Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

26 Mayıs 2017 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Çalıştayı’na katılmış “Afet-Acil Durum Eğitiminde Ülkemizdeki Mevcut Durum”  ve “Afet Yönetimi I-II Ders İçerikleri” konulu sunular yapmıştır.

17 - 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi tarafından Kütahya'da düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayına katılmış ve "Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının Mevcut Durumu ve Mevzuat Karmaşası" başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından 17 Mart 2017 tarihinde yapılan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı (TARAP) Alt Çalıştaylarından “Deprem – Kütle Hareketi – Çığ Risklerinin Azaltılması Çalıştayı” na katılmış ve “Deprem Risklerinin Azaltılmasına İlişkin Genel Çerçeve” başlıklı bir sunu yapmıştır.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Personeli’nin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi” kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak 21 – 25 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan “Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi Eğitimi” programına eğitmen olarak katkı vermiştir.

31 Ekim - 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Afet-14 Kongresine katılmış ve "Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları ve Türkiye Afet Müdahale Planı" başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından "Invitation Program on Natural Disasters and Disaster Management in Afghanistan" programı kapsamında 2 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında "Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi Konusunda" konuşma yapmak üzere Japonya'ya davet edilmiştir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen "Afete Hazır Türkiye" projesinin "Afete Hazır Okul" projesi kapsamında Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı personeli için düzenlenmiş olan "Temel Afet Bilgileri" ve "Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı" ile ilgili 26-28 Ocak 2014 tarihleri arasında eğitim veren eğitmenlere yardımcı olmak üzere davet edilmiştir.

Afyon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve ZAFER Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olan “Yapısal Olmayan Afet Tehlike ve Risklerinin Azaltılması Temel ve Eğitici Eğitimi Programı” projesi kapsamında 13-15 Ocak 2014 tarihleri arasında “Afet Yönetimi Sistemlerinde Kurumsal Yapılanma”, “Sağlık Hizmeti veren Kurumların Afet Yönetim Sistemindeki Yeri”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının Genel Esasları” ve “Sağlık Kurumlarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Yaklaşımları” konularında eğitim vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürütülen “Okul Tabanlı Afet Eğitimi” projesi kapsamında 23-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Bursa, Afet Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen “Okul Tabanlı Afet Eğitimi (Adım 0) Semineri” ne eğitici olarak katılmış ve “Afet Terimleri ve Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi”, “Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu” ve “Afet Yönetimi Yıllık Faaliyet Planları” konularında ders vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürütülen “Okul Tabanlı Afet Eğitimi” projesi kapsamında 12-14 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen “Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitici Eğitimi Semineri” ne eğitici olarak katılmış ve “Temel Afet Bilgileri”, “Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Planı” ve “Planlama Uygulamaları ve Gelecek Faaliyetler Üzerine İstişare” konularında ders vermiştir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başta depremler olmak üzere afet yönetimi konusunda koordinasyon ve dil birliği sağlamak amacıyla "Ulusal Deprem Risk Yönetimi Terimler Sözlüğü" hazırlamak için kurulan "Ulusal Afet Yönetimi Terimler Sözlüğü Çalışma Komisyonuna" seçilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planına Hazırlık çalışmalarıyla ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı tarafından "Afet Yönetiminde Etkinlik" özel ihtisas komisyon üyeliğine seçilmiştir. Komisyonda ayrıca raportör üye olarak görev almaktadır.

Sayın Oktay Ergünay beyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi" kapsamında "Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu" kitabı hazırlamıştır. Kitap MEB ve JICA tarafından bastırılarak pilot okullara dağıtılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Japonya Uuslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından  yürütülen "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi" kapsamında 10 - 13 Eylül 2012 tarihleri arasında MEB Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 'ne eğitmen olarak gitmiştir. Okul Afet ve Acil Durum Planları ile ilgili ders vermiş ve yapılan proje yarışması ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-14 Mart 2012 tarihleri arasında Yenimahalle ilçesi İlköğretim ve Ortaöğretim müdürleri için "Kriz Yönetimi Semineri" düzenlenmiştir. 13 Mart tarihinde Yenimahalle Halk eğitim merkezinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı gruba "Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları" konusunda eğitim vermiştir.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve Bursa, Eskişehir, Bilecik (BEBKA) Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olan “Afetlerde Zarar Azaltma Amaçlı Personel Eğitimi” projesi kapsamında 5-6 Mart 2012 tarihleri arasında “Bölgenin Afet Tehlike ve Riskleri”, “Afet Tehlike ve Riskinin Analizi”, “Zarar Azaltma ve Yapısal Olmayan Riskleri Azaltma Yöntemleri” ve “İl, İlçe ve Kurum Afet ve Acil Yardım Planlarının Temel İlkeleri” konularında eğitim vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından telekonferans aracılığıyla 11 - 16 Şubat 2012 tarihleri arasında 2012 Şubat döneminde ilk defa aday öğretmen olarak atananlar için uyum eğitimi yapılmıştır. Bu eğitim kapsamında "TEMEL AFET ve DEPREM BİLİNCİ" dersi verilmiştir. Uyum eğitimine yaklaşık 260 ayrı yerde 17 bin öğretmen katılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Japonya Uuslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile  yürütülen "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi" kapsamında 23 - 25 Ocak 2012 tarihleri arasında MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Esenköy/Yalova'ya eğitmen olarak gitmiştir. 10 pilot ilden seçilen 260 öğretmene Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzunun tanıtımı, bu planlarda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere düşen görevler ve okul afet ve acil durum planlarının nasıl hazıranması gerektiği uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ayında Van'a atanan öğretmenlere verilen Afet ve Uyum eğitiminde görev almış, Tehlike ve Risk, Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, afet senaryoları ve Van ilinin deprem tehlikesi konularında 11 Aralık ve 19 Aralık 2011 tarihinde ders vermiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeli (uzman ve uzman yardımcıları) için düzenlenmiş olan eğitim çalışmasında yer almış ve 28, 29 Kasım 2011 tarihlerinde "Afet Yönetimine Giriş ve Genel Esaslar", "Tehlike, Risk ve Deprem Senaryoları" ve "Afetlere İlişkin Acil Yardım Planları" başlıklı konularda eğitim vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülmekte olan "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi" kapsamında 24 - 30 Ekim 2011 tarihleri arasında MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Esenköy/Yalova'da yapılan Formatör Öğretmen Yetiştirme kursunda eğitmen olarak görev almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülmekte olan "Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi" kapsamında 5 - 7 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Formatör Öğretmen Yetiştirme Programı Oryantosyan Semineri" ne davet edilmiştir.

