Prof. Dr. Bilge Sener

Eczacılık Fakültesi > Eczacılık Meslek Bilimleri > Farmakognozi

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Dönem birincisi)-1974

Yüksek Lisans

  • ---

Doktora

  • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi -1977 Farmakognozi Tezin Adı: Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz. Bitkisinin Kökleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mekin Tanker)

İş Deneyimi

  • 1975-1977 Ankara Ü. Eczacılık Fak.-Doktora Öğrencisi 1977-1981 Ankara Ü. Eczacılık Fak.-Uzman 1981-1982 Ankara Ü. Eczacılık Fak.-Doçent 1982-1986 Gazi Ü. Eczacılık Fak.-Doçent 1986-1987 The Pennsylvania State Univ. Department of Chemistry- Misafir Öğretim üyesi 1987---Gazi Ü. Eczacılık Fak. Farmakognozi Profesörü

Doğum Yeri

  • Malatya

Doğum Tarihi

  • 23.07.1953

Yabancı Diller

  • İngilizce Fransızca

İlgi Alanları

  • Tıbbi bitkilerin biyoaktif bileşikleri üzerinde izolasyon, yapı tayini ve biyolojik aktivite çalışmaları, İzokinolin ve Amaryllidacece Alkaloitlerinin Yapı Tayinleri, Fitokimya ve Fitoterapi, Bitkisel ilaçlarda kalite kontrolü ve ruhsatlandırılma, Nutrasötikler ve diğer bitkisel ürünler