Doç. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Dilara Nur ÇAKIR, Gönül DÖNMEZ (2016). A new and effective approach to boron removal by using novel boron-specific fungi isolated from boron mining wastewater. . Water Science and Technology, 73(3)(543-549).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Mustafa İLBAŞ, Gönül DÖNMEZ (2016). Enhancement of microalgal biomass production and dissolved inorganic C fixation from actual coal flue gas by exogenous salicylic acid and 1-triacontanol growth promoters. . Energy, 103(598-604).
 • Burcu Ertit Taştan, Gönül Dönmez (2015). Biodegradation of pesticide triclosan by A. versicolor in simulated wastewater and semisynthetic media. Pesticide Biochemistry and Physiology., 118(33-37).
 • Brabu Balusamy, Burcu Ertit Taştan, Seyda Fikirdesici Ergen, Tamer Uyar, Turgay Tekinay (2015). Toxicity of lanthanum oxide (La2O3) nanoparticles in aquatic environment.. Environmental Science: Processes & Impacts, 17(1265-1270).
 • Bengü LAÇİN, Burcu ERTİT TAŞTAN, Gönül DÖNMEZ. (2015). Detection of boron removal capacities of different microorganisms in wastewater and effective removal process. . Water Science and Technology, 72(1832-1839).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Mustafa İLBAŞ, Gönül DÖNMEZ (2013). Utilization of LPG and gasoline engine exhaust emissions by microalgae. Journal of Hazardous Materials, 246-247( 173-180).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Dilara Nur ÇAKIR, Gönül DÖNMEZ (2013). The determination of boron removal capacities of newly isolated microorganisms from boron-contaminated waters.. FEBS Journal, 280(605).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Sevgi ERTUĞRUL KARATAY, Gönül DÖNMEZ (2012). Bioremoval of textile dyes with different chemical structures by Aspergillus versicolor in molasses medium. Water Science and Technology, 66(2177-2184).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Orhan ATAKOL, Gönül DÖNMEZ (2012). SO2 and NO2 tolerance of microalgae with the help of some growth stimulators. Energy Conversion and Management, 64(28-34).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Gönül DÖNMEZ (2012). Boron bioremoval by a newly isolated Chlorella sp. and its stimulation by growth stimulators. Water Research, 46(167-175).
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Sevgi ERTUĞRUL, Gönül DÖNMEZ (2010). Effective bioremoval of reactive dye and heavy metals by Aspergillus versicolor. Bioresource Technology, 101(870-876).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Burcu ERTİT TAŞTAN , Gönül DÖNMEZ (2010). Single and binary biosorption of heavy metal ions and a reactive dye by Aspergillus versicolor.. Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series B, 56(13-25).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Burcu ERTİT TAŞTAN, 2016. Optimization of Leptonygybya sp. biomass production and C fixation from thermal power plant coal flue gas by 3-Indoleacetic acid and Viburnum opulus growth promoters , 2nd International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences (CABS-2016) Istanbul/TURKEY İstanbul
 • Dilara Nur ÇAKIR, Burcu ERTİT TAŞTAN, Nur KOÇBERBER KILIÇ and Gönül DÖNMEZ, 2015. Boron biosorption by a novel B-resistant fungus isolated from boron mining wastewater., International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET 2015) Londra
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Mustafa İLBAŞ, Gönül DÖNMEZ, 2014. CO2 emissions control process - The effect of coal emissions on Chlorella sp, ICBMB 2014 International Conference on Biochemistry and Molecular Biology Vienna, Austria
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Dilara Nur ÇAKIR, Gönül DÖNMEZ, 2013. The determination of boron removal capacities of newly isolated microorganisms from boron-contaminated waters, Federation of European Biochemical Societies (FEBS) CONGRESS St. Petersburg, RUSSIA
 • Burcu ERTİT TAŞTAN Gönül DÖNMEZ , 2012. Triclosan bioremoval by a fungus namely Aspergillus versicolor, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation Prague
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Gönül DÖNMEZ, 2011. The effect of different parameters on boron removal by Chlorella, First International Symposium on Microbial resource management in biotechnology: Concepts & Applications Ghent, Belgium
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Gönül DÖNMEZ, 2010. Triakontanol hormon içeren ortamda geliştirilen mikroalg kültürlerinin CO2 alım kapasitesinin araştırılması , 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Denizli
 • Burcu ERTİT TAŞTAN ve Gönül DÖNMEZ, 2009. Aspergillus versicolor fungusu ile ağır metal ve remazol blue karışımlarının biyosorpsiyonu , XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Antalya
 • Burcu ERTİT, Sevgi ERTUĞRUL, Gönül DÖNMEZ , 2008. Removal of copper(II),nickel(II) and reactive dye from wastewater by Aspergillus sp. , 1st International Conference Hazardous Waste Management 1-3 January 2008 ChaniaCrete,Greece Chania Crete,Greece

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Uçucu Kül Atığının Biyolojik Materyaller Ile Ucuz Ve Doğal Yollarla Çevreden Uzaklaştırılması (2015) TÜBİTAK
 • Etlik piliç (broiler) dışkısında mikroalg geliştirilmesi ve elde edilen biyokütlenin tarımda doğal mikrobiyal gübre olarak kullanılmasıyla ülke ekonomisine kazandırılması (2015) TAGEM
 • Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması (2015) AB
 • Metal ve Metal Oksit Nanopartiküller ile Kuantum Noktacıklarının Fitoplankton ve Zooplankton Organizmalarda Etkilerinin Araştırılması (2015) TÜBİTAK
 • Termik santral baca gazı kullanarak mikroalglerle CO2 emisyonlarının azaltılması ve biyokütleden yeşil kömür üretimi (2014) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Teknogirişim Sermayesi Desteği-
 • Fungal ve mikroalgal izolatların atıksulardaki triklosan giderim ve verimlilik kapasitelerinin ileri teknolojik yöntemlerle karşılaştırılması (2014) TÜBİTAK