MCC 2011) University of Lodz Poland
 • Cemal Çakır, 2011. “You Can Say That Again!”: Prime Context/Post Context Interface in Situation-Bound Utterances , 12th International Pragmatics Conference 13-18 July 2011 The University of Manchester, United Kingdom
 • Cemal Çakır, 2010. Head-Centered Embodiment in Turkey Turkish and Implications for English Language Teaching, The 10th International Language, Literature Stylistics Symposium Gazi University Ankara Turkey
 • Cemal Çakır, 2009. Foreign Language Teaching Professionals' Understanding of Context, 11th International Pragmatics Conference 12-17 July 2009 University of Melbourne Australia
 • Cemal Çakır, 2009. Baş Head Göz Eye and Ayak Foot As Complementary Concepts to Yüz Face in Turkish Politeness, International Symposium on Face and Politeness 10 July 2009 Griffith University Brisbane Australia
 • Cemal Çakır, 2009. A Two-Tier Contextology to Compare/Contrast Cultures: Root Context Versus Post Context, International Congress on Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language, 29 April-01 May 2009 Gazi University
 • Cemal Çakır, 2008. Dilsel Göstergebilimdeki Üçlemenin Türkçe Karşılıklarındaki Anlamsal Sorunlar , Felsefe Günleri: Anlam Kongresi 17-19 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSAL BİLDİRİ)
 • İskender Hakkı Sarıgöz, Cemal Çakır, 2008. ADCOESP: Material Development Principles for a Constructivist ESP Project, 5th International ELT Conference Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Cemal Çakır, 2008. Multi-meaning Words Are Really Challenging, Even in Context!, The 8th International Language, Literature Stylistics Symposium İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • İskender Hakkı Sarıgöz, Cemal Çakır, 2008. ADCOESP: A New Design for Intercultural Communication: Personal Development in Global Business, SIETAR Global Congress 2008 Granada Spain
 • Cemal Çakır, 2007. Eye Contact Varieties in the Oral Presentations of the Trainee Teachers of English, 10th International Pragmatics Conference Göteborg University, Göteburg, Sweden
 • İskender Hakkı Sarıgöz, Angela Llyod, Cemal Çakır, 2007. ADCOESP: Challenges Solutions in a European Business English Project, 20th IATEFL-BESIG Conference Berlin, Germany
 • Cemal Çakır, 2006. Nature in the Vocabulary of the Folk Songs Composed by Aşık Veysel and Muharrem Ertaş of Turkey, PIAC 49 Frei University, Berlin, Germany (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSLARARASI BİLDİRİ)
 • Cemal Çakır, 2006. A Case for Assessing the ELT Students: How Effective is Tell-Them-and-Test-Them Way, EUROSLA 2006 Conference Bosporus University, Antalya, Turkey
 • Cemal Çakır, 2006. Internette Yabancı Dil Öğretimi İçin Bir Durum Simulasyonları Ağı (DSA) Tasarımı, Özel İzmir Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Çağdaş Yönelimler 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu Özel İzmir Tevfik Fikret Lisesi, İzmir (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSAL BİLDİRİ)
 • Cemal Çakır, 2004. Bringing Five Lexical Significances into ELT Classroom Through Mass Communication, Ideas That Work 2004 Conference University of West Bohemia, Czech Republic (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSLARARASI BİLDİRİ)
 • Cemal Çakır, 1999. Use of EQ in Foreign Language Teaching, 3rd Inged Gazi-ELT Convention Gazi University, Ankara, Turkey (TAM METNİ BASILMIŞ ULUSLARARASI BİLDİRİ)

