Doç. Dr. Bülent ELBASAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Keleş MN, Koçyiğit MF, Elbasan B, Gücüyener K, Soysal Ş, 2018. Orta-Geç Preterm Bebekler (32≤ Weeks) ile Çok-İleri Derecede Preterm Bebekler (<32 Weeks) Arasında Motor ve Kognitif Gelişimde Farklılık Var Mıdır? İki Yıllık Takip Çalışması, 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Keleş MN, Yıldız R, Yıldız A, Erol E, Apaydın U, Elbasan B, Gücüyener K, Soysal Ş., 2018. Bronkopulmoner Displazi (BPD) ve Çok Düşük Doğum Ağırlığı (ÇDDA) Olan Bebeklerde Motor ve Kognitif Gelişim: İki Yıllık Takip Çalışması, 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Yıldız R, Yıldız A, Apaydın U, Keleş MN, Erol E, Elbasan B., 2018. Nörolojik Disfonksiyonu Olan Preterm Çocukların Duyusal İşlemleme Yeteneklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma., 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Erol E, Apaydın U, Keleş MN, Yıldız A, Yıldız R, Soysal Ş, Gücüyener K, Elbasan B. , 2018. Riskli Bebeklerde 3. Ayda Yapılan Nörolojik Değerlendirme ile 12. Ayda Yapılan Motor ve Zihinsel Gelişim Arasında İlişki Var Mı? Pilot Bir Çalışma., 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Yıldız A, Erol E, Yıldız R, Apaydın U, Keleş MN, Gücüyener K, Elbasan B. , 2018. İntrakranial Kanaması Olan Preterm İnfantların Motor Gelişimi: İki Yıllık Takip Çalışması (Pilot Çalışma). , 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Apaydın U, Keleş MN, Erol E, Yıldız R, Yıldız A, Soysal Ş, Gücüyener K, Elbasan B. , 2018. Fidgety Hareketleri Hipoksik İskemik Ensefelopatisi Olan Bebeklerde Motor ve Kognitif Gelişimi Tahmin Edebilir mi? Pilot Bir Çalışma. , 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Keleş MN, Elbasan B, Apaydın U, Arıbaş Z, Bakırtaş A, Köktürk N. , 2018. Differences of Respiratory Muscle Strength and Trunk Control in Children with Spastic Hemiplegic and Diplegic Cerebral Palsy and Comparison with Healthy Controls’ , Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Keleş MN, Elbasan B, Apaydın U, Arıbaş Z, Bakırtaş A, Köktürk N, 2018. ‘Clinical Determinants of the Functional Exercise Capacity in Children with Cerebral Palsy Gross Motor Function Classification System Levels I and II, Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Apaydın U, Yıldız A, Keleş MN, Elbasan B, 2018. Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrol Ölçüm Skalasının Uygulayıcı İçi ve Uygulayıcılar Arası Güvenilirliğinin İncelenmesi: Pilot Bir Çalışma., Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Koçyiğit MF, Çelik Hİ, Elbasan B, Yildiz C, 2017. Serebral Pasli ve Spor, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa
 • Koçyiğit MF, Elbasan B, 2017. Mulligan Yöntemine Göre Yapılan Ayak Bileği Bantlama Tekniğinin Vertikal Sıçrama Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot bir Çalışma, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa
 • Sözlü S, Karabudak E, Elbasan B. , 2016. Serebral palsili çocukların beslenme durumları ve beslenmeye ilişkin problemleri: Pilot çalışma., Prof. Dr. Hıfzı Özcan 6. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Elbasan B, Akkaya Uzun K. , 2016. “The Effects Of Neuromuscular Electrical Stimulation and Kinesiotaping On Sitting Balance In Children With Cerebral Palsy”. , 9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016) Philadelphia, USA
 • Elbasan B, Bezgin S, 2016. The investigation of the effects of reflexology with neurodevelopmental treatment approach on gross motor function and constipation children with cerebral palsy, 9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016) ABD
 • Elbasan B, Gucuyener K, Çelik HI, 2016. Investigation of the Relationship Between Sensory Processing and Motor Development in Preterm Infants: A Pilot Study. , European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2016) Geneva/ Switzerland
 • Elbasan B, Gucuyener K, Apaydin U, 2016. Investigation of The Effects of Cooling Therapy on Motor Performance in Infants with Hypoxic Ischemic Encephalopathy, European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2016), 21-25 October Geneva/ Switzerland. Geneva/ Switzerland.
