Prof. Dr. Ayşe Gülnihal CANSEVEN KURŞUN

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

SCI makaleleri için TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri

Uluslararası yayınların, yayınlandıkları dönemlerde verilen ödülleri alınmıştır.

SCI makaleleri için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Yayın Ödülleri

Uluslararası yayınlar için, yayınlandıkları dönemlerde Gazi Üniversitesi Raktörlüğü ve Tıp Fakültesi tarafından verilen ödüller alınmıştır.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği-Pfizer Ödülü (Ulusal Epilepsi Sempozyumu, 11-13 Haziran 2001, İstanbul)

Ödül alan yayın : Keskil I.S., Z.A. Keskil, A.G. Canseven ve N. Seyhan, “No Effect of 50 Hz Magnetic Field Observed in a Pilot Study on Pentylenetetrazol - Induced Seizures and Mortality in Mice,” Epilepsy Research, 44, 27-32 (2001).