Doç. Dr. Beyza Merve Akgül

Rekreasyon Eğitimi > Rekreasyon

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Özdemir, A. S., Gürbüz, B. Karaküçük(Akgül), M. B., Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel İhtiyaçlarının ve Tercihlerinin Belirlenmesi, 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bolu
  • Karaküçük(Akgül), B., Sarol, H., Gürbüz, B, Rekreasyonel Amaçlı Hizmet Veren Spor İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi , Poster Sunumu, 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bolu
  • Demirel, M., Sarol, H., Karaküçük(Akgül), B., Olimpiyat Oyunları ve Çevre İlişkisi, Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu Ankara
  • Gürbüz, B., Yenel, F., Demirel, M., Karaküçük(Akgül), B., Karaküçük, S., Perceived Constraints to Recreational Activities Participation: A Case Study From Turkey, International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport Romanya
  • Gürbüz, B.,Yenel, F., Özdemir, S., Akgül, B., Türk Toplumunun Boş Zaman Davranışları: Ankara Örneği, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya
  • Akgül,B., Gürbüz, B., Boş Zaman Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 11.Spor Bilimleri Kongresi Antalya
  • Karaküçük(Akgül), B., Yenel, F., Gürbüz, B., Evaluation of Recreational Sport Facilities Potential ın Cities: Example of Keçiören Municipality, International Scientific Conference Perspectives ın Physical Education and Sport Romanya

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

  • Boş Zaman Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (2010)

Proje

  • TÜRK TOPLUMUNUN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞ PROFİLLERİ VE REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMDAKİ ENGELLER: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ"; (2008) Gazi Üniversitesi