Prof. Dr. Hülya Bulut

Hemşirelik > Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Abaan S., Bulut H., Cihangir N., Bir Öğrenme 8211; Öğretme Deneyimi Olarak: Poster., I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 1921 Eylül 2001 Nevşehir,
 • Güler Demir S.,, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı,, Antiperspirant Deodorantlar ve Meme Kanseri Riski. İstanbul,
 • Abaan S., Bulut H., Cihangir N., Danışmanlık Programının Hemşirelik Yüksekokulu 1. Yıl Öğrencilerinin Denetim Odağına Etkisi., I. Uluslar arası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir,
 • Dal Ü., Güler Demir S., Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı,, Sarımsağın Cerrahi Üzerine Etkileri. Antalya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Nörovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi,
 • Hasta Beslenmesi Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi,

Seminer

 • Acil Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Bakım Hemşireliği Kursu,
 • Yanık, Donma ve Zehirlenmeler ve Bakımı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Bakım Hemşireliği Kursu,
 • Kişisel Hijyen, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon; Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hizmet içi Eğitim Programı
 • Hasta Eğitimi Ankara Sağlık Eğitim Merkezinde Görevli Personele Hizmetiçi Eğitim Programı,
 • Sedasyon Hemşireliği Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemşireler İçin Göreviçi Eğitim Programı.

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • subkütan enjeksiyon konusunun öğretiminde iki farklı yöntemin öğrenci başarısına etkisi
 • kalp kapağıreplasmanı yapılan hastalara verilen taburculuk eğitiminin değerlendirilmesi

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2002). Hemşirelik Forumu,, Acil Bakım Hemşireliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Triyaj Hemşireliği.
 • (2001). World HospitalsHealth Services, Inappropriate Use Of Hospital Beds: A Case Study of Unıversity Hospital in Turkey. .
 • (2001). World HospitalsHealth Services., Inappropriate Use Of Hospital Beds: A Case Study of Unıversity Hospital in Turkey.
 • (2001). World HospitalsHealth Services., Inappropriate Use Of Hospital Beds: A Case Study of Unıversity Hospital in Turkey.
 • (2001). World HospitalsHealth Services., Inappropriate Use Of Hospital Beds: A Case Study of Unıversity Hospital in Turkey.
 • (2001). I. Uluslar arası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı,, Danışmanlık Programının Hemşirelik Yüksekokulu 1. Yıl Öğrencilerinin Denetim Odağına Etkisi.
 • (2000). Hemşirelik Forumu,, Ameliyathanede Ameliyat Öncesi Bekleyen Hastaların Gereksinimleri.
 • (1999). Hemşirelikte Araştırma Dergisi,, Acil Servislerde Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Tanımlanması.
 • (1999). Hemşirelikte Araştırma Dergisi,, Acil Servislerde Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Tanımlanması.
 • (1999). Hemşirelikte Araştırma Dergisi,, Acil Servislerde Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Tanımlanması.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • BULUT H., HİSAR F., DEMİR S.G. (2010). Evaluation of Mentorship Programe in Nursing Education: A Pilot Study in Turkey. Nurse Education Today 2010, DOİ(10.1016).
 • BULUT H., TANRIKULU G., DAL U., KAPUCU S. (2009). How Much Do ED Patients Know About Medication Prescribed For Them On Discharge A Pilot Study İn Turkey. Journal Of Emergency Nursing, DOİ(10.1016).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Çelik Y., Çelik Ş.S., Khan M., Kisa A. (2001). Inappropriate Use Of Hospital Beds: A Case Study of Unıversity Hospital in Turkey.. World HospitalsHealth Services., 37(1).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2006). The effects of informing patientstheir relatives on satisfaction at emergency units. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006, 12(4).
 • Subaşı Baybuğa M,Kapucu S. (2005). Hipertansiyon tanısı alan bireylerin kan basıncını düşürmeye yönelik uyguladıkları yöntemler.. Sağlık ve Toplum, 15(4).
 • (2004). Acil Bakım Hemşireliği: Dünden Bugüne,. H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1).
 • Kapucu S., Subaşı Baybuğa M (2003). Acil Polikliniğe Başvuran Yaşlı Bireylerin Acile Başvuru Nedenlerinin İncelenmesi,. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 55(34).
 • (2002). Acil Bakım Hemşireliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Triyaj Hemşireliği.. Hemşirelik Forumu, 5(5).
 • Bayraktar N. (2000). Ameliyathanede Ameliyat Öncesi Bekleyen Hastaların Gereksinimleri.. Hemşirelik Forumu, 3(6).
 • Bayraktar N., Ünlü H. (1999). İki Farklı Eğitim Yönteminin Hastaların Ameliyat Sonrası Derin Solunum, Öksürük, Yatak İçinde Dönme ve Extremite Egzersizlerini Yapabilme Durumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Klinik Bilimler Doktor, , cilt 5,(sayı 5,).
 • (1999). Acil Servislerde Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Tanımlanması.. Hemşirelikte Araştırma Dergisi,, 1(1).
 • Canlı Z. (1996). Hasta Eğitimi.. Klinik Bilimler Doktor Dergisi, cilt 4,(sayı 3,).