 • Elbasan B, Gucuyener K, Erol E. , 2016. Investigation of the Correlation Between the Oral Motor Development and Motor Development in Preterm Infants, European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2016) Geneva/ Switzerland
 • Elbasan B, Gucuyener K, Soysal Acar S, Kocyigit MF. , 2016. The Effects of Family Based Early Neurodevelopmental Treatment Approach on Mental and Motor Performance in Premature Infants. , European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2016) Geneva/ Switzerland.
 • Bezgin S, Uzun Akkaya K, Elbasan B, 2016. Serebral Palsili Çocukların Motor Fonksiyon Seviyeleri ile Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , Prof. Dr. Hıfzı Özcan 6. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Elbasan B, Medeni Ö, Düzgün İ, 2016. Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı ve Bel Ağrısını Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Muğla
 • Çelik Hİ, Elbasan B. , 2016. Preterm Bebeklerde Duyusal İşlemleme ile Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. , 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Muğla
 • Uzun Akkaya K, Bezgin S, Elbasan B., 2016. Serebral Palsili Çocukların Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlık Düzeyleri ile Ailelerin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Muğla
 • Apaydın U, Arıbaş Z, Elbasan B, Erol E, Koçyiğit MF, 2016. Serebral Palsili Çocuklarda Solunum Kas Kuvveti ile Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki, 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Mula
 • Erol E, Demir N, Apaydın U, Koçyiğit MF, Elbasan B, 2016. Preterm Bebeklerde Oral Motor Gelişim İle Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Bir Çalışma. , 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Muğla
 • Erol E, Yıldız R, Doğan F, Elbasan B, 2016. Futbolculara Uygulanan Üç Farklı Germe Tekniğinin Hamstring Esnekliğine Akut Etkisi: Pilot Bir Çalışma, I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Şimşek A, Yıldız R, Elbasan, B. , 2016. Serebral Palsili Çocuklarda Denge ve Gövde Kontrolünün Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. , I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Şimşek A, Yıldız R, Erol E, Elbasan B. , 2016. Abıloco-Kids Ölçeğini Türkçe Versiyonun Geçerlik ve Güvenirliği., I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Çelik H, Keleş M, Elbasan B, 2016. Bebek Yürüteci Kullanımının Bağımsız Yürüme Yaşına Etkisi: Prospektif Pilot Çalışma. , I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Çelik H, Yıldız R, Elbasan B, 2016. Okul Öncesi Çocuklarında Fiziksel Aktivite ve Okula Hazır Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Bir Çalışma. , I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Yıldız R, Şimşek A, Erol E, Soysal Ş, Elbasan B, 2016. Preterm Çocuklarda Duyusal İşlemleme Bozukluğu ve Okula Hazır Olma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Yıldız R, Şimşek A, Soysal Ş, Elbasan B, 2016. Preterm Çocuklarda Okula Hazır Oluş ve Minör Nörolojik Disfonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Ayın
 • Apaydın U, Çam Y, Erol E, Yıldız R, Şimşek A, Elbasan B, Soysal Ş, Gücüyener K, 2016. Riskli İnfantlarda Motor ve Kognitif Gelişimlerin 1 Yıllık Takibinin Sonuçları, I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Apaydın U, Arıbaş Z, Aydın Y, Erol E, Elbasan B. , 2016. Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrolünün Solunum Kas Kuvveti ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi., I. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kongresi Aydın
 • Guzel A, Ertem A, Elbasan B, Oskay D, Fırat S. , 2015. ‘Stakeholder’s views on training personal care givers: A transnational study’, International Healthcare Management Conference (IHMC) Gümüşhane
