Prof. Dr. Bülent KUTLU

Fen Fakültesi > Fizik

İki Boyutlu Isıng Model için Şekil Etkisinin Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi

Aycan Özkan, Yüksek Lisans, 2001

İkinci Derece En Yakın Komşu Etkileşmeli Isıng Modelde Evrensel Olmayan Davranışın Cellular Automatan ile İncelenmesi

Nurhan Sakinci, Yüksek Lisans, 2001

İki boyutlu ısıng modelin Üçgen örgü için creutz cellular automaton ile simülasyonu

Nuriye Şen, Yüksek Lisans, 2001

Birinci ve İkinci-Derece En Yakın Komşu Etkileşmeli Spin-1 Ising (blume-Capel) Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

Seda Yetim, Yüksek Lisans, 2004

İki Boyutlu Ferromanyetik Blume-Emery-Grıffıths (BEG) Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

Gül Özçelik, Yüksek Lisans, 2004

Hücresel Otomasyon Modeli ile Kar Tanesinin benzeşimi

Şükriye Öz, Yüksek Lisans, 2003

Tek duvarlı (8,0) Zig-Zag Karbon nano tüpten Bor-Nitrür Nano Tüp Sentezlenmesi

Ulvi Öge, Yüksek Lisans, 2006

AlxGa1-xN Yarıiletken Alaşımının Enerji-Bant Hesaplamaları

Ayten Kaya, Yüksek Lisans, 2007

GaAs Tabakaları ile Kaplanmış (1x1) Si (110) yüzeyinin yapısal ve elektronik özellikleri

Emre Ersin, Yüksek Lisans, 2007

İki Boyutlu Spin-1(BEG) Modelin Cellular Automaton ile Benzetişimi

Abdulkadir SOLAK, Doktora, 2005

FCC BEG modelin Faz Uzayı Üzerinde Dipol-Kuadrupol Etkileşmenin Etkisi

Aycan Özkan, Doktora, 2007

Üç-Boyutlu BEG modelin Faz Geçişlerinin Cellular Automaton İle Simülasyonui

Nurgül SEFEROĞLU, Doktora, 2007

İki ve Üç Boyutlu Blume-Capel Modelin Dinamik davranışı

Banu Ebru Binal, Doktora, 2007

Dış Manyetik Alanda Spin-1 Ising Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

Hacer DEMİREL, Yüksek Lisans, 2007