Yrd. Doç. Dr. Elif Burcu Bali

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

1. Proje Adı: Escherichia coli, Klebsiella ve Acinetobacter Suşlarında Plazmit veya Kromozomal Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) Varlığının Araştırılması ve Moleküler Yönden İncelenmesi  (Proje No: 05/2007-39)

Destekleyen Kuruluşlar: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Görevi: Yardımcı Araştırmacı

Tarih/Yer: 2005-2007/ Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara.

 

2. Proje Adı: Moleküler Biyoloji Araştırma Merkezi Kurulması (Proje No: 1998K121480)

Destekleyen Kuruluşlar: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Görevi: Yardımcı Araştırmacı

Tarih/Yer: 2008-2009 (Temmuz-Ocak), Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara.

 

3. Proje Adı: Bazı Bitkilerin Su ve Metanol Ekstrelerinin Antimikrobiyal, Antioksidan Etkilerinin ve Bazı Kanser Hücre Dizileri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi (Proje No: 05/2012-66)

Destekleyen Kuruluşlar: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Görevi: Yardımcı Araştırmacı

Tarih/Yer: 2012-.. / Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara.

 

4. Proje Adı: İndüklenmiş sitotoksisite modellerinde, Olea europaea L. yaprak ekstresi, oleuropein ve hidroksitirozol’ün antiapoptotik ve protektif etkilerinin H9c2 miyojenik hücre dizilerinde araştırılması (Proje No: 01/2012-70)

Destekleyen Kuruluşlar: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Görevi: Yardımcı Araştırmacı

Tarih/Yer: 2012-… / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 

5. Proje Adı: Zeytin Yapraklarından “Gıda Bütünleyici Ürün” ve  “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün” (farmasötik formülasyon) geliştirilmesi (Proje No: 2011-0850)

Destekleyen Kuruluşlar: KOSGEB

Görevi: Yardımcı Araştırmacı

Tarih/Yer: Ocak 2012-Ağustos 2013, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji A.B.D., Ankara.

 

6. Proje Adı: G Protein Kenetli Reseptörler (Gpcr) Aracılı Büyüme Hormonu Reseptörlerinin Transaktivasyonunun Kanser Hücrelerinde Araştırılması

Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK (1001 Projesi)

Görevi: Doktora sonrası bursiyer (Aralık 2013-Ocak 2014),  Yardımcı araştırmacı (2014-…)

Tarih/Yer: Aralık 2013-…., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji A.B.D., Ankara.