Arş. Gör. Bilgen ORHAN

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Lisans

  • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya (2009)

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı (ÇAP) (2010)

  • İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji (2014- devam ediyor)

Yüksek Lisans

  • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (2015)

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (2015- Devam ediyor)

İş Deneyimi

  • Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi  Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi ( 2012- ... )

Doğum Yeri

  • Bursa