Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL

Gazi Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 1. Nihat Barış SEBİK, VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi, FenBilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 2018.
 2. Tarık KAYA, MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TRAFİK KAZALARI İÇİN RİSK TAHMİNİGazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 2016.
 3. Gülsüm KAPANOĞLU, Öğretmenlerin Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 2016.
 4. Hüseyin Salih ÖZGÖKÇE, 2013
 5. Hanife GÖKER, Öğrencilerin Sınav Başarılarının Tahmin Edilmesinde Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi, Bilişim Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, 2012.
 6. Fevzi DAŞ, Sanal Sunucularda Yedeklemenin kolaylaştırılması, Gazi Üniversitesş, Bilişim Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, 2012
 7. Onur BARAN, 2011
 8. Tuğrul YARDIMCI, 2011
 9. Özkan ÜNSAL, 2010
 10. Talat POSTACI , Türkiye;de Kurumsal E-Devlet Uygulamalarının ve Birlikte Çalışabilirliğin Ölçüm ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, 2009.
 11. M.Salih KAYA, Ajax Uygulamalarının Sunucu Performansına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, 2008.
 12. Mesut ÖZEL, Kablosuz Bilgisayar Ağlarında Kullanılan WEP Güvenlik Mekanizmasının Veri Aktarım Hızı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara , 2007.
 13. Abdülkadir KARACI, “Bilgisayar Ortamında Sesli İfadeleri Tanıma”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2006.
 14. Bayram GÖKBULUT, “Web Tabanlı Hizmetiçi Eğitim planlaması”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2006.
 15. Seçil YILMAZ, “Web sayfalarının Görsel Kullanılabilirliği”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2006.
 16. Türker Turan YILDIZ, “Web Destekli Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Mesleki Yönlendirme”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2005.
 17. İsmail KÜÇÜKALİ, “Kontrollü Veri Giriş Sistemi”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2005.
 18. Serbay KÖSECİ, “Uzaktan Sınav ve Kimlik Algılama Sistemi”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 19. Oktay YILDIZ, “Dosya Sunucusu için Güvenlik Yazılımı”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 20. Kemal YILDIZ, “SCORM Esaslı İçerik Düzenleme Aracı Geliştirme”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 21. Yusuf TULGAR, “Uygulama Yazılımı İçin Esnek Form Tasarımı”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2004.
 22. Bülent ÖZBEN, “Programlanabilir Darbe Üreteci Tasarımı”, Yayınlanmamış Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 23. Cenk ÜNER, “İnternetteki Güvenlik Sorunları Çözümünde Elektronik Anahtar(E-TOKEN) Kullanımı”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2003.
 24. Hülya CEZAYİR, “Web Tabanlı Yazılım Kütüphanesi Tasarımı”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2002.
 25. Mehmet Ali SARITİKEN, “İnternet Tabanlı Hastane Randevu Sistemi”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi , Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2002.
 26. Hasan AKMEHMET, “Kurumsal Uygulamalar için Erişim Denetimi”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001.
 27. H.Reşit YILMAZ, “Bilgisayar Donanım Arızalarının Tespitinde Algoritmik Yaklaşım”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001.
 28. Serçin BEŞİROĞLU, “İnternet Destekli Öğretim Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001.
 29. Şirin KARADENİZ, “İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim İçin Bir Değerlendirme Modeli (ITUDEM)”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001.
 30. Hamide ÇALIŞKAN, “Veri Yönlendirmeli Web Sitesi Tasarımı”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2001.
 31. Ali Osman KAHYA, “Bilgisayar Ortamında Teknik resim Öğretimi”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2000.
 32. Hale KESİCİ,  “Ağ Tasarımı”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 33. Nursel YALÇIN, “Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Yazılım Kalite Standartları”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 34. Hüseyin BAŞDAĞ, “Pascal ve C tabanlı Bilgisayar Dillerinin Performans Karşılaştırılması”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 1999.
 35. Ahmet BAYRAKTAR, “Bilgisayar Programlama Dillerinde Kod Yazım Yöntemleri”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 1999.
 36. Dursun UÇAN, “Bilgisayar Destekli Güvenlik Kontrolü”, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 1999.
 37. Battal GÖLDAĞ, “Eğitim Yazılımı Geliştirmede Görsel Programlama”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 1998.
 38. Mustafa KÜÇÜKALİ, “Windows 98 İşletim Sisteminde Ana Bellek Kullanımı ve Yönetimi”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Aralık, 1998.
 
DÖNEM PROJELERİ  (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
 
 1. Veli ATALAY, Veri Madenciliği ile Öğrenci başarısının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Haziran.2013 
 2. Cenk Koray BALTA, “Web Destekli Öğrenci Kontrolü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2005.  
 3. Fatma Zerrin KINACI, “İnternet Tabanlı Makale Otomasyonu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.  
 4. Turgut BAKIR, “Test Verisi Tanım Dili ve Otomatik Test verisi Üretimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2004.  
 5. Barış BÜYÜKKÜPCÜ, “Bilgisayar Ağlarında Bağlantı Durum Tespiti”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2003.
 
 YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ
 
 1. Mustafa KÜÇÜKALİ, "Güvenli İnternet Kullanımının Yaygınlaştırılması" Gazi Üniversitesi, ayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015.
 2. Yaşar Güneri ŞAHİN, “Veritabanı Bağımsız Uygulama Yazılımı Geliştirme Yöntemi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2005.