Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Düzenleme Kurulu Üyesi (2013)

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sekreteri (2013)

Ankara İli Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Komisyon Üyesi

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) Koordinasyon ve Danışma Kurulu Üyesi (2010 - Günümüz)

Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Düzenleme Kurulu Üyesi (2010 - 2011)

Kentleşme Şûrası Üyesi (2009)

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (1987 - günümüz)

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK)

Ulusal Afet Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

Deprem Şûrası Üyesi

Deprem Mühendisliği Derneği (2009 - günümüz)

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurul Üyesi (2008 - günümüz)

TMMOB Afet Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi (2007)

Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi (2008)

Türkiye Deprem Hasar Analizi Program Geliştirme I. Uluslararası Çalıştayı, 1-2 Aralık 2005, İTÜ Maslak Kampüs, SDKM, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2005 Türkiye Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Üyesi, Gebze

Deprem Şûrası Genel Sekreter Yardımcısı (2003 - 2004)