 • Bülent ELBASAN, Deran OSKAY, Alper GÜZEL, Alper ERTEM, Seyhan FIRAT, 2015. Engelliler ve yaşlılara bakım verenlerin Avrupa’daki profillerinin incelenmesi., 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Erkan EROL, Bülent ELBASAN, Berat Özge EROL, Gökhan YAZICI, Umut APAYDIN, Murat Fatih KOÇYİĞİ, Kıvılcım GÜCÜYENER, 2015. Türkiye'de bir üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü pediatrik rehabilitasyon ünitesine başvuran hastaların demografik özellikleri: pilot bir çalışma., 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Murat Fatih KOÇYİĞİT, Bülent ELBASAN, Erkan EROL, Umut APAYDIN, 2015. Mulligan yöntemine göre yapılan ayak bileği bantlama tekniğinin, vertikal sıçrama üzerine etkisinin incelenmesi: pilot bir çalışma, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Bülent, ELBASAN, Sabiha BEZGİN, 2015. Serebral palsili çocuklarda fizyoterapi programı ile birlikte uygulanan refleksolojinin kaba motor fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin incelenmesi. , 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Elmas BOZKURT, Bülent ELBASAN, 2015. Diparetik serebral palsili çocuklarda el fonksiyonlarının incelenmesi. , 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Deran OSKAY, Zeynep TUNA, İrem DÜZGÜN, Songül BAĞLAN, Bülent ELBASAN, Yavuz YAKUT, Abdurrahman TUFAN, 2015. Ankılozan spondılıtlı hastalarda kınezyofobının yaşam kalıtesı, fonksıyonel durum, hastalık aktıvıtesi ve depresyon üzerıne etkısı. , 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Kamile UZUN AKKAYA, Bülent ELBASAN., 2015. Serebral palsili çocuklarda nöromüsküler elektrik stimülasyonu ve kinezyoteyp uygulamalarının oturma dengeleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkileri. , 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • Bülent ELBASAN, İrem DÜZGÜN, Umut APAYDIN, Murat Fatih KOÇYİĞİT, Erkan EROL, Ayça ELBASAN, 2015. Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda gestasyonel yaş, anne ve babanın doğumdaki yaşı ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Bolu
 • 2013. ‘The effect of manual posterior capsule stretching and scapular mobilization on range of motion and function in frozen shoulder’, Eular 2013 Paris
 • Duzgun I, Camci E, Kafa N, Elbasan B, Oskay D. Kanatlı U. , 2013. The effect of manual posterior capsule stretching and scapular mobilization on range of motion and function in frozen shoulder’, Eular 2013 Paris
 • Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Ersever M, Günay Uçurum S, Elmacı C, Topuz S, Uzun E. , 2013. ‘Türkiye’deki kamu hastanelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet sunumu ve standartlar açısından güncel durum’. , 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Ersever M, Çalışkan E, Tarakçı D, Kınacı HB, Dizdar G. , 2013. ‘Fizyoterapistlerin Fizyoterapi Teknikerleri ile ilgili görüşleri’, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Dalkılınç M, Elbasan B, Yılmaz GD, Özdemir A, Elmacı C. , 2013. ‘Özel eğitim merkezlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet sunumu ve standartlar açısından güncel durum’., 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Düzgün İ, Çamcı E, Kafa N, Elbasan B, Oskay D, Kanatlı U., 2013. ‘Donuk omuzda skapular mobilizasyonun eklem hareketleri üzerine akut etkisi: pilot bir çalışma’., 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Bülent Elbasan, Deran Oskay, İrem Düzgün, 2012. Küçük yaştaki mental reatardasyon’lu çocuklarda özür durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Oskay D, Duzgun I, Tuna Z, Elbasan B, Yakut Y. Tufan A. , 2012. ‘Fear of movement in ankylosing spondilitis patients: a pilot study’., Eular 2012 Berlin
 • Duzgun I, Camci E, Kafa N, Tuna Z, Medeni OÇ, Elbasan B, Oskay D, Atay OA, 2012. ‘Disorders of the shoulder: Posterior Capsule Tightness’ , 20th Annual Meeting of The American Society of Shoulder and Elbow Therapist Sea Island-ABD
 • Oskay D, Duzgun I, Tuna Z, Elbasan B, Yakut Y. Tufan A, 2012. ‘Fear of movement in ankylosing spondilitis patients: a pilot study’. , Eular 2017 Berlin
 • Duzgun I, Camci E, Kafa N, Tuna Z, Medeni OÇ, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. , 2012. ‘Disorders of the shoulder: Posterior Capsule Tightness’ , 20th Annual Meeting of The American Society of Shoulder and Elbow Therapist, ABD
 • Bulent Elbasan, Hatice Yakut, Gamze Yontar, Deran Oskay, Pınar Dunar, Sedef Kontas, Gonca Bumin, 2012. Comparison of disability level and health related quality of life (HRQoL) in children with mental retardation and cerebral palsy, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability İstanbul
