Prof. Dr. Ayşe Gülnihal CANSEVEN KURŞUN

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

Lisans

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (1990)

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı (1993)

Doktora

 • Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı (1998)

İş Deneyimi

  • Araştırma Görevlisi, Sağlık Bilimleri Ens., Biyofizik ABD. : 1990-1992
  • Öğretim Görevlisi, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD. :  1992-2003
  • Yardımcı Doçent, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD. :  2003-2010
  • GNRK (Gazi Noniyonizan Radyasyondan Korunma) Merkez Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi : 2005 -
  • GNRK Merkez Müdür Yardımcısı : 2005-2009
  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi DI Koordinatör yardımcısı : 2009-2010
  • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü : 2009 - 2015
  • Doçent, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD. : 2009 - 2014
  •  Profesör, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD. :  2014 - 
  • Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı : 2015 -

Doğum Yeri

 • Gaziantep

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Noniyonizan radyasyon-doku etkileşimi :

  - In vivo ve in vitro ELF manyetik alan maruziyet sistemlerinin tasarımı ve oluşturulması

  - In vitro RF radyasyon sistemlerinin tasarımı ve oluşturulması

  - UV  radyasyon maruziyet sistemlerinin tasarımı ve oluşturulması 

  - Elektromanyetik alan (EMF) maruziyetlerinde ölçülendirme  &  EMF simulasyonları ;

  • RF maruziyet sistemleri simulasyonları
  • RF radyasyona maruz kalan yetişkin ve çocuk için simulasyonlar

  -Ulusal ve Uluslararası noniyonizan radyasyondan korunma kurulları ve ilgili yönetmelikler

  - Noniyonizan radyasyon ölçüm yöntemleri ve standartlar

  -  ELF, RF, MW ve UV radyasyonların biyolojik sistemlerle etkileşimleri

  - Genetik programlama : Farklı dokular için ELF alan formülasyonları

  - Elektroporasyon ve kanser tedavisi

  İş Sağlığı ve Güvenliği