Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A.1         ÜNAL SERPİL, ÇELEBİOĞLU SALİH, ÖZMEN BÜLENT (2014). Seismic Hazard Assessment of Turkey by the Statistical Approaches. Turkish Journal of Earth Sciences, 23(3), 350-360., Doi: 10.3906/yer-1212-9.

 

A.2         ÖZMEN BÜLENT, BAYRAK ERDEM, BAYRAK YUSUF (2014). An Investigation of Seismicity for the Central Anatolia Region, Turkey. Journal of Seismology, 18(3), 345-356., Doi: 10.1007/s10950-013-9411-2.

 

A.3         ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2014). Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Ankara and its Environs. Turkish Journal of Earth Sciences, 23(4), 462-474., Doi: 10.3906/yer-1032-6.

 

A.4         ÖZMEN BÜLENT (2015). Assessment of the Statistical Earthquake Hazard Parameters for the Central Anatolia Region, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 8(8), 6341-6351., Doi: 10.1007/s12517-014-1591-8.

 

A.5         ÖZMEN BÜLENT, CAN HÜSNÜ (2016). Ankara İçin Deterministik Deprem Tehlike Analizi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(1), 9-18.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

B.1         ÖZMEN BÜLENT, KOCAEFE SÜLEYMAN (1999). The Seismicity and Earthquake Hazard of Ankara. International Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management, Middle East Technical University (Tam metin bildiri).

 

B.2         PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2006). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları. 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Konferansı (Özet bildiri).

 

B.3         ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, GÜLER HÜSEYİN, KOCAEFE SÜLEYMAN (1999). Seismic Risk Analysis for the city of Ankara. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition (Özet bildiri).

 

B.4         ÖZMEN BÜLENT, MURAKAMİ HİTOMİ, NURLU MURAT (1999). Human Casualty and Building Damage Statistics of the İzmit Earthquake of August 17, 1999. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region (Özet bildiri).

 

B.5         MİURA FUSANORİ, NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, ISHIKAWA SHİNİCHİRO (1998). An approach to Earthquake Damage Estimation Considering The Fault Extent. Second Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering (Özet bildiri).

 

B.6         NURLU MURAT, ÖZSARAÇ VEDAT, ÖZMEN BÜLENT (1997). A Case of Study Using Remote Sensing and GIS Techniques After Dinar (SW Turkey) Earthquake. International Symposium on Geology and Environment (Özet bildiri).

 

B.7         NURLU MURAT, GÖRMÜŞ SEZAİ, ÖZMEN BÜLENT (1999). New Approach: Potential Earthquake Risk and Hazard Model by Using Geographical Information System. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region (Özet bildiri).

 

B.8         ÖZMEN BÜLENT, GERDAN SERPİL (2015). A Proposed Model for Disaster and Emergency Management for Educational Institutions. 5th International Earthquake Symposium, Kocaeli University (Özet bildiri).

 

B.9         NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, YİĞİT ALİ, TÜZEL BEKİR, ERENBİLGE TARHAN (2002). Disaster Management Studies at General Directorate of Disaster Affairs (GDDA). Ninth International Symposium on Natural and Human-Made Hazards (Özet bildiri).

 

B.10         YAMAZAKİ, Y., ÖZMEN, B., ERGÜNAY, O., KANEKO, F., MİYAZAKİ, R., 2017, Development and Its Dissemination of School Disaster and Emergency Management Plan in The Republic of Turkey,  16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017, Santiago Chile, January 9th to 13th, paper no 276, registration code S-276, 12 pages.

 

B.11         PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2017), Yeni (Taslak) "Türkiye Sismik Tehlike Haritası'na Eleştirel Bir Bakış", Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 10-14 Nisan, Ankara (Özet Bildiri) Editörler Levent Karadeniz, Sonay Boyraz Aslan, sayfa 186-187.

 

B.12         ÖZMEN BÜLENT, PAMPAL SÜLEYMAN (2017). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Evrimi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

B.13   ÖZMEN BÜLENT, TÜN MUAMMER (2018). Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan, Ankara (Özet Bildiri) sayfa 251-252.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: 

 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

C1.1       Yerleşim Birimleri ve Deprem (1996)., GENCOĞLU SİNAN, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN, Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 116.

 

C1.2       Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi (1997)., ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, GÜLER HÜSEYİN, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sayfa Sayısı 88.

 

C1.3       17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle) (2000)., ÖZMEN BÜLENT, Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 132.

 

C1.4       Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesi (2000)., ÖZMEN BÜLENT, Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 81.

 

C1.5       Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi (2007)., PAMPAL SÜLEYMAN,ÖZMEN BÜLENT, Kendisi, Sayfa Sayısı 1028, ISBN:978-97592358-6-4.