 • Bulent Elbasan, Ayla Günal, Hatice Yakut, Deniz Erdan, Ayca Elbasan, Irem Duzgun, Gonca Bumin, 2012. Is participation in the activities of daily living can be affected by hand functions in children with spastic cerebral palsy?, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability İstanbul
 • Bulent Elbasan, Ayla Gunal, Seda Ulusoy, Ayca Elbasan, Meltem Yazıcı, Gonca Bumin, 2012. An investigation of functional performance and health related quality of life in children with hearing loss, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability İstanbul
 • Oskay D, Duzgun İ, Tuna Z, Elbasan B, Yakut Y, Tufan A., 2012. Fear of movement in ankylosing spondilitis patients: a pilot study’, Eular 2012 Berlin
 • Duzgun I, Camci E, Kafa N, Tuna Z, Medeni OÇ, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. , 2012. ‘Disorders of the shoulder: Posterior Capsule Tightness’ , 20th Annual Meeting of The American Society of Shoulder and Elbow Therapist Sea Island-ABD
 • Bülent Elbasan, Nur Tunalı, 2011. Kistik Fibrozisli çocuklarda uygulanangöğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitiminin fiziksel uygunluk üzerine etkisi , 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Nur Tunalı, 2011. Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi programı uygulanan kistik fibrozisli çocukların tedavi öncesi ve sonrası hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması., 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Hatice Tekeli, Ayça Elbasan, 2011. Diparetik serebral palsi’li bir olguda TheraTogs™ kullanımının sonuçları , 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Meltem Yazıcı, Bülent Elbasan, İrem Düzgün, Ayça Elbasan, 2011. Serebral palside baş parmak deformitelerinin incelenmesi, 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Cevher Savcun, 2011. Noonan Sendromu: bir olgu sunumu, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, İrem Düzgün, Deran Oskay, Hülya Kayıhan, 2011. İlkokula devam eden çocukların motor performansları ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • İREM DÜZGÜN, ZEYNEP TUNA, NİHAN KARATAŞ, ELİF ÇAMCI, ÖZGE ÇINAR, BÜLENT ELBASAN, AHMET Ö. ATAY, 2011. İMPİNGEMENT SENDROMU OLAN HASTALARDA POSTERİOR KAPSÜL GERME VE BUZ UYGULAMASININ SONUÇLARI, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Topuz S, Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Düzgün İ, Aksu Yıldırım S, Özdemir A, Altınkök M, 2011. Ülkemizdeki fizyoterapist profili, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Gizem İrem Güvendik, Ceren Güvendik İlhan, Bülent ELbasan, 2009. Serebral Palsi'li çocuklarda nörogelişimsel tedavi sonuçları, II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İzmir
 • Deniz Erdan, Bülent ELBASAN, 2009. Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda motor fonksiyonlar ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Meltem Yazıcı, Deniz Erdan, Dilek Temel, Bülent Elbasan, 2009. Spastik serebral palsili çocuklarda gözlemsel yürüyüş değerlendirme sonuçları ile motor performans düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Tülay Tarsuslu, İbrahim engin Şimşek, Eylem Tütün Yumin, Bülent Elbasan, Meral Sertel, Murat Yumin, 2009. Serebral paralizili çocuklarda ailenin sosyo-ekonomik durumu ile yaşam kalitesi arsındaki ilişkinin incelenmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Dilek Temel, Hatice Tekeli, Deniz Erdan, Bülent Elbasan, 2009. Serebral Palsili olgularda nörogelişimsel tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent ELbasan, Tülay Tarsuslu, İbrahim Engin Şişmek, Meral Sertel, Eylem Tütün Yumin, Murat Yumin, 2009. Kronik özürlü çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Ayça Elbasan, Dilek Temel, Hatice Tekeli, 2009. Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda günlük yaşam aktivitelerinin incelenmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Duygu Korkem Güven, Emine Handan Tüzün, Arzu Daşkapan, Bülent ELlbasan, 2009. Bilateral spastik serebral palsili çocuklarda el becerileri ve yaşam kalitesi, 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Nilay Çömük, Meltem Yazıcı, Haticenur Turan, 2009. Serebral Palsili çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile ince motor fonksiyon seviyesi arasındaki ilişkinin incelenmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Nilay Çömük, Bülent Elbasan, Deniz Erdan, Cevher Savcun, Mintaze Kerem Günel, 2009. Serebral Palsili çocuklarda denge ve fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi , 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Bülent ELbasan, Tülay Tarsuslu, Ayça Elbasan, Meltem Yazıcı, 2007. Mental motor retardasyonu olan çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi , 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Bülent Elbasan, Tülay Tarsuslu, Ayça Elbasan, 2007. Mental motor problemi olan çocuklarda ambulasyonu etkileyen faktörler, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi Ankara
 • Tülay Tarsuslu, Bülent Elbasan, Ayça Elbasan, Meltem Yazıcı, 2007. Motor geriliği olan çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık seviyesini etkileyen faktörler, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi Ankara
 • Bülent Elbasan, Evren Açık, Songül Atasavun, Tülin Düger, 2005. 5-18 yaş arası engelli çocuklarda motor fonksiyonlar ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki, 1. Ulusal Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Bülent Elbasan, Songül Atasavun, Evren Açık, Tülün Düger, 2005. Engelli çocuklarda görsel algılamanın günlük yaşam aktivitelerine olan etkisi, 1. Ulusal Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Evren Açık, Bülent Elbasan, Songül Atasavun, Tülin Düger, 2005. Engelli çocuklarda iki farklı kognitif testin ilişkisini incelemek, 1. Ulusal Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul
 • Songül Atasavun, Evren Açık, Bülent Elbasan, Tülin Düger, 2005. Engelli çocuklarda görsel algılamanın günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi, 1. Serebral Palsy ve Gelişim Bozuklukları Kongresi İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara(2018)
 • Pediatride Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu Ankara(2017)
 • IV Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli(2013)
 • Serebral Palsi'de Ayak Ayakbileği Sorunları Ankara, GATA(2013)
 • Gelişimsel Kalça Displazisi'nde Fizyoterapi Ankara, Turgut Özal Üniversitesi(2013)
 • Abu Dhabi Sport and Exercise Exhibition Abu Dhabi(2013)
 • Diyabet Parlamentosu Platformu Ankara(2013)
 • 49. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya(2013)
 • IV. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Ankara(2013)
 • “Gelişimsel Kalça Displazisi’nde Güncel Tedavi Yaklaşımları Ankara(2013)
 • I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi Ankara(2013)
 • IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli(2013)
 • 6. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Antalya(2013)
 • “Riskli Bebeklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Ankara(2013)
 • VII Dumlupınar Üniversitesi Fizyoterapi Günleri Kütahya(2012)
 • 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir(2012)
 • Serebral Palsi'li Çocuklarda Ortez Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler GATA, Ankara (2012)
 • 2. Antakya Fizyoterapi Günleri Mustafa Kemal Üniversitesi(2012)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Kariye Günleri Muğla Üniversitesi(2012)
 • 2.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi Gaziantep(2012)
 • 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez - Ortez Kongresi Antalya(2012)
 • 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul(2011)
 • 50. Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara(2011)
 • 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul(2011)
 • 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Nevşehir(2011)
 • 1. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi İzmir(2011)
 • 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul(2011)
 • 5. ulusal Ürojinekoloji Kongresi İstanbul(2011)
 • 13. Fizyoterapi'de Gelişmeler Sempozyumu Hatay(2010)
 • 1. Uluslarası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul(2009)

Seminer

 • Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Bedensel Engelliler Destek Eğitim Program Çalıştayı 2 (2011) Ankara
 • Bedensel engelliler Destek Eğitim Program Çalıştayı 1 (2008) Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara(2018)
 • Pediatride Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu Ankara(2017)