Seminer

 • ÖYP Semineri: Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Makale Yazma Süreçleri (2013) Gazi Üniversitesi
 • ÖYP Semineri: Fen Bilimleri Alanında Bilimsel Makale Yazma Süreçleri (2013) Gazi Üniversitesi
 • Akademik Yazma: İngilizce Yazılmış Uluslararası Bilimsel Makalelerde Yapı ve Dil (2012) Gazi Üniversitesi
 • Clinical Supervision (2010) Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İngilizcenin Daha Etkili Kullanımına Yönelik Çalışmalar (2010) Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları İlköğretim Okulu
 • LLP - AB Leonardo da Vinci Programı Proje Bilgilendirme Toplantısı (2008) Gazi Üniversitesi
 • Let's Try It Out With ADCOESP: Hands-on Business English Activities (Angela Lloyd, Arzu Şarlanoğlu Vural, ve Burtay Hatice Kaynar ile ortaklaşa) (2008) Gazi Üniversitesi
 • Eylem-5 İrtibat Kurma Semineri: Avrupa"nın Yeni Gücü Türkiye (2006) Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğrenim Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı- Fen Liseleri İngilizce Öğretmenlerine Verilen Seminer (2005) M.E.B. Yalova Hizmet İçi Eğitim Merkezi

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • ADCOESP Projesi Uluslararası Yaygınlaştırma Konferansı Gazi Üniversitesi(2008)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Cemal Çakır (2008). Kültürlerarası İletişim Penceresinden Bakmak. Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 48, (pp. 201-208).
 • Cemal Çakır (2008). Kültürler Arası İletişimin Temel Kavramları ve Soruları. Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 46, (pp. 181-187).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Cemal Çakır (2017). Body Part Terms in the Turkish Translations of English Bestsellers and Implications for TEFL. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF Dergisi), 57(2), (pp. 1411-1426).
 • Cemal Cakir (2016). Conceptual metaphor theory and teaching English as a foreign language: A study on body part terms. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(2), (pp. 253-279).
 • Serife Demircioglu & Cemal Cakir (2016). Intercultural Competence of Students in International Baccalaureate World Schools in Turkey and Abroad. International Education Studies, 9(9), (pp.1-14).
 • Serife Demircioglu & Cemal Cakir (2015). Intercultural Competence of English Language Teachers in International Baccalaureate World Schools in Turkey and Abroad. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(1), (pp. 15-32).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cemal Çakır (2013). Standard Assessment and Alternative Assessment in English Language Teaching Program. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), (pp. 531-548).
 • Cemal Çakır (2008). Nonverbal Cues in the Oral Presentations of the Freshman Trainee Teachers of English at Gazi University. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), (pp. 127-152).
 • Cemal Çakır (2004). Bağlam. Felsefe Ansiklopedisi, 2, (pp. 59-63).
 • Cemal Çakır (2004). Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), (pp. 245-255).
 • Cemal Çakır (2001). Use of Literature in Foreign Language Teaching. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, (pp. 297-306).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Cemal Çakır. (2016). Semantics of Interlanguage: A Case for Turkish EFL Learners in Turkey. TÜRKİYE. Gazi Kitabevi.
 • Cemal Çakır. (2010). Teaching Formulaic Lexicon to Young Foreign Language Learners (Book Chapter / Kitapta Bölüm). Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools TÜRKİYE. Anı Yayıncılık.
 • Cemal Çakır ve 11 Kişilik Yazım Komisyonu. (2008). Simply Business English. TÜRKİYE.
 • Cemal Çakır ve Selma Deneme. (1997). Practise Phrasal Verbs in Context. TÜRKİYE.

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Dilbilim I (III. Yarıyıl)
 • Dilbilim II (IV. Yarıyıl)
 • Edimbilim ve Dil Öğretimi (VIII. Yarıyıl)
 • Kitle İletişiminde İngilizce (VII. Yarıyıl)
 • Akademik Söylem [Yüksek Lisans] (Güz Dönemi)
 • İngilizce Öğretiminde Edimbilim Uygulamaları [Doktora] (Bahar Dönemi)