 

C1.6       Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek (2009)., PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT, Eflatun Yayınevi, Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-605-4160-27-3.

 

C1.7       Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu (2013)., ERGÜNAY OKTAY,ÖZMEN BÜLENT, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayfa Sayısı 127.

 

C1.8       Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (2013)., BARIŞ ŞERİF,GERDAN SERPİL,ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 48.

 

C1.9       Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 138.

 

C1.10     İlkokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 60.

 

C1.11     Okulöncesi Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 64.

 

C1.12     Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT,ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA,ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 204.

 

C1.13     Ortaöğretim Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 76.

 

C1.14     On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (2013)., BARIŞ ŞERİF,GERDAN SERPİL,ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 20.

 

C1.15     Engelli Öğrenci, Veli ve Refakatçileri için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT,ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA,ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 44.

 

C1.16     Eğitmenler için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT,ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA,ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 112.

 

C1.17     Ortaokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (2013)., AKER AHMET TAMER,ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR,BARIŞ ŞERİF,ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK,GERDAN SERPİL,KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 52.

 

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

C2.1       12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, Bölüm adı:(12 Kasım 1999 Düzce Depreminin Rakamsal Verilerle Konut ve İşyeri Hasarları) (2000)., ÖZMEN BÜLENT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Editör: Özmen Bülent, Bağcı Günruh, Sayfa Sayısı 224.

 

C2.2       12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, Bölüm adı:(Düzce-Bolu Bölgesinin Jeolojisi, Diri Fayları ve Hasar Yapan Depremleri) (2000)., ÖZMEN BÜLENT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Editör:Özmen Bülent, Bağcı Günruh, Sayfa Sayısı 224.

 

C2.3       17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Raporu, Bölüm adı:(17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Eşşiddet Haritası) (2000)., ÖZMEN BÜLENT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Editör:Demirtaş Ramazan, Sayfa Sayısı 295.

 

C2.4         Özmen, B., 2017, Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetim Planlarının Mevcut Durumu ve Mevzuat Karmaşası, Editör: Özgür Önder, Murat Yaman, Afet Yönetimi Kitabı, Kitap Yurdu Yayınevi, ISBN: 978-605--327-567-1.

 

C2.5         Özmen, B., 2017, Afet Yönetimi ve Temel Kavramlar (Bölüm 1), Afet Yönetimi - I Kitabı (Editör: Bülent Özmen), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 - 26, ISBN: 978-975--06-2163-5 (1. Baskı).

 

C2.6         Özmen, B., 2017, Afet ve Afet Türleri (Bölüm 1), Temel Afet Bilgisi Kitabı (Editör: Muammer Tün), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 - 25, ISBN: 978-975-06-2163-5 (1. Baskı).

 

C2.7         Özmen, B., 2017, Acil Durum ve Afet Senaryosu Çeşitleri (Bölüm 1), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 - 25, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

 

C2.8         Özmen, B., 2017, Acil Durum ve Afet Senaryosu (Bölüm 2), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 26 - 45, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

 

C2.9         Özmen, B., 2017, Tehlike ve Risk Değerlendirmesi (Bölüm 3), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 46 - 72, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

 

C2.10         Özmen, B., 2017, Deprem Senaryoları (Bölüm 5), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 102 - 122, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

 

C2.11         Özmen, B., 2017, Türkiye'nin Afet Yönetimi Sistemi (Bölüm 2), Afet Yönetimi - II Kitabı (Editör: Bülent Özmen), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 36 - 65, ISBN: 978-975-06-2212-0 (1. Baskı).

 

C2.12            Özmen, B., Gökçe, O., 2018, Türkiye'nin Afetselliği, Türkiye'nin Afet Yönetimi Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla Kitabı (Editörler: Hayriye Şengün, Seçil Gül Meydan Yıldız ve Binali Tercan), Palme Yayınları: 1628, sayfa 21-47, ISBN: 978-605-282-148-0.

 

C2.13         Özmen, B., 2018, Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları (Bölüm 1), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 3 - 22, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

 

C2.14         Özmen, B., 2018, Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Mevzuatı (Bölüm 2), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 23 - 42, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

 

C2.15         Özmen, B., 2018, Tehlike ve Risk Analizi (Bölüm 3), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 43 - 62, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

 

C2.16         Özmen, B., Gerdan, S., 2018, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları (Bölüm 7), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Ünivesritesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 135 - 158, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D.1         ÖZMEN BÜLENT (2011). Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 54(3), 109-122.

 

D.2         ÖZMEN BÜLENT (2012). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Tarihsel Gelişimi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 55(1), 43-55.

 

 D.3        ÖZMEN BÜLENT (2013). Ankara için Deprem Olasılığı Tahminleri. Yerbilimleri, 34(1), 23-35.