 • IV. Ulusal Fizyoterapi Konmgresi Denizli(2013)
 • 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir(2012)
 • 2. Antakya Fizyoterapi Günleri Mustafa Kemal Üniversitesi(2012)
 • 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul(2011)
 • 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Hatay(2010)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Rolandik Epileptik ile Diğer Fokal Epileptik Çocuklarda Minör Nörolojik Disfonksiyonlar ve Zihinsel Becerilerin Karşılaştırılması (2017)
 • Serebral Palsili Çocuklarda Denge ve Gövde Kontrolünün Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2017)
 • Okul Öncesi Dönemdeki Preterm Çocukların Nörolojik Durumlarının ve İlköğretime Hazır Oluşlarının Değerlendirilmesi (2017)
 • Serebral Palsili Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Solunum Fonksiyonları, Gövde Kontrolü, Günlük Yaşam Aktivitesi, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2017)
 • Preterm ve Erken Preterm Riskli Bebeklerin Motor Performanslarının Değerlendirilmesi ve Uygulanan Aile Temelli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımlarının Etkisinin Karşılaştırılması (2016)
 • Preterm bebeklerde oral motor gelişim ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi (2016)
 • İnmeli hastalarda nörogelişimsel tedaviye ek olarak uygulanan robotik ve konvansiyonel yürüme eğitiminin denge, mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi (2016)
 • Preterm Bebeklerde Duyusal İşlemleme İle Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2016)
 • Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Yapılan Hastalarda Pertürbasyon Eğitiminin Omuz Eklem Pozisyon Hissine ve Trapez Kası Aktivitesine Etkisi (2016)
 • SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FİZYOTERAPİ PROGRAMI İLE BİRLİKTE UYGULANAN REFLEKSOLOJİNİN UYKU, KABIZLIK, SALYA, MOTOR FONKSİYONLAR, YAŞAM KALİTESİ VE AİLE ETKİLENİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2015)
 • Serebral Paslsili Çocuklarda Fonksiyonel lektrik Stimulasyonu ve Kinezyoteyp Uygulamalarının Oturma Denegeleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2014)
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Performans ile Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2014)

Dersler

 • Endüstride Fizyoterapi
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Normal Motor Gelişim
 • İş ve uğraşı Tedavisi
 • Hasta Çocuklar
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Uğraş Terapisi
 • Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon. Pediatrik Hastalıklarda Fizyoterapi Rehabilitasyon yaklaşımlarını sunuyor. Türkiye. İstanbul Tıp Kitabevi.

Editörlük

 • (2018). Manuel Terapi- Mulligan Konsept,
 • (2017). Fizik Tedavi Muayenesinin Esasları,
 • (2016). Tai Akupressor,
 • (2016). Handbook for Training Personal Caregivers (Curriculum and Training Material),
 • (2016). Enerjik Kinezyolojinin Prensipleri ve Uygulaması,
 • (2013). Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme-Fizyoterapistler için El Kitabı,
 • (2013). Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme-Fizyoterapistler için El Kitabı,
 • (2012). Bantlama Teknikleri Cep Kitabı,

Atıf

 • (2013). Ital J Pediatr, Elbasan B, Kayıhan H, Duzgun I. ‘Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder.’
 • (2013). Ital J Pediatr, ‘Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder.’
 • (2012). ’ Ital J Pediatr, ‘Effects of chest physiotherapy and aerobic exercise training on physical fitness in young children with cystic fibrosis.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Halil İbrahim Çelik, Bülent Elbasan, Kıvılcım Gücüyener, Hülya Kayıhan, Meral Huri (2018). Investigation of the Relationship Between Sensory Processing and Motor Development in Preterm Infants. American Journal of Occupational Therapy, 72(1)
 • Keles MN, Elbasan B, Apaydin U, Aribas Z, Bakirtas A, Kokturk N (2018). Effects of inspiratory muscle training in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Brazilian Journal of Physical Therapy,
 • Yildiz R, Erol E, Simsek A, Apaydin U, Gokmen D, Elbasan B. (2018). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Abiloco-Kids. . J Dev Phys Disabil , 30(269).
