Doç. Dr. Bülent Özmen

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ > DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KİTAPLARI

 

1- Yerleşim Birimleri ve Deprem,

2- Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi,

3- 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle)

4- Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu’nun Bölgesel düzenlemesi

5- Türkiyenin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi

6- Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek

7- Hatay İlinin Depremselliği, Deprem Tehlikesi ve Riskleri

8- Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu (MEB)

9- Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (AFAD-2013).

10- Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 138.

11- İlkokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 60.

12- Okulöncesi Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 64.

13- Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 204.

14- Ortaöğretim Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 76.

15- On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 20.

16- Engelli Öğrenci, Veli ve Refakatçileri için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 44.

17- Eğitmenler için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 112.

18- Ortaokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD-2013)., Sayfa Sayısı 52.

 

EDİTÖRLÜK

 

1- 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, 224 sayfa, Kasım-2000, Ankara. (Editörler: Bülent ÖZMEN, Dr.Günruh BAĞCI)

2- Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEPAR), 172 sayfa, 2008, Ankara.(Editörler: Prof.Dr.Süleyman PAMPAL, Dr. Bülent ÖZMEN)

3- Türkiye'nin Deprem Gerçeği Paneli Kitabı (Editörler: Prof.Dr. Hüsnü CAN, Dr. Bülent ÖZMEN)

4- 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı (2013) (Editör: Bülent ÖZMEN)

5- Temel Afet Bilgileri, Afet Eğitimi El Kitabı-1, 2012, Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Editör: Dr. Bülent ÖZMEN)

6- Afet Eğitimi Etkinlikleri, Afet Eğitimi El Kitabı-2,  Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Editör: Dr. Bülent ÖZMEN)

7- Afet Eğitiminde Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi, Afet Eğitimi El Kitabı-4, Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Editör: Dr. Bülent ÖZMEN)

8- Afet Yönetimi I, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, ISBN: 978-975-06-2139-0.

9- Afet Yönetimi II, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, ISBN: 978-975-06-2212-0.