7 Temmuz 2011 tarihinde saat 10:00 - 12:30 arasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanlık Binası B-38 salonunda "AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ" konulu seminer vermiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Online Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı" kursu düzenlenmiştir. 11 Ekim - 19 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan bu kursta eğitmen olarak görev almıştır.

18 - 22 Ekim 2010 tarihleri arasında "Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi" kapsamında Antakya Belediyesi Meclis Salonunda; Afet Yönetimi, Zarar  Azaltma ve Müdahale Planları, Hatay\'ın Deprem Tehlikesi ve Riski, Deprem Senaryoları vb. konularda eğitim vermiştir.

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 23-25 Aralık 2009 tarihleri arasında AFET-2009 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı yapılmıştır. Tatbikat öncesinde öngörülen senaryo gereği tatbikata katılacak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Hatay İl Kriz Merkezlerinin hali hazırdaki yapılanmalarını yerinde görmek ve tatbikat hakkında bilgiler vermek üzere Başbakanlık tarafından oluşturulan altı kişilik heyette yer almış ve senaryoya katılacak illerde 19-23 Ekim 2009 tarihleri arasında her ilde ayrı ayrı yapılan toplantılarda "Kahramanmaraş Merkez Üslü Deprem Senaryosu" başlıklı konuşmalar yapmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Online Afet Risk Yönetimi Sertifika Programıkursu düzenlenmiştir. 19 Ekim 27 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılan bu kursta eğitmen olarak görev almıştır.

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 23-25 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacak olan AFET-2009 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı için "Kahramanmaraş Merkez Üslü Deprem Senaryosu" başlıklı rapor hazırlamıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen ve Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Teknik Üniversitesininde yer aldığı Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programının 17 Kasım - 26 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci modülünde eğitmen olarak görev almıştır

22 Ekim - 5 Kasım 2007 tarihleri arasında Dünya Bankası Enstitüsü tarafından organize edilen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin yer aldığı Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi On-line kursunda eğitmen olarak görev almıştır.

27 Şubat - 27 Mart 2006 tarihleri arasında Dünya Bankası Enstitüsü tarafından düzenlenen "Afet Risk Yönetimi - Eğiticilerin Eğitimi" başlıklı kursu başarıyla bitirmiştir.

13-15 Aralık 2005 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 ncü Kolordu Komutanlığı tarafından icra edilen Doğal Afet Semineri ve Tatbikatına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi almıştır. 

18-22 Ocak 2005 tarihleri arasında Japonya\'nın Kobe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Afet Zararlarını Azaltma Toplantısına Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından davet edilmiş ve "Türkiye\'de Afet Yönetim Sistemi (Disaster Management System in Turkey)" konulu bir konuşma yapmıştır.

12-17 Haziran 2005 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından İsviçre\'nin Schwarzenburg kentinde düzenlenen "İnsani Yardım ve Afet Operasyonları ve Sivil Asker İşbirliği" isimli kursa katılmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde, iki yılda bir (tek yıllarda) yapılmakta olan Afet Tatbikatlarına gerek deprem senaryoları (2001 İstanbul, 2003 Aydın ve 2005 İstanbul) hazırlayarak, gerekse bu tatbikatlara fiilen katılarak katkıda bulunmuştur.

2-4 Mart 2003 tarihleri arasında Tahran-İran\'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen "Forum on Regional Initiative for Disaster Risk Management (Bölgelerarası Afet Risk Yönetimi Üzerine Forum)" toplantısına katılmıştır.