 • Bülent Elbasan, Sabiha Bezgin (2017). The Effects of Reflexology on Constipation on Motor Functions in Children wit Cerebral Palsy. Pediatric Neonatology, 3
 • Oskay D, Tuna Z, Duzgun I, Elbasan B, Yakut Y, Tufan A. (2017). Relationship between kinesiophobia and pain, quality of life, functional status, disease activity, mobility and depression in patients with Ankylosing Spondylitis.. Turk J Med Sci , 4y(1702-93).
 • Elbasan B, Akkaya KU, Akyüz M, Oskay D. (2017). Effects of neuromuscular electrical stimulation and kinesio taping applications in children with cerebral palsy on postural control and sitting balance. J Back Musculoskelet Rehabil, 30(451-459).
 • Bulent Elbasan, Murat Fatih Kocyigit, A.Sebnem Soysal-Acar, Yıldız Atalay, Kivilcim Gucuyener. (2017). The effects of family-centered physiotherapy on the cognitive and motor performance in premature infants.. Infant Behav Dev. , 49(214-219).
 • Büğüşan S, Kahraman A, Elbasan B, Mutlu A. (2017). Do adolescents with cerebral palsy agree with their caregivers on their participation and quality of life?. Disabil Health J. ,
 • Elbasan B, Bozkurt E, Oskay D, Oksuz C. (2017). Upper extremity impairments and activities in children with bilateral cerebral palsy. Iranian Journal of Pediatrics, 27(6)(1-6).
 • Şimşek A, Yıldız R, Elbasan B. (2017). Hemiplejik ve diplejik serebral palsili çocuklarda gövde kontrolü ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesi. . Turk J Physiother Rehabil. , 28(2)(68-72).
 • Duzgun I, Turgut E, Çinar-Medeni O, Kafa N, Tuna Z, Elbasan B, Oskay D (2016). The presence and influence of posterior capsule tightness on different shoulder problems. Back and Musculoskeletal Rehabilitation,
 • Atasavun Uysal S, Düger T, Elbasan B, Karabulut E, Toylan İ. (2016). Reliability and Validity of The Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire in The Turkish Population. Percept Mot Skills. , 122(1)(150-164).
 • Cınar-Medeni O, Elbasan B, Duzgun I. (2016). Low back pain prevalence in healthcare professionals and identification of factors affecting low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil,
 • Turgut E, Düzgün İ, Çınar-Medeni Ö, Elbasan B, Oskay D. (2015). Donuk omuzda ön ve arka kapsül germe egzersizlerinin erken dönem etkileri. Turk J Physiother Rehabil, 26(2)(67-72).
 • Topuz S, Ülger Ö, Yakut H, Ayhan Y. (2014). Türkiye’de Farklı Engellere Sahip Çocukların Annelerinin Yaşam Kalitesinin ve Psikososyal Destek İhtiyaçlarının Araştırılması: Pilot Çalışma. Turk J Physiother Rehabil, 25(2)(63-71).
 • (2014). Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Yaklaşımları: Gazi Üniversitesi Modeli. MÜSBED, 4(75-78).
 • Yılmaz GD, Cırak Y, Dalkılınc M. (2013). Cultural Adaptation of the Friendship Scale and Health Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the Elderly Living at Home and in the Nursing Home.. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4)(298-303).
 • Düzgün İ, Oskay D. (2013). Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların profiline bir bakış: pilot bir çalışma.. Türk Pediatri Arşivi, 48(303-309).
 • Bülent Elbasan, Hulya Kayıhan and Irem Duzgun (2013). Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder. İtalian Journal of Pediatrics, 39(1)(26).
 • Emine Handan Tüzün, Duygu Korkem Güven, Levent Eker, Bülent Elbasan, Selda Fatma Eker (2013). Nutritional Status of Children with Cerebral Palsy in Turkey. Disability and Rehabilitation, 35(5)(413-7).
