Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) Amaç, Hedef ve Stratejilerini Oluşturma Projesi (2016), Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD).

Afet Risklerinin Azaltılmasında Yönetişim ve Hesap Verebilirlik Değerlendirme Projesi (2013 - 2014), Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD).

Yerel Yönetimler Personeli'nin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi (2013 - Devam ediyor),  Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Kalkınma Bakanlığı.

School Based Disaster Education (Okul Temelli Afet Eğitimi Projesi) (Uluslararası proje: MEB ve JICA işbirliği), Member of Core Working Group, 2010-2013

Ankara'nın Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi Projesi, G.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2012.

Pampal, S., Özmen, B., Başkaya, G., Gel, A.C., İnan, E., 2007, Ankara Yöresi Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağının Kurulması, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi

Pampal, S., Öcalır, E.V., Ercoşkun, Ö.Y., Özmen, B., Kandemir, H., Çınar, N.Ç., 2007, Ankara\'da Taksi Duraklarının Yer Seçim Kararlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile İrdelenemsi, Ankara Şöferler Odası Cemiyeti, Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim dalı

Pampal, S., Özmen, B., 2006, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları ve Yönetmeliklerinin Gelişimi, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi

Deprem Tehlike Haritasının Kurallarının Ortaya Konulması ve Örnek Bir Çalışma (BURSA) Marmara Deprem Acil Yeniden Yapılandırma Projesi. Araştırmacı olarak yer almıştır.

Nurlu, M., Özmen, B., Temiz, A., Kuterdem, K., Mirzaoğlu, M., Gürbüz, M., Sipahi, Ö., 2005, Karabük İlinin Afet Tehlikesi ve Riskinin Saptanması, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, DPT Projesi

Nurlu, M., Özmen, B., Temiz, A., Kuterdem, K., Yiğit, A., Erenbilge, T., Gürbüz, M., Tüzel, B., Sipahi, Ö., 2001, Kastamonu İlinin Afet Tehlikesi ve Riskinin Saptanması, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, DPT Projesi

Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi Projesi: 18 Mart 1993 tarihinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Türkiye ile arasında yürütülen projede araştırıcı olarak görev almıştır.