 

D.4         ÖZMEN BÜLENT,ÖZDEN ALİ TOLGA (2013). Türkiye'nin Afet Yönetim Sistemine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(49), 1-28.

 

D.5         ÖZMEN BÜLENT,GERDAN SERPİL,ERGÜNAY OKTAY (2015). Okullar İçin Afet ve Acil Durum Yönetim Planları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi E-JOIR, 3(1), 37-52.

 

D.6               ÖZMEN BÜLENT, İNCE ZEYNEP DİDEM (2017). Okul Tabanlı Afet Eğitimi, Journal of Resilience, 1(1), 21-29, ISSN 2602-4667.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E.1          NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, SAYGILI ŞEREF (1995). Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmalarında Radon Yöntemi ve Kuzey Anadolu Fay Zonunda Yapılan Çalışmalar. TUJJB 100. Yıl Simpozyumu, 3, 1008-1023.

 

E.2          NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN (1995). Deprem Zararlarının Azaltılmasında Coğrafi Bilgi Sistemi. Deprem Zararlarının Azaltılması Çalışmaları Simpozyumu, 5-21.

 

E.3          ÖZMEN BÜLENT (2001). Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı.

 

E.4          HAMZAÇEBİ GÜLŞAH, NURLU MURAT, KOÇ NURCAN, TEMİZ AHMET, ÖZMEN BÜLENT (2004). İl Afet Bilgi Sistemi Çalışması (Kastamonu İli). 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 1-8.

 

E.5          NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, BİRHAN SÜLEYMAN, GÜRBÜZ MUSTAFA, MİRZAOĞLU METE, ÖZCAN SİPAHİ, TEKİN BEKİR (2006). CBS Kullanılarak Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 477-484.

 

E.6          PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2007). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Gelişimi. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı.

 

E.7          PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT, KOÇKAR MUSTAFA KEREM (2008). Ankara'nın Depremselliği. Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı, 55-70.

 

E.8          ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara için Deprem Senaryosu. Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı, 87-103.

 

E.9          ÖZMEN BÜLENT (2009). Bolu Yöresinin Deprem Tehlikesi Açısından İrdelenmesi. Ulusal Deprem Sempozyumu, 171-181.

 

E.10       BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN (2011). Türkiye'de Afet Zarar Azaltımını Sürdürülebilir Eğitimle Sağlamak. 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

 

E.11       ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2011). Türkiye'nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı.

 

E.12       ERGÜNAY OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2013). Deprem Tahminlerinin Halka Duyurulmasında Bilim İnsanlarının Sorumlulukları. II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

 

E.13       ERGÜNAY OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2013). Afet Yönetimi Açısından Van Depreminden Elde Edilen Dersler. II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

 

E.14       ERSOY ŞÜKRÜ, NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, TEKİN BEKİR, ÖZACAR ATİLLA ARDA, KUTERDEM KEREM, YILMAZ KORAY KAMİL, ERKMEN CENK (2016). 2015 yılını bitirip 2016'ya Başlarken Doğa Kaynaklı Afetlerde Neler Yaşadık?. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 76-79.

 

E.15       İNCE ZEYNEP DİDEM, ÖZMEN BÜLENT (2015). Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 118-119.

 

E.16       UZUN BERK, ÖZMEN BÜLENT (2015). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 120-121.

 

E.17       ÖZDEN ALİ TOLGA, ÖZMEN BÜLENT (2013). Afet Yönetiminde Yeniden Yapılanma: FEMA-ABD ve AFAD-TÜRKİYE Karşılaştırması. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 302-303.

 

E.18       ÖZMEN BÜLENT, ÖZDEN ALİ TOLGA (2013). Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 300-301.

 

E.19       ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2012). Türkiye'nin Yeni Afet Yönetimi Sistemine Eleştirel Bir Bakış. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 226-227.

 

E.20       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, TEMİZ AHMET (2005). Afet İşleri Genel Müdürlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu.

 

E.21       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, TEMİZ AHMET (2005). Afet Yönetimi ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Deprem Sempozyumu, 1472-1474.

 

E.22       ÖZMEN BÜLENT (2003). İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik İncelemeler için Depremselliğin Değerlendirilmesiyle İlgili Öneriler. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 238-239.

 

E.23       NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, KUTERDEM KEREM, ERENBİLGE TARHAN, YİĞİT ALİ, GÜRBÜZ MUSTAFA, TÜZEL BEKİR, SİPAHİ ÖZCAN (2002). GIS Teknikleri Kullanılarak Kastamonu İli (Türkiye’nin kuzeyi) Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı.

 

E.24       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT (1998). Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 27.

 

E.25       NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN, ÖZTÜRK FİKRİ, ÇORUH ENGİN, SÖMER ADEM, TÜZEL BEKİR, KARAKISA SALİH (1998). Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24.

 

E.26       PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2017), Türkiye Deprem Bölgeleri ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi, İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 5, 12-14 Mayıs Kadirhas Üniversitesi Cibali Kampüsü, Bildiriler Kitabı, 169-186.

 

E.27            Özmen, B., 2017, Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetim Planlarının Mevcut Durumu ve Mevzuat Karmaşası, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Bildiri Kitabı (Editör: Özgür Önder, Murat Yaman), Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 17-18 Mayıs, Kütahya, 205-214, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-605--327-504-4.

 

E. 28        Tün, M., Özmen, B., 2018, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisan Programı, Türkiye'nin 20. Yuvarlak Masa Toplantısı Bildiri Kitapçığı (Editörler: Etkin Hasgül ve Meltem Şenol Balaban), sayfa 18 - 27, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara. 

 

E. 29        Özmen, B., 2018, Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Tehlike Haritasının Yerbilimleri Açısından Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Bildiri Özleri Kitabı (Editörler: Süha Özden, Özkan Ateş, Mustafa Avcıoğlu, Tolga Bekler, Alper Demirci, Erdem Gündoğdu, Cahit Çağlar Yalçıner), sayfa 5-6, Çanakkale Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 01-03 Kasım, Çanakkale.

 

 

 

G. Diğer yayınlar :

 

G.1         ÖZMEN BÜLENT (2006). Ankara’nın Depremselliği. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dergisi, 28-33.

 

G.2         ÖZMEN BÜLENT (1999). Türkiye’deki Bütün İlçeler için Magnitüd-Frekans İlişkisinin Belirlenmesi. Deprem Araştırma Bülteni(82), 84-108.

 

G.3         ÖZMEN BÜLENT (2008). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Nedir ve Nasıl Hazırlanır?. Sivil Savunma Dergisi, 50(193).

 

G.4         ÖZMEN BÜLENT (2002). İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu. Türkiye Mühendislik Haberleri, 1(417), 23-28.

 

G.5         ÖZMEN BÜLENT (1999). Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesi. Deprem Araştırma Bülteni(82), 5-83.

 

G.6         ÖZMEN BÜLENT (2010). Deprem Senaryoları ve İstanbul Örneği. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi, 14(176), 50-52.

 

G.7         ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT (2000). Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması. Deprem Araştırma Bülteni(83), 5-18.

 

G.8         ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara'nın Deprem Tehlikesi. Ankara Life Dergisi(2).

 

G.9         ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2011). 5902 Sayılı Yasa ile Yeniden Düzenlenmiş olan Yeni Afet Yönetimi Sistemi. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi(186), 16-20.

 

G.10      ÖZMEN BÜLENT (2009). Deprem Haritaları. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi, 47-51.

 

G.11      ÖZMEN BÜLENT (2009). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, 140(41), 37-42.

 

G.12      ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara'nın Deprem Gerçeği. Sivil Savunma Dergisi, 50(194), 2-6.

 

G.13      ÖZMEN BÜLENT (2012). Deprem Nedir?. HOMUR(78), 6.

 

G.14      ÖZMEN BÜLENT,NURLU MURAT (1999). Deprem Bölgeleri Haritası ile İlgili Bazı Bilgiler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni(99), 32-35.

G.15      ERSOY ŞÜKRÜ, NURLU MURAT, GÖKÇE OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2017). 2016 Yılında Dünyada ve Türkiye'de Meydana gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi, Mavi Gezegen, sayı 22, 13-27, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 

G.16      ÖZMEN BÜLENT (2017). Ülkemizde Deprem Gerçeği: Yaptıklarımız, Yapamadıklarımız, 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi, 8-11 Ekim, Bildiriler Kitabı (Baskıda), İstanbul. 

 

Editörlük

 

1.            Afet Eğitimi Etkinlikleri, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı.

 

2.            Temel Afet Bilgileri, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı.

 

3.            66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Kitap, Editör, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 

4.            Afet Eğitiminde Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı

 

5.            Türkiye'nin Deprem Gerçeği Paneli Kitabı, Kitap, Editör, Gazi Üniversitesi.

 

6.            Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Kitap, Editör, Gazi Üniversitesi

 

          7.            12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, Kitap, Editör, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü                                  Deprem Araştırma Dairesi

 

 

          8.           Afet Yönetimi - I, 2017, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, 216 sayfa, ISBN: 978-975-06-2139-0 (1. Baskı).

 

          9.           Afet Yönetimi - II, 2018, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, 248 sayfa, ISBN: 978-975--06-2212-0 (1. Baskı).