 • Elbasan B, Yılmaz GD, Cırak Y, Dalkılınc M. (2013). ‘Cultural Adaptation of the Friendship Scale and Health Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the Elderly Living at Home and in the Nursing Home.. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4)(298-303).
 • Elbasan B, Duzgun I, Oskay D. (2013). ‘Is There any Difference in Health Related Quality of Life, Self Care and Social Function in Children with Different Disabilities Living in Turkey.’. Iran J Pediatr, 23(3)(281-288).
 • Elbasan B, Tunali N, Duzgun I, Ozcelik U. (2012). Effects of chest physiotherapy and aerobic exercise training on physical fitness in young children with cystic fibrosis . İtalian Journal of Pediatrics, 38(2).
 • Yildiz A, Yildiz R, Elbasan B. (1960). Trunk Control in Children with Cerebral Palsy and its Association with Upper Extremity Functions. . Dev Phys Disabil , 30(669-76).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Elbasan B, Oskay D, Güzel A, Ertem A, Firat S, Van Isacker K, Mourlas K. (2018). What Do People With Disabilities and Older People Think About the Training of the Personal Care Givers? A Transnational Study. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2)(45-52).
 • Topuz S, Ülger Ö, Elbasan B, Yakut H, Ayhan Y. (2014). “Türkiye’de Farklı Engellere Sahip Çocukların Annelerinin Yaşam Kalitesinin ve Psikososyal Destek İhtiyaçlarının Araştırılması: Pilot Çalışma.” . Türk J Physiother Rehabil, 25(2)(63-71).
 • Elbasan B, Düzgün İ, Oskay D (2013). ‘Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların profiline bir bakış: pilot bir çalışma.’ . Türk Ped Arş , 48(303-309).
 • Deran Oskay, Çiğdem Ayhan, Tüzün Fırat, Çiğdem Öksüz, Nuray Kırdı, Bülent Elbasan, Zeynep Tuna (2012). Restoration of function on bilateral absence of extansor pollicis longus and bravis: A case report. Göztepe Tıp Dergisi, 27(4)(197-200).
 • Elbasan Bülent, Tunalı Türkmen Ayşe Nur , Arıkan Hülya , Düzgün İrem, Özçelik Hayriye Uğur (2012). Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi programı uygulanan kistik fibrozisli çocukların tedavi öncesi ve sonrası hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması.. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(1)(35-40).
 • Bülent Elbasan Hülya Kayıhan (2012). Motor Performance and Activities of Daily Living in Children with Developmental Coordination Disorder. Journal of Novel Physiotherapies, 2(107).
 • Tülay Tarsuslu Şimşek, İbrahim Engin Şimşek, Eylem Tütün Yümin, Meral Sertel, Bülent Elbasan (2011). Kronik özürlü çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri J Pediatr , 20(1)(22-8).
 • Bülent Elbasan, Songül Atasavun, Tülin Düger (2011). Effects of visual perception and motor function on the activities of daily living in children with disabilities. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 3(224-230).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • AACPDM 2107 Scholarship Winner (2017)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2017)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2014)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2013)

Proje

 • Specialised ECVET Training of Caregivers for People with Cerebral Palsy, CP-CARE (2017) Avrupa Birliği
 • Serebral palsili çocuklarda inspiratuar kas eğitiminin solunum fonksiyonları, gövde kontrolü, günlük yaşam aktivitesi, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, (2017) Gazi Üniversitesi
 • Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities (2017) Avrupa Birliği
 • VET programme for medical practitioners supporting parents of babies with disabilities and complex needs, MEDVET (2017) Avrupa Birliği
 • Vocational Training for Physiotherapists about Family Centered and Play Based Approaches in Early Childhood Intervention (ECVET Based), (2017) Avrupa Birliği
 • Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning formicro-SMEs (InToGeneration) (2016) Ulusal Ajans
 • Mobile Training for Home and Health Caregivers For People with Disabilities and Older People, M-Care, (2015) Avrupa Birliği
 • ‘DİJİTAL SİNİR YARALANMALRI SONRASI FONKSİYONEL DUYU EĞİTİMİNDE TENS UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ’ (2011) Gazi Üniversitesi