Arş. Gör. Bilgen ORHAN

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Bilgen Orhan, Adnan Kan (2018). Toprak Sahiplerinin Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 37(94-102).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Bilgen Orhan, Songül Aslan, 2015. “Bursa /Yenişehir İlçesine Mevsimlik Göçle Gelen Tarım İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Coğrafi Bir Araştırma”, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 Ankara

Kitap ve Editörlük

Editörlük

  • (2015). Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı 2015,