Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR

Fen Fakültesi > Fizik

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • A. Arslan, H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen (2012). Crystallization kinetic studies on Bi1.75Pb0.25Sr2Ca2Cu3-xSnxOδ glass-ceramic by using non-isothermal technique. Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 358, Issue 9(1190–1195).
 • Ş. Çavdar, H. Koralay, Ş. Altindal (2011). Effect of Vanadium Substitution on the Dielectric Properties of Glass Ceramic Bi-2212 Superconductor . Journal of Low Temperature Physics , Volume 164, Numbers 1-2 (102-114).
 • H. Koralay, S. Cavdar, M.A. Aksan (2010). Kinetics of non-isothermal crystallization of Bi3Sr2Ca2CuxSnxO10+ glass ceramics. physica B, 4801(4805).
 • Merdan, Z., Gunen, A., Cavdar, S. (2006). Dynamical finite-size scaling function of the four dimensional ising model for Creutz algorithm. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 359(415).
 • Cavdar, S., Yakuphanoglu, F., Koralay, H., Gunen, A. (2006). The electrical transport properties and Hall effect measurements on a (TBCCO) superconductor. Physica C: Superconductivity and its Applications, 434(85).
 • Cavdar, S., Koralay, H., Tugluoglu, N., Gunen, A. (2005). Frequency-dependent dielectric characteristics of Tl-Ba-Ca-Cu-O bulk superconductor. Superconductor Science and Technology, 18(1204).
 • Aksu, E., Gencer, A., Calinli, N., Koralay, H., C807;avdar, S. (2005). Investigation of odd-order harmonic susceptibilities of a bulk Tl 2Ba2Ca2Cu3O10 superconductors using critical state approach. Physica B: Condensed Matter, 363(158).
 • Koralay, H., Yakuphanoglu, F., Cavdar, S., Gunen, A., Aksu, E. (2005). Crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr 2Ca2Cu3Ox glass-ceramic. Physica B: Condensed Matter, 355(64).
 • Kayed, T.S., Calinli, N., Aksu, E., Koralay, H., Günen, A., Ercan, I., Aktürk, S., Çavdar, Ş. (2004). Microstructural, thermal, and electrical properties of Bi 1.7V0.3Sr2Ca2Cu3O x glass-ceramic superconductor. Crystal Research and Technology, 39(1063).
 • Cavdar, S., Aksu, E., Koralay, H., Ozkan, H., Gasanly, N.M., Ercan, I. (2003). Effect of B2O3 addition on the formation and properties of Tl-2212 and Tl-2223 superconductors. Physica Status Solidi (A) Applied Research, 199(272).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Elif ÇAVDAR, Neslihan GÖKDEMiR, irfan AKGÜN ve Sükrü ÇAVDAR (2008). Ni- 45,2 Ti Alasımının Farklı Tavlama Sıcaklıklarında Termal Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 20(265-270).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ö Hiçyılmaz, H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, Fizik, Türk Fizik Derneği 27. Uluslarası Fizik Kongresi İstanbul
 • A. Arslan, N. KOL, H. KORALAY, Ş. ÇAVDAR, A. GÜNEN, Fizik, TFD 27 - Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • N. KOL, Ş. ÇAVDAR, A. Arslan , H. KORALAY, A. GÜNEN, Fizik, TFD 27 - Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • S. Cavdar H. KORALAY H. DİŞBUDAK, A. GÜNEN, Fizik, Physics 2010 İnternational Konference Azerbaycan, Bakü
 • A. GÜNEN, H. KORALAY, S. Cavdar, Fizik, Physics 2010 İnternational Konference Azerbaycan, Bakü
 • Haluk KORALAY, Sükrü Cavdar, Abdullah GÜNEN, Fizik, Physics 2010 international Conference Azerbaycan Bakü
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, Fizik, Azerbaycan Milli Bilimler akademisi Fizik Kongresi Bakü
 • K. Kocabaş, G. Bilgeç, Ş. Çavdar, M. Çiftçioğlu, Fizik, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum
 • Ş. Çavdar,H. Koralay, E. Aksu, A. Günen, H. Özkan,N. Gasanly,S. Acar, Fizik, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum
 • Ş. Çavdar,E. Aksu,H. Koralay, H. Özkan, İ. Ercan,N. Gasanly,, Fizik, TFD 21. Fizik Kongresi Isparta
 • N. Gökdemir, E. Çavdar, İ. Akgün, Ş. Çavdar, H. Koralay, Fizik, TFD. 23 Fizik Kongresi Muğla
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, E. Aksu, A. Günen, H. Özkan,N. Gasanly,, Fizik, TFD. 22. Fizik Kongresi Bodrum
 • Ş. Çavdar,H. Koralay,Y. Aydoğdu, A. Günen, Fizik, TFD 2. Fizik Kongresi Muğla
 • H. Koralay,Ş. Çavdar, A. Günen, Fizik, TFD 23. Fizik Kongresi Muğla
 • E. Çavdar, N. Gökdemir, İ. Akgün, H. Koralay, S. Çavdar, Fizik, TFD 23. Fizik Kongresi Muğla
 • E. Erbilen, A. Günen,H. Dışbudak, Ş. Çavdar,H. Koralay, Fizik, TFD.25. Uluslararası Kongresi Bodrum
 • A. Günen, Ş. Çavdar, H. Koralay, H. Dişbudak, S. Unal, B. Sarıkavak, Fizik, TFD 24. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum
 • S.S. Tekeli, B. Özkurt, B. Özçelik, K. Kıymaç, Ş. Çavdar, M. Büyüm, Fizik, TFD 24. Uluslar arası Fizik Kongresi Malatya
 • S. Çavdar, H. Koralay, A. Günen, Fizik, 7. International Conference nuclear and Radiation Physic (ICNRP 09) Amaata Kazakistan
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, Fizik, 7. International Conference nuclear and Radiation Physic (ICNRP 09) Almaata, Kazakistan
 • T.S.Kayed, H. Özkan, R. Turan, N. Gasanly, İ. Ercan, H. Koralay, E. Aksu, Ş. Çavdar, Fizik, TFD 19. Fizik Kongresi Elazığ
 • Ş. Cavdar, E. Aksu, H. Koralay, H. Özkan, İ. Ercan, N. Gasanly, Fizik, II. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu Malatya
 • H. Koralay, Ş. Çavdar,E. Aksu, İ. Ercan ve N. Akduran, Fizik, TFD 21. Fizik Kongresi Isparta

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Fizik (2009-2010)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2006). Physica C: Superconductivity and its Applications, The electrical transport properties and Hall effect measurements on a (TBCCO) superconductor
 • (2006). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Dynamical finite-size scaling function of the four dimensional ising model for Creutz algorithm
 • (2005). Superconductor Science and Technology, Frequency-dependent dielectric characteristics of Tl-Ba-Ca-Cu-O bulk superconductor
 • (2004). Crystal Research and Technology, Microstructural, thermal, and electrical properties of Bi 1.7V0.3Sr2Ca2Cu3O x glass-ceramic superconductor
 • (2003). Physica Status Solidi (A) Applied Research, Effect of B2O3 addition on the formation and properties of Tl-2212 and Tl-2223 superconductors