Tez Yönetme

 • The Relationship between University Preparatory School Students' Foreign Anxiety Levels and Their Use of Oral Communication Strategies (2018)
 • Comparison between Kahoot! and a Traditional Exercise in terms of Vocabulary Retention in EFL Learners (2018)
 • A Quasi-experimental Study of Implicatures in Course Books Used at University Preparatory Schools in Ankara (2016)
 • The Effects of Reading Tasks on Incidental Vocabulary Learning (2016)
 • Retention Differences between University Students Instructed with Storytelling Technique as Part of TPRS Method and Those with Traditional Techniques: A Natural Approach Perspective (2016)
 • A Comparison of Pragmatic Competence between Turkish and Portuguese EFL Learners Via Speech Act Set of Apologies: A Task-Based Perspective (2014)
 • Intercultural Competence of English Language Teachers and Students in International Baccalaureate World Schools in Turkey and Abroad (2014)
 • The Effects of Teaching Negative Politeness Strategies on Oral Communication Skills of Prospective EFL Teachers (2013)
 • An Analysis of the Impact of Metaphorical Feedback on English Language Teaching Classroom Discourse (2012)
 • Analysis of 9th Grade Students' English Speaking Levels according to Speaking Criteria of the CEFR for Languages (2011)
 • Speed and Accuracy Development in Pragmatic Comprehension of Students of Foreign Languages at Pamukkale University (2009)
 • The Role of Formulaic Sequences in Speaking Fluency in Intermediate English as a Foreign Language Classes (2009)
 • The Relationship between Ninth Grade Students Expectations From English Speaking Course and Course Teachers Readiness in terms of Constructivism (2008)
 • Using Situation Bound Utterances as Supplementary Materials to Improve Students Speaking Skills at Abant İzzet Baysal University Preparatory School (2008)
 • Developing Socio-Constructivist Materials Devoted to Increasing the Pragmatic Performances of the Lycee Two Students in Near East College and Türk Maarif College in the Turkish Republic of Northern Cyprus (2007)
 • Analysis of Contextual Genuineness of the Dialogues in the Course Books (2006)
 • The Analysis of Speaking Problems of the Students in the English Language Teaching Department at Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University (2006)
 • Evaluation of English Language Teaching Departments of Turkish and Iranian Universities in terms of Politeness Strategies with reference to Requests (2006)
 • Factors That Affect the Motivational Levels of English Preparatory Class Students Studying at Gazi University (2005)
 • The Relationship between the Affective Variables and Achievement of Students Learning English as a Foreign Language at the Preparatory Classes of Gazi University (2005)

Yabancı Dil

 • ÜDS 2010 Sonbahar / Fransızca Notu: 72,5 [100 puan üzerinden]
 • YDS 2014 İlkbahar / İngilizce Notu: 100 [100 puan üzerinden]
 • YDS 2018 İlkbahar / İngilizce Notu: 98.75 [100 puan üzerinden]
 • KPDS 2005 Kasım / İngilizce Notu: 97 [100 puan üzerinden]
 • KPDS 2011 İlkbahar / İngilizce Notu: 97,5 [100 puan üzerinden]

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Kurulu Üyesi (2008) - (2012)
 • İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Koordinatörü (2003) - (2008)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Campus-Europae Hook Up TOPLANTILAR: (1)13 Kasım-16 Kasım 2008 University of Wien Austria (2) 03 Nisan-04 Nisan 2009 University of Greifswald Germany (2008) Campus-Europae
 • LLP Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi 15 Nisan-20 Nisan 2007 Jagiellonian University Poland (2007) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • LLP LdV B Tipi ADCOESP TOPLANTILAR: (1) 24-26 Kasım 2006 Gazi Üniversitesi Ankara (2) 11 Şubat- 15 Şubat 2007 Brandenburg University of Applied Sciences Germany (3) 07 Eylül-15 Eylül 2007 University of West Bohemia Czech Republic (4) 02 Mayıs 09-Mayıs 2008 Savonia University of Applied Sciences Finland (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • LLPErasmus Öğretim Elemanı Değişimi 07 Ekim -16 Ekim 2006 University South College Denmark (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • LLP Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi 04 Kasım-21 Kasım 2004 University of West Bohemia Czech Republic (2004) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı