Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00 - 15:00 arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline yönelik olarak Merkez Bankası konferans salonunda "DEPREM GERÇEĞİ" konulu bir konferans vermiştir. 

26 Nisan 2019 tarihinde Didim Ticaret Odası ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yeni Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Tehlike Haritası Toplantısına" konuşmacı olarak davet edilmiştir.

11 Nisan 2019 tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü tarafından "Yeni Deprem Tehlike Haritasının Hatay İline Etkisi ve Afet Yönetimi Açısından Önemi" konusunda konferans vermek üzere davet edilmiştir.

05-06 Nisan 2019 tarihleri arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından düzenlenen "TBDY ve Yeni Zemin ve Temel Etüdü Formatına Uyumlu Jeoteknik Eğitiminde" eğitmen olarak yer almıştır.

29-30 Mart 2019 tarihleri arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "TBDY ve Yeni Zemin ve Temel Etüdü Formatına Uyumlu Jeoteknik Eğitiminde" eğitmen olarak yer almıştır.  

19 Ocak 2019 tarihinde saat 14:00'de Ankara'da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Zemin Etüt Formatı Bilgilendirme Toplantısına" konuşmacı olarak davet edilmiştir.

08 Ocak 2019 tarihinde Bursa'da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Yerbilimleri Açısından Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği" toplantısına konuşmacı olarak davet edilmiştir.

06 Aralık 2018 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği" toplantısına konuşmacı olarak davet edilmiştir.

14 Kasım 2018 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği" toplantısına konuşmacı olarak davet edilmiştir.

23 Ekim 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde "Türkiye Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Ankara'ya Etkileri" konulu seminer vermiştir.

6 Ekim 2018 tarihinde saat 14:30'da Eskişehir'de TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından "Yeni Türkiye Deprem Haritası ve Eskişehir'in Depremselliği" konusunda düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konuşmasında genel hatlarıyla haritanın genel çerçevesi çizilmiş, getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında ve Eskişehir'in depremselliği ile ilgili bilgiler verilmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği” ile ilgili olarak 28 Temmuz 2018 tarihinde Aydın’da yapılan değerlendirme toplantısına TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konuşmasında genel hatlarıyla harita ve yönetmeliğin genel çerçevesi çizilmiş, getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgiler verilmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği” ile ilgili olarak 23 Temmuz 2018 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısına TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoteknik/Mühendislik Jeolojisi Komisyonu tarafından konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konuşmasında genel hatlarıyla harita ve yönetmeliğin genel çerçevesi çizilmiş, getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgiler verilmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği” ile ilgili olarak 4 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da yapılan değerlendirme toplantısına TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konuşmasında genel hatlarıyla harita ve yönetmeliğin genel çerçevesi çizilmiş, getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgiler verilmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği” ile ilgili olarak 19 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da yapılan değerlendirme toplantısına TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konuşmasında genel hatlarıyla harita ve yönetmeliğin genel çerçevesi çizilmiş, getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgiler verilmiştir.

AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından 13 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen "AKUT Acil Durum Eylem Planı" çalıştayına konuşmacı olarak davet edilmiş ve "Ülkemizde Deprem Gerçeği, Yeni Deprem Tehlike Haritası, Deprem Senaryoları ve Türkiye Afet Müdahale Planı" başlıklı konularda bilgiler vermiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Haziran 2017 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen "19. Yılında Adana - Ceyhan Depremi" konferans programına davet edilmiş ve "Ceyhan - Adana Depremi Işığında Adana İlinin Deprem Tehlikesi ve Yapılması Gereken Çalışmalar" başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale salonunda düzenlenen "Manisa Depremleri Riskler ve Önlemler Konferansı" na konuşmacı olarak davet edilmiş ve "Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi ve Afet Risk Azaltma Planlaması" başlıklı bir konuşma yapmıştır. 

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında 14 Nisan tarihinde saat 13:30 - 15:30 arasında düzenlenen "Türkiye'de Aktif Fay Zonu Alanlarında Mekansal Planlama: Uygulamalar, Değerlendirmeler ve Öneriler" başlıklı panele panelist olarak katılmıştır.

2 Nisan 2014 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu tarafından Isparta'ya "Isparta'nın Deprem Tehlikesi ve Riski" konusunda konferans vermek üzere davet edilmiştir.

15 Şubat 2014 tarihinde Acil ve Afet Derneği (ACAT) tarafından Çorum'da 15 Şubat 2014 tarihinde düzenlenmiş olan "Çorum İli Afet Riskleri ve Yapılması Gerekenler Paneli" ne panelist olarak davet edilmiş ve "Çorum İlinin Depremselliği" konusunda konuşma yapmıştır.

9 Kasım 2012 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çorum temsilciği tarafından düzenlenen "Çorum İlinin Depremselliği ve Jeolojik Risklerin Planlamaya Etkisi" paneline panelist olarak katılmıştır.

10 Mart 2012 tarihinde Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezinde "Ankara'nın Deprem Stratejisi, Deprem Tehlikesi ve Riski" konulu bir konferans vermiştir. Konferans saat 14:00 - 16:00 arasında yapılmıştır. 

26 Kasım 2011 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski" konulu konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından 5 Mayıs 2010 tarihinde Hatay Valiliğinin himayelerinde "Hatay İlinin Depremselliği, Deprem Tehlikesi ve Riskleri" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferans Prof.Dr.Süleyman PAMPAL ve Bülent ÖZMEN tarafından verilmiş ve medya da geniş bir şekilde yer almıştır.

30 Ocak 2009 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl temsilciliği tarafından düzenlenen "Hatay İli\'nin Jeolojisi ve Depremselliği Konferansı" na konuşmacı olarak davet edilmiş ve bu konuşma basında geniş bir şekilde yer almıştır.

16 Ağustos 2008 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa İl temsilciliği tarafından düzenlenen "Bursa İli\'nin Depremselliği ve Tarihi" paneline konuşmacı olarak davet edilmiştir. "Bursa İlinin Depremselliği" konulu konuşması basında geniş bir şekilde yer almıştır.